close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

АНАЛІЗ зно-2011,ЗАГАЛЬНИЙ.виправ

код для вставкиСкачать

Аналітична довідка
про підсумки проведення
незалежного оцінювання
2011 року
м. Слов'янськ У 2011 році в Україні четвертий рік проводилось загальнонаціо-нальне незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Головна функція ЗНО - ство-рення рівних умов доступу до вищої освіти усім, хто бажає її отри-мати. За словами міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника "Важливим результатом зовнішнього оцінювання є те, що... керівники загальноосвітніх навчальних закладів отримали унікальні аналітичні та статистичні матеріали... які повинні стати предметом ґрунтовного аналізу та базою для прийняття важливих управлінських рішень". Як і в минулому році, навчально-методичним центром проводилась роз'яснювальна робота щодо особливостей проведення ЗНО-2011 на нарадах заступників директорів навчальних закладів, інформування громадськості через засоби масової інформації. У деяких навчальних закладах упродовж року проводились тренувальні тестування з подальшою корекційною роботою. Із метою перевірки знань випускників використовувались тестові завдання, подібні до завдань незалежного оцінювання, учителями усіх дисциплін, які виносились на ЗНО.
У квітні 2011 року всім бажаючим вступити до ВНЗ була надана можливість психологічно адаптуватись до проведення незалежного оцінювання через участь у пробному тестуванні з 11 предметів. Такою можливістю скористувалась лише третина випускників ( 29%), у 2010 році - 40%.
Для участі в основній сесії зареєструвалось 210 абітурієнтів, що склало 85% ( у минулому році - 86 %, а у 2009 - 82%).
Склали тести з числа зареєстрованих
Предмет Місто Область УкраїнаУкраїнська мова208 ( 99%) 84,8 % 89 %Історія України164 ( 99%) 83,3 % 86,8 %Математика132 ( 99%) 84,4 % 87,9 %Англійська мова 84 (100%) 84,7 % 86,7 %Географія 46 (>100%) 78,1 % 82,7 %Хімія 26 (100%) 76,6 % 81,4 %Фізика 48 (100%) 79,5 % 83 %Біологія 71 (>100%) 80,3 % 85,6 %Російська мова 9 ( 33%) 56,7 % 61,8 % Отже, явка випускників із усіх предметів, окрім російської мови, у межах 99 - 100 %, що свідчить про свідомий вибір предметів тестування випускниками міста. Невизначеність із складанням екза-мену з російської мови пояснюється насамперед тим, що цей предмет введений уперше, тому реєстрація деяких абітурієнтів була випадковою.
Незважаючи на обмежену кількість випускників ( майже втричі менше попереднього року), 2 учні Слов'янська отримали максималь-
ний бал. Це Романова Маргарита, учениця педагогічного ліцею, учитель Труш Неля Іванівна - з математики і Алєксєєнко Михайло, учень ЗОШ № 8, учитель Григоренко Ольга Іванівна - з історії України.
Окрім цього, достатньо високі бали, тобто від 195,5 до 199,5, отримано з трьох предметів:
історія України - 9% учнів ЗОШ № 17, учитель Козир Ганна
Федорівна
6% учнів ЗОШ № 1, учитель Шнипко Ірина
Миколаївна;
біологія - 9% учнів педагогічного ліцею, учитель Гор-
бань Наталія Іванівна;
географія - 50% учнів ЗОШ № 8, учитель Бахмутова Вале-
рія Костянтинівна .
Наявність високих балів втішає. Разом із тим результати погір-
шилися в порівнянні з минулим роком, коли високі бали було отри-мано з п'яти предметів, як підсумок роботи 12 вчителів міста. До речі, учні Григоренко О.І. (ЗОШ №8) і Горбань Н.І.(педагогічний ліцей) другий рік демонструють високі результати.
Порівняти показники низького рівня ( до 124 балів) навчальних досягнень абітурієнтів за результатами ЗНО усіх предметів за три роки можна за допомогою наступної діаграми Показники низького рівня (100-123,5) навчальних
досягнень учнів за результатами ЗНО за три роки
Як бачимо, плідно працювали над усуненням недоліків минулого року лише вчителі англійської мови та географії, у яких зменшилась кількість балів низького рівня відповідно на 4,5% і 2,4%. Із усіх інших предметів кількість балів низького рівня зросла. Рекордсменом цієї сумної статистики стали вчителі історії, у яких знання учнів погіршились майже в три рази, і ця тенденція зберігається вже 2 роки. У математиків, біологів і фізиків погіршення спостерігалось майже у 2 рази. Тільки хіміки та філологи утримались у межах 1 - 2 відсотків.
Порівняти відсоток балів низького рівня з середнім по області і по Україні можна за допомогою наступної таблиці :
Предмет Місто, % Область, % Україна, %Українська мова9,46,37,1Історія України218,98,7Математика7,45,55,9Англійська мова3,57,57,4Географія5,68,58Хімія57,67,4Фізика5,64,95,3Біологія11,38,48,8Російська мова078,3
Дані таблиці свідчать про те, що, на відміну від минулого року, коли наше місто отримало менше балів низького рівня з усіх предметів ЗНО ніж у середньому по області і по Україні, задовольнитись результатами цього року можуть лише вчителі англійської мови, хімії та географії. Зовсім відсутні бали низького рівня лише з російської мови ймовірніше всього через те, що цей предмет здавали лише 3 учні.
Щодо ефективності навчання, то порівняти її з середніми показниками області й України можна за допомогою наступної таблиці: Предмет Місто, % Область, % Україна, %Українська мова53,855,757,3Історія України52,453,654,6Математика60,859,256,8Англійська мова58,35756,4Географія47,750,553,8Хімія42,358,459,6Фізика56,357,457,99Біологія44,657,551,3Російська мова66,761,856,4
Аналізуючи ефективність знань за результатами ЗНО цього року треба зазначити, що знання наших випускників можна вважати якісними лише з математики, англійської та російської мов, оскільки статистично вони вищі ніж по області й Україні. Учителям інших предметів треба проаналізувати причини недоліків минулого року і працювати на покращення результату наступного року, особливо біологам і хімікам.
Обласні рейтинги предметів за 2 роки щодо ефективності знань абітурієнтів за результатами ЗНО розподіляються наступним чином:
Предмети2010рік, місце2011рік, місцеРосійська мова-11Математика1014Англійська мова2515Українська мова1518Фізика1918Історія України2221Географія3124Хімія1728Біологія1033
Згідно даних таблиці у 2010 році математики й біологи ввійшли до десятки міст Донецької області за якістю підготовки учнів до незалежного оцінювання. 2011 рік можна вважати менш вдалим, оскільки математики, учителі української мови, хіміки та біологи втратили свої позиції. Незначне покращення відбулося у фізиків та істориків. Незважаючи на те, що вчителі англійської мови покращили рейтинг на 10 місць, а географи на 7, своїм результатам не можуть порадіти вчителі жодного предмета. Попре зазначене вище, усе ж таки приємно відзначити, що за кількістю балів від 183 до 200 математики посіли 6 місце, учителі англійської мови 10 місце в області.
Оскільки одним із індикаторів якості освіти є атестація педагогічних працівників, незмінним залишається лише одне: більш високий потенціал педагогічних кадрів передбачає вищі результати. На жаль, за ефективністю атестації своїх вчителів Слов'янськ посів лише 17 місце в області ( у 2010 році - 11 місце). І хоча цей показник краще середнього, цей факт свідчить про те, що адміністрації шкіл треба бути більш вимогливими й об'єктивними при присвоєнні перших і особливо вищих категорій своїм працівникам.
Детальний аналіз результатів ЗНО-2011 із кожного предмета подано у додатках (1-8).
Узагальнююча таблиця ефективності знань випускників усіх предметів тестування 2011 року дає змогу виділити педагогічні колективи, випускники яких досягли найбільш вагомих результатів, а саме: ЗОШ №10 (директор Рульова Н.Г.), педагогічний ліцей ( директор Бабенко О.А.), і ЗОШ № 1 (директор Бушкова О.М.), де якість знань з усіх предметів тестування відповідно 69, 67 та 66 відсотка (таблиця).
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗНАНЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО-2011
№Навчальні заклади
П Р Е Д М Е Т ИСередн.
показникМісце по
середньому
показнику
Укр.моваІсторія УкраїниМатемат.БіологіяФізикаГеогр.ХіміяАнгл..яз.Рос.мова1ЗОШ №1706973827583075-66ІІ2ЗОШ №83844862760500100-5143ЗОШ №9354020460144322-2884ЗОШ №1055395850100100665710069І5ЗОШ №123244473320503322-3576ЗОШ №135258640677506010053ІІІ7ЗОШ №154550643320501007804958ЗОШ №173346220335010075-4569Педаг.
ліцей8567908267255069-67ІІ
Низький рівень знань продемонстрували випускники ЗОШ № 12 та ЗОШ № 9 з відповідним рівнем ефективності знань учнів 35 та 28%.
Висновки
Навчально-методичному центру
1. Проаналізувати результати ЗНО-2011 по місту взагалі та з кожного предмета окремо.
2. Для обговорення в колективах шкіл міста результатів ЗНО-2011 виставити аналітичну довідку на сайті навчально-методичного центру (metodcentr10.at.ua).
3. Проаналізувати результати ЗНО-2011 на предметних методичних об'єднаннях.
Адміністрації шкіл
1. Проаналізувати результати ЗНО-2011 на засіданнях педагогічних рад.
2. Спланувати корегувальні заходи щодо поліпшення стану справ з підготовки випускників до ЗНО-2012.
3. Винести подяку вчителям, учні яких показали високий рівень
знань за результатами ЗНО-2011.
Учителям
1. Заслухати на засіданнях предметних методичних об'єднань
досвід учителів, учні яких показали високий рівень навчальних досягнень за результатами ЗНО-2011.
2. Використовувати тестові технології оцінювання навчальних досягнень учнів на різних етапах навчальної діяльності.
Методист навчально-методичного центру І.Н.Мухіна
Автор
anna-milla
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
451
Размер файла
140 Кб
Теги
2011
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа