close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

анализ ЗНО 2011 биология

код для вставкиСкачать
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО-2011
БІОЛОГІЯ
В основній сесії ЗНО-2011 з біології взяли участь 72 випускника, що склало 32% усіх випускників шкіл Слов'янська (у 2009 році - 26%, 2010- 27%).
ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО-2009, ЗНО-2010 та ЗНО-2011 З БІОЛОГІЇ
ЗА РІВНЕМ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ АБІТУРІЄНТІВ
У порівнянні з результатами ЗНО-2009 і ЗНО-2010 у 2011 році спостерігається тенденція збільшення кількості випускників, що не досягли граничного порогу 124 бали на 6,4% (середній показник по області 8,3%). Продовжує збільшуватися кількість випускників у градації 124-150 балів: у порівнянні з 2010 роком - на 16,3%, а в порівнянні з 2009 роком - на 23,3%. Відсутня динаміка змін у порівнянні з 2010 роком відсотку високих балів і складає 3%, а в градації 150-183 бали - зниження на 22,7%. Середній показник ефективності у місті складає 39,3% (у порівнянні з минулим роком показник зменшився на 21,7%). Середній показник ефективності в Донецькій області складає - 57,5%. Результати ЗНО-2011 з біології у нашому місті засвідчують негативну динаміку.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО-2011
СЕРЕД НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СЛОВ'ЯНСЬКА
Найважливішим показником якості засвоєння знань з біології є ефективність навчання за результатами ЗНО.
Найкращий результат показали випускники педагогічного ліцею та ЗОШ № 1 - 81,8%. За результатами ЗНО-2011 ліцеїсти педагогічного ліцею займають другу позицію в області по ефективності навчання. Покращили свої показники якості знань з біології за результатами ЗНО-2011 у порівнянні з минулим роком випускники ЗОШ № 10 (на 21%), педагогічного ліцею (на 20,8%), випускники ЗОШ № 1 (на 12,8%). Не досягли рівня середнього показника ефективності по області ЗОШ № 10 - 50% та ЗОШ № 9 - 46,2%, інші школи взагалі показали результати нижчі за середній показник ефективності по місту, який складає 39,3%. Найнижчий результат ефективності знань показали випускники ЗОШ № 12 та ЗОШ № 15 - 33,3%, ЗОШ № 8 - 27,3%. Особлива ситуація склалася у ЗОШ № 13 та ЗОШ № 17. За результатами ЗНО-2011 ефективність знань випускників цих шкіл складає 0%. В ЗНО приймали участь 4 випускника ЗОШ № 13, усі учні набрали бали у межах 124-135 балів (один з випускників за результатами річного оцінювання мав оцінку достатнього рівня). У ЗОШ № 17 приймали участь у ЗНО 6 випускників, 4 з них мали оцінки достатнього рівня навчальних досягнень. Жоден випускник не підтвердив своєї оцінки, а два випускника не набрали балів граничного порогу.
З огляду на прийняту державну програму підвищення якості природничо-математичної освіти такий стан справ можна вважати незадовільним.
ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО-2011
З РІЧНИМ ОЦІНЮВАННЯМ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ
Ефективність знань за результатами ЗНО-2011 у порівнянні з річним оцінюванням знизилась на 18%, а кількість учнів, які мали високий рівень навчальних досягнень за результатами річного оцінювання, знизилась на 17%. Порівняльний аналіз ефективності знань учнів за результатами річного оцінювання та ЗНО-2011 показав наступне.
Підтвердили результати річного оцінювання випускники ЗОШ № 1 та педагогічного ліцею.
Продемонстрували знання за результатами ЗНО-2011 гірші за річне оцінювання абітурієнти: ЗОШ № 17, 13, 10, 15, 12, 8, 9.
Розбіжність ефективності між результатами річного оцінювання учнів-учасників ЗНО-2011 і результатами ЗНО складає: у ЗОШ № 12,15 - 17%, у ЗОШ № 10,13 - 25%, у ЗОШ № 17 - 63%, найменша розбіжність результатів у ЗОШ № 8 і 9 - 9% і 8% відповідно. Результати ефективності річного оцінювання з біології та результати ЗНО-2011 співпадають у ЗОШ №1 та педагогічному ліцеї.
Відповідно до аналізу результатів ЗНО-2011 вважаю за доцільне:
Адміністрації школи:
1. Проаналізувати результати ЗНО-2011, ефективність навчання учнів школи з біології.
2. Проаналізувати дотримання у поточній діяльності учителів біології дотримання вимог Державного стандарту та критеріїв оцінювання.
Учителям біології:
1. Скласти індивідуальний план з підготовки учнів до ЗНО-2012.
2. Оновити матеріали для підготовки до ЗНО.
3. Проводити консультації з предмету згідно графіку.
4. Формувати в учнів 11 класу навички заповнення бланків відповідей ЗНО.
5. Формувати компетентності, необхідні учням для успішного ЗНО-2012.
6. Використовувати у поточній діяльності практичні матеріали міжнародного проекту TIMS.
1
Автор
anna-milla
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
137
Размер файла
110 Кб
Теги
2011
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа