close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Загальна характеристика

код для вставкиСкачать
"Вся суть теоретичного вчення в хімії полягає в понятті
про елементи. Знайти їх властивості, визначити причини
їх відмінності та подібності, а потім, на підставі
цього, передбачити властивості утворених ними тіл —
ось шлях, по якому йде наука".
Д.І.Менделєєв
Загальна характеристика
неметалічних елементів.
Неметали як прості
речовини.
Урок №3
Мета.
•
Закріпити вміння характеризувати хімічні
елементи за їх місцем у періодичній системі
та будовою атомів
• Ознайомити з місцем розташування
елементів-неметалів у періодичній системі.
• Закріпити в пам’яті ознаки,за якими
відрізняють елементи-неметали від
елементів-металів.
• Вміти пояснювати зумовленість
властивостей неметалічних елементів та їхніх
сполук будовою атомів.
Лабораторний дослід № 1.
Ознайомлення зі зразками простих і складних
речовин.
План характеристики хімічного елемента
№
План характеристики
Приклад
1.
Хімічний знак і назва елемента.
Хлор Cl
2.
Місце хімічного елемента у періодичній системі
(атомний номер, відносна атомна маса, період,
група).
Атомний номер 17
Ar - (Cl) = 35,5
3-й період
VІІ А група
3.
Будова атома хімічного елемента (заряд ядра
атома; число протонів, нейтронів, електронів у
атомі; розподіл електронів за енергетичними
рівнями).
35
4.
Характер простої речовини, утвореної атомами
цього елемента (метал, перехідний метал,
неметал).
Хлор Cl2 – неметал
5.
Склад вищого оксиду, його характер (основний,
кислотний, амфотерний).
Cl2О7 - кислотний оксид
6.
Склад вищого гідрату оксиду, його характер
(кислота, основа, амфотерний гідроксид).
НClО4 - хлоратна кислота
7.
Склад леткої сполуки з Гідрогеном (для
неметалічних елементів).
НCl- гідроген хлорид, або
хлороводень; водний розчин
–кислота
17 Cl
17p+ , 18nє
, 17ē
1s22s22p63s23p5
Хімія неметалів
Положення неметалів у ПСХЕ
Д.І. Менделеева
Характеристика
неметалічного
елемента
Будова атомів неметалів
Окисно відновні властивості
неметалів
Зміна властивостей атомів
неметалів у періоді та групі
Знаходження у природі
Характеристика
простих речовин
неметалів
Будова неметалів
Фізичні властивості неметалів
Хімічних властивостей неметалів
Водневі сполуки
Сполуки неметалів
Оксиди та гідроксиди НеМе
Генетичний ряд
• Неметалічні елементи –це елементи,
прості речовини яких, не мають
властивостей металів, а саме:
металічного блиску, непридатні для
кування, погано проводять тепло та
електричний струм.
• До неметалічних елементів відносяться і
інертні гази. Кожна молекула яких
складається з одного атому
Групи елементів
Пері–
оди
I
1
Н
2
Li
3
Na
Літій
3
6.939
Калій
29
Сu
Бериллий
Ag
Cs
55 Ва
132,905
Аu
196,967
Золото
Fr
112,40
[223]
Алюминий
Скандий
80
200,59
114,82
Rа
Индий
*
138,81
Hg ТI
[226]
49
Силіцій
204,37
Радий
R2О
RO
Нітроген
VIII
VII
Фосфор
40
91,22
Zr
Цирконий
Sn
81
Олово
Таллий
Гафний
Pb
Мышьяк
41
92,906
Nb
Ниобий
Свинец
Rf
121,75
73
Та
180,948
Тантал
Висмут
105
[262]
Сера
51,996
Хром
Db
Флуор
34 Br
Селен
42
95,94
Мо
183.85
[263]
Технеций
52 I
W
Со
58,9332
Кобальт
75
186,2
Re
Рений
[262]
44
101,07
Ru
Рутений
45
102,905
Родий
R2O5
RO3
R2O7
RH4
RH3
RH2
RH
Ni
Никель
36
83,80
106,4
неметалів
Палладий
Xe
76
190,2
Оs
54
131,30
Ксенон
77
192,2
Ir
Иридий
78
195,09
Рt
Платина
Rn
85
RO2
58,71
46 Pd
Rhметалів
210
Борий
28
39,948
Криптон
Осмий
Bh
Аргон
Кr
Астат
107
18
всього
53
84 At
Сиборгий
27
126,9044
[210]
Sg
Fe
Железо
Йод
Полоний
106
Тс
[99]
55,847
35
Бром
43
26
79,904
78,96
Теллур
74
Хлор
10
Ar
17
4.0026
20,183
Неон
35,453
Марганец
78,96
Nе
9
18,9984
Cr 25
Мn
44,956
24
83 Ро
208,980
F
17 Cl
32,064
Вольфрам
Актиний Резерфордий Дубний
R2O3
Оксиген
Молибден
Сурьма
82 Вi
207,19
8
15,9994
51 Тe
50 Sb
118,69
О
33 Se
74,9216
2
Гелій
15 S
30,9738
32 As
72,59
Германий
** Ас 104
88 89
138,81
[261]
Франций
7
14,0067
Ванадий
La 72
Hf
178.49
Лантан
Ртуть
87
Y
Иттрий
Сd In
Барий
N
14 P
28,086
31 Ge
88,905
56 57
Карбон
Титан
26,9815
38 39
137.34
6
12,01115
Sc 22
Ti 23
V
47,90
50,942
44,956
Галлий
87,62
С
13 Si
26,9815
Zn Ga
Стронций
48
Бор
Кадмий
Цезий
79
65,37
5
10,811
20 21
40,08
Кальций
30
В
12 Al
24,312
Магний
37 Sr
85,47
Рубидий
47
4
9,0122
Цинк
Серебро
ЛВС
Ве
19 Сa
39,102
107,868
Вищі
оксиди
VI
Не
11 Мg
22,9898
Натрій
Rb
7
V
Гідроген
Медь
6
IV
1
63,546
5
III
1,00797
К
4
II
108
[265]
Hs
Хассий
109
[266]
Мt
Мейтнерий
RO4
Радон
86
[222]
Положення в ПСХЕ Д.І. Менделеева
головна
Групи елементів
I
1
II
III
IV
V
VI
VII
Н
1 (H)
2
2
3
3
В
5
10,811
Бор
С
6
12,0112
Карбон
7
Нітроген Оксиген
15 S
30,9738
Фосфор
9
18,9984
Флуор
16 Cl
32,064
Сульфур
1
1,00797
Гідроген
N 14,0067 O 15,9994 F
14 Р
Si 28,086
Силіцій
8
VIII
2
He 4,0026
Гелій
Ne 10
20,163
Неон
17 Ar 18
39,948
35,453
Хлор
Аргон
4
4
5
6
5
7
8
6
9
У ПСХЕ Д.І. Менделєєва
межа, яка відокремлює
металічні від
неметалічних елементів,
проходить по наступним
неметалам - елементам
головних підгруп:
B; Si;As; Te; At.
33
34
35
36
Kr 83,80
As 74,9216
Se 78,96
Br 79,904
Арсен
Селен
Бром
52 I
Тe 127,60
Теллур
Криптон
53 Xe 131,30
54
126,904
Иод
Ксенон
86
At 85
210 Rn [222]
Астат
Радон
7 10
Вищі
оксиди
ЛВС
R2O
RO
R2O 3
RO2
R2O 5
RO3
R2O 7
RH4
RH3
H 2R
HR
RO4
Положення в ПСХЕ Д.І. Менделеева
головна
Групи елементів
I
1
II
III
IV
V
VI
VII
Н
1 (H)
2
2
3
3
В
5
10,811
Бор
С
6
12,0112
Карбон
7
Нітроген Оксиген
15 S
30,9738
Фосфор
1
1,00797
Гідроген
9
N 14,0067 O 15,9994 F
14 Р
Si 28,086
Силіцій
8
VIII
18,9984
Флуор
16 Cl
32,064
Гелій
Ne 10
20,163
Неон
17 Ar 18
39,948
35,453
Хлор
Сульфур
2
He 4,0026
Аргон
4
4
33
34
35
36
Kr 83,80
Se 78,96
Br 79,904
As 74,9216
5
6
5
7
8
6
9
Арсен
Неметалічні
елементи
розташовуються
правіше
і вище цієї межі.
Селен
Бром
52 I
Тe 127,60
Теллур
Криптон
53 Xe 131,30
54
126,904
Иод
Ксенон
86
At 85
210 Rn [222]
Астат
Радон
7 10
Вищі
оксиди
ЛВС
R2O
RO
R2O 3
RO2
R2O 5
RO3
R2O 7
RH4
RH3
H 2R
HR
RO4
Будова атомів неметалів
головна
Групи елементів
1
1S1
1
Н
1,00797
1 Гідроген
2
2
3
II
III
IV
4
5
В
5
10,811
Бор
5
7
8
С
6
12,0112
Карбон
VII
7
8
N 14,0067
O 15,9994
F
Нітроген Оксиген
14 Р
Si 28,086
Силіцій
22P1
) ); 1S22S
+92 3) ); 1S22S22P5
+5
2 7
6
VI
15
30,9738 S
Фосфор
16
32,064 Cl
Сульфур
7 10
Вищі
оксиди
ЛВС
+6 +8
NC+7
O
Н
R 2O
RO
17
35,453
Хлор
34
35
33
Se 78,96
Br 79,904
As 74,9216
Арсен
+5
В+17
22S
222S
222P
222P
63S
32 243P5
2
) )) );));+1);
1
1S1S
1S
2S
2P
+7
+6+8
);
1S 2S1S2P
2 228547
26
9
18,9984
Флуор
Селен
Te
Бром
52 I
127,60
Теллур
Висновок:
+? НеМе …)
от 4 до 8e
Виключення:
Н (1ē); В (3ē)
53
126,904
Иод
1
6
9
VIII
2S22P1 nS2nP2 nS2nP3 nS2nP4 nS2nP5
3
4
V
At 85
210
Астат
+1
R2O 3
RO2
RH4
R2O 5
RO3
R2O 7
RH3
H 2R
HR
RO4
Особливості
будови атомів
неметалів.
He ) Ne ) )
2
2
8
• Атоми неметалічних елементів на зовнішньому
енергетичному рівні мають, як правило, від 4 до 8
електронів.
• Майже всі вони можуть приєднувати певну
кількість електронів і перетворюватися на
негативно заряджені йони — аніони .
Елементи - неметали більш здатні, в
порівнянні з металами, до Алотропії.
Алотропні видозміни фосфора
білий
пари
2600 повітря
P4 , запах часнику, H2O,
органічні розчиники,
летуч, Tпл= 440С,
молекулярна кристалічна
гратка, активний, на
повітрі окиснюється, в
темноті світиться,
ЯДОВИТИЙ!!!
червоний
t0
чорний
t0
3500
колір червоно-бурий,
H2O і органічних
розчиниках, атомна
кр. гратка,стійкий
не ядовитий.
без запаху, схожий на
графіт, масний на
дотик, Tпл= 10000С,
H2O і органічних.
розчиниках,
полупровідник,
атомна кр. гратка,
стабільний.
Окисно-відновні властивості неметалів
НеМе - (8 – n) (відновлення)
Ряди
Пери
од
ы
НеМе0 + (8 – n) e
окисник
Н
1
II
головна
III
Групи елементів
V
VI
IV
VII
VIII
1,00797
Гідроген
В
5
10,811
Бор
С
6
12,0112
Карбон
7
8
N 14,0067
O 15,9994
F
Нітроген Оксиген
14 Р
Si 28,086
Силіцій
15
30,9738 S
Фосфор
9
18,9984
Флуор
16
32,064 Cl
Сульфур
17
35,453
Хлор
34
35
33
Se 78,96
Br 79,904
As 74,9216
Арсен
Селен
Te
52
127,60
Теллур
Бром
I
53
126,904
Иод
At 85
210
Астат
Окисні
властивості
атомів, тобто
здатність
приймати ē,
характерні тільки
для НеМе і
змінюються в
ПСХЕ
періодично: в
періодах
зростають, у
групах убувають
10
Вищі
оксиди
ЛВС
R2O
RO
R2O3
RO2
RH4
R2O5
RO3
R2O7
RH3
H2R
HR
RO4
Окисно-відновні властивості неметалів
НеМе +n (окиснення)
виключення F
Ряди
Пери
од
ы
НеМе0 – ne
Відновник;
Н
1
II
III
Групи елементів
V
VI
IV
VII
головна
VIII
1,00797
Гідроген
В
5
С
6
7
8
N 14,0067
O 15,9994
F
9
Відновні
14 Р
15
16
17
властивості
Si 28,086
30,9738 S
32,064 Cl
35,453
Фосфор
Хлор
Силіцій
Сульфур
атомів неметалів,
тобто здатність
Таким чином НеМе
34
35
33
Se 78,96
Br 79,904
As 74,9216
віддавати ē,
Селен
Бром
Арсен
більшою мірою є
змінюються в
окисниками, хоча можуть
ПСХЕ періодично:
проявляти і відновні
53
52
Te 127,60 I 126,904
в періодах
У властивості,
чому причини
такої
а отже
їм зміни
Теллур
Иод
убувають, групах
окисно-відновних
притаманні
як негативні,
зростають.
так
і позитивні ступеня
властивостей
атомів
85
At 210
окислення.
Астат
НеМе?
10,811
Бор
12,0112
Карбон
Нітроген Оксиген
18,9984
Флуор
10
Вищі
оксиди
ЛВС
R2O
RO
R2O3
RO2
RH4
R2O5
RO3
R2O7
RH3
H2R
HR
RO4
Ряди
Пери
од
ы
Причини зміни окисно-відновних
властивостей атомів НеМе:
радіус атомів (нм)
Н
1
головна
Групи елементів
III
IV
V
VI
0,088
0,077
0,070
0,066
II
VII
0,064
1,00797
Гідроген
VIII
Радіус атомів
0,066
0,064
в періодах
Бор
Карбон
Нітроген
Оксиген
Флуор
14
15
16
17
Si 28,086 Р 30,9738 S 32,064 Cl 35,453
періодично
Фосфор
Хлор
Силіцій
Сульфур
0,099
зменшується до
0,104
0,099
0,104
0,110
0,117
кінця періоду.
Радіус атомів
34
35
33
As
Це пояснюється
74,9216 Se 78,96 Br 79,904
в групах
0,117
0,114
Селен
Бром
Арсен
збільшенням
періодично
заряду ядра в
збільшується
53
52 I
Te 127,60
атомі і великим
зверху вниз.
126,904
0,133
Иод
0,137 Теллур
притяганням е
Причинадо ядра
збільшення числа
енергетичних
At 85
210
Астат
рівнів в атомі.
В
5
10,811
С
6
12,0112
7
8
N 14,0067
O 15,9994
F
9
18,9984
10
Вищі
оксиди
ЛВС
R2O
RO
R2O3
RO2
RH4
R2O5
RO3
R2O7
RH3
H2R
HR
RO4
головна
Ряди
Пери
од
ы
Причини зміни окисно-відновних
властивостей атомів НеМе:
заряд ядра
Н
1
II
III
Групи елементів
V
VI
IV
VII
VIII
1,00797
Гідроген
В
5
10,811
Бор
С
6
12,0112
Карбон
Si
Нітроген Оксиген
14 Р
28,086
Силіцій
+
5
7
8
N 14,0067
O 15,9994
F
+
6
15 S
+7
Флуор
16 Cl
30,9738
Фосфор
9
18,9984
32,064
Сульфур
+8
17
35,453
Хлор
+1
7
+9
34
35
33
Se 78,96
Br 79,904
As 74,9216
Арсен
Заряди ядер атомів у
періодах і головних
підгрупах збільшуються
Селен
Te
52
127,60
Теллур
+
9
Бром
+3
5
53
+5
3
At 85
210
+8
5
I
126,904
Иод
Астат
10
Вищі
оксиди
ЛВС
R2O
RO
R2O3
RO2
RH4
R2O5
RO3
R2O7
RH3
H2R
HR
RO4
Ряди
Пери
од
ы
Причини зміни окисно-відновних
властивостей атомів НеМе:
кількість ē на зовнішньому шарі
+5
))
23
Н
1
1,00797
Гідроген
))
+6 II
24
Групи елементів
+9 VI
IV +8
V
))
+7
III
25
В
5
10,811
Бор
главная
С
6
12,0112
Карбон
Si
))
))
26
27
7
14 Р
15 S
30,9738
Фосфор
33
As 74,9216 Se
Арсен
Кількість ē на зовнішньому
рівні в групах не змінюється,
а в періодах періодично
зростає
від 1 (у Н) до 7
16 Cl
32,064
34
78,96
Селен
17
35,453
ЛВС
R2O
RO
R2O3
RO2
RH4
+35
Хлор
Br 79,904
Бром
+53
Te
52
127,60
Теллур
))))
28 187
35
I
53
126,904
) ) ) ) )
2 8 18 18 7
Иод
+85
At 85
210
Астат
10
Вищі
оксиди
287
18,9984
Флуор
Сульфур
+17 VIII
9
N 14,0067 O 15,9994 F
28,086
Силіцій
8
Нітроген Оксиген
)))
VII
R2O5
RO3
R2O7
RH3
H2R
HR
) ) ) ) ) )
2 8 18 32 18 7
RO4
по періоду
Зміна властивостей
неметалів
головна
По групі
Окисних
Відновних
Причини:
Заряд ядра
Ra (НеМе)
Електрони на
зовнішньому
енергетичному рівні
Const
Неметалічні елементи у природі
Головна
Групи елементів
I
1
II
III
IV
V
2
3
3
4
4
5
В
10,811
Бор
98,5% від маси
рослин
С
6
12,0112
Карбон
Фосфор
O2; N2;
CO2;
7
7 10
Вищі
оксиди
15 S
30,9738
Арсен
5
9
1
1,00797
9
18,9984
Флуор
16 Cl
32,064
Сірка
17
35,453
Хлор
33
34
35
As 74,9216
Se 78,96
Br 79,904
6
6
7
8
O 15,9994
N 14,0067
F
14 Р
Si 28,086
Силіцій
VIII
Гідроген
Нітроген Оксиген
5
8
VII
Н
1 (H)
2
ЛВС
VI
Селен
52
53
Te 127,60
I 126,904
Теллур
Н2О
97,6% від маси
людини
R2O
RO
R2O 3
Бром
49% Кисень,
27% Силіцій від
маси земної
кори
Иод
At 85
210
Хімічних елементівнеметалів всього 16
з усіх відомих
елементів.
Вони широко
поширені в природі і
їх значення
величезне.
Шість НеМе - С, Н,
О, N, P, S є
біогенними
елементами.
Повітря, вода
складаються з
речовин, утворених
елементами НеМе.
Астат
RO2
R2O 5
RO3
R2O 7
RH4
RH3
H2R
HR
RO4
Неметали як прості речовини
• Речовини поділяють на прості й складні.
речовини
прості складні
• Прості речовини – форма існування хімічних
елементів у вільному стані.
• Хімічна сполука, утворена атомами різних хімічних
елементів, називається складною речовиною.
Неметали як прості
речовини
Прості речовини
метали
натрій Na, цинк Zn,
барій Ва, магній Mg
йод
Алмаз
неметали
сірка S, фосфор Р,
йод І2, бром Br2
Графіт
Сірка
N2
Cl2
Неметали як прості речовини
йод
Cl2
N2
Алмаз
Графіт
F2
Сірка
Неметали як прості речовини
Червоний
фосфор
сірка
графіт
флуор
йод
бром
силіцій
Неметали
• Неметали – прості речовини, які не мають
властивостей металів, а саме: металічного блиску,
непридатні для кування, погано проводять тепло,
електричний струм.
• У хімічних реакціях атоми неметалів, як правило,
одержують електрони.
• До типових неметалів зараховують 22 елементи:
водень,азот, кисень, флуор, хлор, інертні гази,
бром, карбон, фосфор, сулфур, селен, йод, астат,
телур, бор.
• Типові оксиди неметалів є ангідридами.
• Різкої межі між металами, металоїдами та
неметалами немає.
Групи елементів
Пері–
оди
I
1
Н
2
Li
3
Na
Літій
3
6.939
Калій
29
Сu
Бериллий
Ag
Cs
55 Ва
132,905
Аu
196,967
Золото
Fr
112,40
[223]
Алюминий
Скандий
80
200,59
114,82
Rа
Индий
*
138,81
Hg ТI
[226]
49
Силіцій
204,37
Радий
R2О
RO
Нітроген
VIII
VII
Фосфор
40
91,22
Zr
Цирконий
Sn
81
Олово
Таллий
Гафний
Pb
Мышьяк
41
92,906
Nb
Ниобий
Свинец
Rf
121,75
73
Та
180,948
Тантал
Висмут
105
[262]
Сера
51,996
Хром
Db
Фтор
34 Br
Селен
42
95,94
Мо
183.85
[263]
Технеций
52 I
W
Со
58,9332
Кобальт
75
186,2
Re
Рений
[262]
44
101,07
Ru
Рутений
45
Rh
102,905
Родий
76
190,2
Оs
77
192,2
Ir
Иридий
R2O5
RO3
R2O7
RH4
RH3
RH2
RH
Ni
Никель
36
83,80
46
106,4
Pd
Палладий
54
131,30
78
195,09
Рt
Платина
Rn
85
RO2
58,71
Ксенон
210
Борий
28
Xe
Осмий
Bh
Аргон
39,948
Криптон
Астат
107
18
Кr
53
84 At
Сиборгий
27
126,9044
[210]
Sg
Fe
Железо
Йод
Полоний
106
Тс
[99]
55,847
35
Бром
43
26
79,904
78,96
Теллур
74
Хлор
10
Ar
17
4.0026
20,183
Неон
35,453
Марганец
78,96
Nе
9
18,9984
Cr 25
Мn
44,956
24
83 Ро
208,980
F
17 Cl
32,064
Вольфрам
Актиний Резерфордий Дубний
R2O3
Кислород
Молибден
Сурьма
82 Вi
207,19
8
15,9994
51 Тe
50 Sb
118,69
О
33 Se
74,9216
2
Гелий
15 S
30,9738
32 As
72,59
Германий
** Ас 104
88 89
138,81
[261]
Франций
7
14,0067
Ванадий
La 72
Hf
178.49
Лантан
Ртуть
87
Y
Иттрий
Сd In
Барий
N
14 P
28,086
31 Ge
88,905
56 57
Карбон
Титан
26,9815
38 39
137.34
6
12,01115
Sc 22
Ti 23
V
47,90
50,942
44,956
Галлий
87,62
С
13 Si
26,9815
Zn Ga
Стронций
48
Бор
Кадмий
Цезий
79
65,37
5
10,811
20 21
40,08
Кальций
30
В
12 Al
24,312
Магний
37 Sr
85,47
Рубидий
47
4
9,0122
Цинк
Серебро
ЛВС
Ве
19 Сa
39,102
107,868
Вищі
оксиди
VI
Не
11 Мg
22,9898
Натрій
Rb
7
V
Гідроген
Медь
6
IV
1
63,546
5
III
1,00797
К
4
II
108
[265]
Hs
Хассий
109
[266]
Мt
Мейтнерий
RO4
Радон
86
[222]
Висновок:
• Неметали як правило, можуть набувати електрони,
але можуть їх і віддавати.
• Тільки фтор і кисень не знають компромісів — вони
беруть електрони і ніколи не віддають їх.
• А метали значно менш «дипломатичні», постійніші
в своїх прагненнях: віддавати і тільки віддавати
свої електрони і ставати при цьому позитивно
зарядженими іонами.
• Різкої межі між металами й неметалами немає.
• Деякі неметали виявляють металічні властивості,
а метали — неметалічні.
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
277
Размер файла
9 114 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа