close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

будова листка Л.О.Бідна

код для вставкиСкачать
Листок – бічна частина пагона.
Лабораторна робота № 7 “Будова і
різноманітність листків”.
1. Рослина має органи: корінь і …………
2. Пагоном називають стебло з
розташованими на ньому …..
3. Пагін розвивається з вегетативної ………..
4. Зовні брунька вкрита ………………..
5. Брунька – це ……………..
6. Основою пагона є ……………..
7. За наявністю деревини стебла бувають
……………
8. Стебло росте в товщину за рахунок поділу
………………
9. Стебла виконують функції ………………
10. Ділянку стебла, до якої кріпиться листок
називають ………
11. Ділянку між двома найближчими листками
називають …..
12. До видозмінених пагонів належать ……………..
Як ви пам'ятаєте, листок - це бічна частина пагона.
Розміри листків бувають від декількох міліметрів до
10-20м. Особливо великі листки у пальм, банана,
лопуха, борщівника та інших. У тропічної водяної
рослини - вікторії амазонської (родички нашого
латаття) листки, що плавають, мають діаметр до 2
м.
Листки вельвічії – довжиною до 2-3 м і шириною до 30 см
зберігаються протягом всього життя рослини.
Жити вельвічія може до 2000 років, тому її листки самі
найстаріші з відомих на планеті.
До вузла стебла у більшості рослин вона кріпиться
пружною паличкоподібною частиною - черешком.
Черешок якнайкраще орієнтує листкову
пластинку відносно сонячних променів. Листок із
черешком називають черешковим.
Біля основи листка багато рослин мають
особливі вирости - прилистки. Вони можуть
мати вигляд розміщених парами листочків. Як
ви думаєте, яку роль вони виконують?
У різних рослин листкові пластинки відрізняються
за формою та особливостями будови. Форма
листкової пластинки може бути надзвичайно
різноманітною. В одних рослин вона серцеподібна, в
інших - стрілоподібна, у третіх - голчаста. В одних
рослин край листкової пластинки має вирізи певної
форми (наприклад, клен, калина), в інших - рівний
(бузок, конвалія).
Простий листок складається із черешка та однієї
листкової пластинки. Під час листопаду листкова
пластинка простого листка відпадає разом із
черешком.
Спільний черешок складного листка несе декілька
листкових пластинок, кожну з яких називають
листочком. Кожен листочок складного листка під
час листопаду може відпадати самостійно.
Складні листки бувають трійчастими,
перистоскладними та пальчастоскладними . Трійчасті
листки мають усього три листочки, які власними
короткими черешками прикріплюються до спільного
черешка. У пальчастоскладних листків подібна будова,
однак кількість листочків перевищує три. У
перистоскладних листків окремі листочки розташовані
попарно вздовж спільного черешка.
Якщо поглянути на
листкову пластинку,
можна побачити на
ній ніби мереживо
жилок. Жилки - це
судинно-волокнисті
пучки, які
сполучають листок
із стеблом. Вони
складаються з
провідних та
механічної тканин.
Розташування жилок листкової пластинки має назву
жилкування. Розрізняють сітчасте, паралельне, дугове
жилкування.
Запам'ятайте! Кількість та розміщення жилок є
важливою систематичною ознакою рослин.
Яким може бути листкорозміщення?
Листкорозміщення - це певний порядок розташування
листків на стеблі. Розрізняють такі типи
листкорозміщення: почергове (спіральне), супротивне
та кільчасте (мутовчасте).
Зазвичай на пагонах листкові пластинки
розташовуються таким чином, що якомога менше
затіняють одна одну.
Таке розміщення листків на рослині називають
листковою мозаїкою.
Функції
Листок виконує три основні функції:
фотосинтезу — в клітинах мезофілу листка знаходяться хлоропласти —
органели фотосинтезу, в хлоропластах енергія світла перетворюється
на енергію хімічних зв'язків і як побічний продукт виділяється кисень;
транспірації — кутикула на поверхні епідерми листка сприяє
зменшенню випаровування води з одиниці поверхні, а устячка
дозволяють регулювати цей процес, тому транспірація на відміну від
випаровування процес фізіологічний;
газообміну — через устячка, по міжклітинним проміжкам до клітин
надходить вуглекислий газ (для фотосинтезу), кисень (для дихання), а
також виводиться зайва водяна пара та кисень, що утворився в процесі
фотосинтезу.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА
Тема: Зовнішня будова листка. Різноманітність листків.
Мета: ознайомитися із зовнішньою будовою та різноманітністю
листків, навчитися розрізняти листки за особливостями будови та
жилкуванням.
Обладнання, матеріали та об'єкти дослідження: живі листки або
гербарні зразки листків різних рослин, лупа, таблиці.
Хід роботи:
1. Розгляньте листки різних рослин. Знайдіть листкову пластинку,
черешок, прилистки. Відберіть черешкові та сидячі листки.
2. Роздивіться прості та складні листки та знайдіть відміни між
ними.
3. Зверніть увагу на жилкування листків і визначте його типи.
4. Замалюйте різні види листків. На малюнку підпишіть їхні назви
та складові частини.
6. Запишіть у зошит висновки, зроблені на підставі виконаних
дослідів.
Підсумки
У більшості рослин листки черешкові, вони складаються з
черешка та листкової пластинки. Безчерешкові листки
називають сидячими. Вони прикріплені до стебла основою
листкової пластинки. Залежно від кількості листкових
пластинок листки поділяють на прості та складні.
Розташування жилок листкової пластинки має назву
жилкування. Розрізняють сітчасте, паралельне та дугове
жилкування. Листкорозміщення буває супротивним,
почерговим або кільчастим.
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
169
Размер файла
15 050 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа