close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Talajmintavétel / Отбор образца грунта Geofizikai szondázás

код для вставкиСкачать
ELGOSCAR-2000 Kft.
ELŐZETES SZENNYEZETTSÉGI
FELMÉRÉS A NAGYBOCSKÓI
VOLT ERDŐKÉMIAI KOMBINÁT
TERÜLETÉN (UKRAJNA),
ENPI-CBC PROJEKT KERETÉBEN
ELGOSCAR-2000 Kft.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
БЫВШЕГО
ВЕЛИКОБЫЧКОВСКОГО
ЛЕСОХИМИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА (УКРАИНА),
В РАМКАХ ПРОЕКТА ENPI-CBC
A régió / Регион
Nagybocskó / Великий Бычков
Terület átadás-átvétel, archív adatok feldolgozása
Передача территории, обработка архивных данных
Az LHK felmérési terület
Исследованная территория ЛХК
Terepi munka / Полевые работы
Talajmintavétel gépi markolóval
Отбор образца грунта екскаватором
Talajmintavétel / Отбор образца грунта
Talajmintavétel száraz spirálfúrással
Отбор образца грунта бурением со спиралю
Geofizikai szondázás
Biztosított PVC cső a talajvíz mintavételhez
Крепление трубой ПВХ для отбора проб воды
Talajvíz szennyezettségi térképek
Карты загрязненности грунтовых вод
BTEX/Простые ароматические
Benzol/Бензол
Talajvíz szennyezettségi térképek
Карты загрязненности грунтовых вод
Toluol/Толуол
Xilol/Ксилол
Talajvíz szennyezettségi térképek
Карты загрязненности грунтовых вод
Krezol
Fenol
Talajvíz szennyezettségi térképek
Карты загрязненности грунтовых вод
TPH/Нефтепродукты
PAH/Полиаромати
Talaj szennyezettségi térképek, mélység: 2 m
Карты загрязненности грунтов, глубина: 2 м
TPH/Нефтепродукты
PAH/Полиароматика
Krezolok/Крезо
Geoelektromos szelvény
Геоэлектрический разрез
Elektromágneses felvétel eredmény
Результат электромагнитной сьемки
CPT mérnökgeofizikai szondázás
Инженерно-геофизическое пенетрационное
зондирование CPT
Az előzetes felmérés eredmény összegzése 1.
Обобщение результатов предварительной оценки 1
•
Archív adatok értékelése
•
Оценка архивных материалов
•
Indikáció szennyezésre
•
Индикация загрязнения
•
8 területen
•
на 8-ми участках
•
Szennyezettségi vizsgálat
•
Исследование загрязненности
•
7 területen
•
на 7-ми участках
•
•
Két expedíció 2011 április és •
június
•
Földtani - hidrogeológiai
viszonyok vizsgálata
•
- geofizikai módszerekkel
•
- fúrásokkal és mintázással
•
•
2 экспедиции, апрель и июнь
2011 г.
Изучение геологических и
гидрогеологических условий
- геофизическими методами
- бурением и опробованием
Az előzetes felmérés eredmény összegzése 2.
Обобщение результатов предварительной оценки 2
•
2,2 ha terület felmérése
•
Изучение территории 2,2 га
•
25 VESZ szondázás
•
25 зондирований ВЭЗ
•
4 geoelektromos szelvény
•
4 геоэлектрических разреза
•
7 CPT szondázás
•
•
4200 m2 EM-31 szondázás
7 инж.-геологических
зондирований CPT
•
13 kutatógödör
•
•
19 fúrás, 12 csövezés
Зондирование EM-31, 4200
m2
•
74 talajminta, 28 talajvízminta
•
13 разведочных шурфов
•
•
6 monitoring talajvízminta
Бурение 19 разв. скв., 12
обсажено
•
3 ökotoxikológiai talajvízminta •
Образцы: 74 - грунт, 28 –
грунтовые воды
•
6 образцов грунтовых вод
мониторинга
Az előzetes felmérés összegzése 3.
Обобщение результатов предварительной оценки 3
Maximális határérték (UA) túllépések:
Максимальные превышения допустимых пределов действующих в Украине
Talajvíz
Грунтовые воды
Talaj
Грунты
Fenol és krezolok / Фенол и крезолы
175
40
Olajszármazékok / Нефтепродукты
30
178
Etilbenzol / Этилбензол
12
6
Xilol / Ксилол
21
18
Egyéb alkilbenzolok / Прочие алкилбензолы
30
69
PAH / Полиароматика
17
129
Naftalinok / Нафталины
33
68
Klórbenzol / Хлорбензол
3
-
Kémiai oxigénigény / Химическая Потребность Кислорода
28
-
Szennyezőanyagok-загрязнители
Az előzetes felmérés összegzése 4.
Szennyezett területek:
I.
400 m3 földalatti betonmedence és kisérleti retorták terület
Окресность 400 m3 бетонного резервуара и экспериментальных реторт
II.
Központi terület, a fenolos vizű talajvizkút környezete
Центральный участок, окресность грунтового колодца с фенольной водой
III.
Régi fűtőház környezete
Участок старой котельной
IV.
Felszini tároló tartálypark környezete
Окресность поверхностного резервуарного парка
V.
Retorták környezete
Ретортный участок
VI.
Keskenyvágányú vasúti mozdonydepó környezete
Участок узкоколейного локомотивного депо
kiadó állomás és földalatti tárolótartályparkja környezete
VII. Üzemanyag
Участок бензоколонки и подземного резервуарного парка ГСМ
VIII Vasúti tartálykocsik vágányterületei és környezete (3 terület)
.
Участки железнодорожных танкеров с остатками смол (3 участка)
Köszönöm a figyelmüket!
Спасибо за Ваше внимание!
Előadó: Szűcs István
Документ
Категория
Презентации по экологии
Просмотров
10
Размер файла
9 074 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа