close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Розвиток мови на уроках фiзкультури

код для вставкиСкачать
Тема: Розвиток мови на уроках
фізичної культури
Автор: учитель фізичної культури, вищої
категорії Маріупольської спеціальної
загальноосвітньої школи – інтернату
І – ІІІ ступенів № 21 Донецької обласної
ради Краус Олена Геннадіївна
• Головна мета навчального предмету фiзична культура
— зміцнення здоров'я, фізичний розвиток і корекція
його порушень; формування основ здорового способу
життя; оволодіння руховими навичками прикладного
характеру; розвиток рухових якостей (сили, швидкості,
витривалості, гнучкості, координації рухів), а також
розвиток навичок мовленнєвого спілкування під час
занять. Недолiк мовного забезпечення у дiтей з вадами
слуху,приводить до бiльш низького мовленєвого
спiлкування, порiвнюючи з чуючими,ефекту навчальнопедагогiчного процесу фiзичного виховання i повiльнiй
динамiцi становлення рухових умiнь i навичок.
Мовний недолiк викликає труднощi у сприйманнi
iнформацiї,яка несе описання рухових дiй,вмiнь,необхiдних
для наступної рухової дiяльностi.При цьому скорочуються
можливостi корекцiйної дiї педагога при створеннi уяви про
даний вид фiзичних вправ.Всi цi мовленєвi особливостi
проявляються у дiтей з недолiками слуху: вони отримують
скорочений об ‘єм iнформацiї,яку одержують в процесi
навчання. На уроках фізичної культури з слабочуючими
учнями проводиться робота з розвитку здатності розуміння і
відтворення усної мови з формування словникового запасу.
Мовленнєвий матеріал включає словник і спеціальні фрази.
Словник вводиться під час пояснення і заучування вправ, а
спеціальні фрази засвоюються на кожному уроці. У
навчально-педагогічному процесі значне місце займають
наочні компоненти. Використання комбінованих
повідомлень (словесно – научні) може служити додатковим
засобом засвоєння необхідних для рухової діяльності понять.
Розвиток мови на уроках фiзичної культури
через iгрову дiяльнiсть:
народні рухливі ігри з
віршованими текстами
дидактичні ігри
рухливі ігри
Заняття з фiзичної культури сприяють:
•
•
•
•
•
Розвитку активного словникового запасу;
Корекції звуковимови та збагаченню словникового запасу;
Розвитку емоційно – вольової сфери;
Координації рухів;
Розвиток властивих учням фізичних якостей: силі,
швидкості, витривалості, гнучкості, координації рухів ;
• Слухового сприйняття і використання його у формуванні та
корекції мовленнєвих навичок;
• Нормалізації мовного дихання;
• Правильній вимові звуків у складах, словах, фразах.
Усна мова в фiзичному вихованнi являється не єдиним
носiєм iнформацii.Усна мова виступає як один iз
компонентiв по своїм iнформацiйним засобам
повiдомлення. Вагомими є рiзноманiтнi,в таких
повiдомленнях,наочнi компоненти. Систематичне
використання мовного матерiалу,пов’язаного з
практикою уроку фiзичної культури,не тiльки сприяє
збагаченню учнiв лексикою i фразеологiєю, але i бiльш
швидкому I мiцному засвоєнню фiзичних вправ.Таким
чином,вади слуху, недостатнiй мовний розвиток
приводить дiтей з недолiками слуху до низького рiвня
навчально-педагогiчного процесу з фiзичного виховання,
до збiльшення термiнiв навчання в спецiальнiй школi.
В зв’ язку з цим роль усного мовлення в фiзичному
вихованнi учнiв з вадами слуху займає ведуче мiсце.
Засоби розвитку мовленнєвих умінь на
заняттях з фiзичної культури:
• Картки
• Наочність ( в тому числі ІКТ)
• Ігри з віршованим текстом
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
40
Размер файла
6 126 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа