close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Опит за сравнителна

код для вставкиСкачать
Опит за практическо приложение на метода на
съпоставителната херменевтика върху „Пол и
характер“ от Ото Вайнингер
Епоха
Виена от времето на Франц-Йозеф –
„светът на сигурността“.
Фройд, Адлер, Цвайг
Компенсация на еврейската буржоазия
1.
2.
Творчество
Geschlecht und Charakter
Über die letzten Dinge (1904/1907)
/ON LAST THINGS
„Този камък лежи на мястото за почивка на един мъж, чийто ум никога не
намери покой на земята. И след като откровенията на ума и душата му бяха
такива, че не можеше вече да понася да се числи между живите, той потърси
в царството на смъртта един от големите духове обитавали домът на
Шварцпанирщрасе 15 и сложи край на земното си съществуване.“
Бердяев: „Аз не познавам по-дълбоко в кризата на пола от явлението на
гениалния юноша Вайнингер с неговата огромна тъга за пола, с неговата
безизходна болка за пола, достигаща висш трагизъм… Вайнингер по свой
начин в мрак, пипнешком, безпомощно се приближава до тайната на
андрогинността…“
Година на издаване –
1927
1991 ИК „Ренесанс“165 стр.
Типологично
изследване.
Изследва идеалните мъж и жена
1.
2.
3.
4.
Прочитът е опит за
изясняване на
възгледите на
Вайнингер чрез сходни
възгледи от:
Худ. литература
Психология
Философия
Религия/ митология
Финансиран от Община
Варна, Дирекция
„Превенции“
Осъществен от фондация
„Толерантност“
Партньор МУ - Варна
Цел на проекта
Дейности по проекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Одил
Изабел
Филип
Франсоа дьо Крозан
Отговори на въпроси
Какво е характерно за единия тип
жена и какво за другия?
Кое е общото между тях?
По какво се различават?
Кое представлява ценност за единия
тип и кое за другия?
Позитивни и негативни страни на
двата типа?
Кой от двата типа одобрявате и
защо? (М/Ж; медици/ психолози)
Метафоричният език на Вайнингер
Жената-майка
Жената-проститутка (кокетка)
Интроверсия
Екстраверсия
1.
2.
3.
4.
5.
Валентин
Скок
Въпроси
Какво разбираме от Шекспир за
влюбения мъж?
Какво е характерно за влюбения
мъж?
Какво харесва Валентин в
синьора Силвия?
Какво научаваме за Силвия?
Как би се развила тази история?
Сексуално влечение
Еротично наслада (обожание)
Отричане на жената като индивидуалност
Проекция
Проекцията се случва,
а не се прави;
Съдържания, които се
проектират
(позитивни/ негативни;
индивиди/групи)
Фази на оттегляне на
проекцията – катарзис.
Свободно изразяване на
мнение относно
отношенията между
героите във филма, като
взема предвид
представената по време
на семинара материя.
Коя част от обучението ми допадна най-много и
защо?
Кое не ми хареса и защо?
Кое ми се струва най-полезно и защо?
Как обучението би станало по ефективно?
Литературен клуб към МУ – Варна
ВСУ – студенти по Психология
Литературен клуб към ИУ – Варна
Съпоставителната (приложна) херменевтика се
основава на изграждането на смислови връзки
между сюжети и образи от худ. л-ра съотнесени
към приложните науки.
Редуциране: свеждане на даден възглед до сюжет
в художествената литература.
Надграждане/ развиване: съотнасяне към научно
приложна сфера (аналитична психология).
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
12
Размер файла
1 631 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа