close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Доповідь д.е.н. проф. Парасій

код для вставкиСкачать
Доповідь
д.е.н. проф. Парасій-Вергуненко І.М.
каф. обліку в кредитних і бюджетних
установах та економічного аналізу
Інноваційні технології в
навчальному процесі та
практичні умови їх
реалізації: неузгодженість
та шляхи подолання
Функціональне навантаження аудиторних форм
занять
Лекції
Кореляційно-регресійна модель залежності відвідувань
студентами лекційних занять та результатів підсумкового
контролю, що проводиться лектором
бали за ПМК
120
y = -5,0991x + 89,705
R² = 0,6504
100
Кількість балів
80
60
40
20
0
0
1
2
3
4
5
Кількість пропусків
6
7
8
9
Кореляційно-регресійна модель залежності відвідувань студентами
лекційних занять та результатів підсумкового контролю, що
проводиться лектором
У = 89,705 – 5,099 Х
де У – кількість балів на підсумковому контролі у
вигляді заліку;
Х – кількість пропусків лекційних занять студентом
Коефіцієнт кореляції - 0,806
Коефіцієнт детермінації – 0,6504
Кореляційно-регресійна модель залежності відвідувань
студентами лекційних занять та результатів підсумкового
контролю, що проводиться не лектором
Кореляційно-регресійна модель залежності відвідувань студентами
лекційних занять та результатів підсумкового контролю, що
проводиться не лектором
У= 87,684 – 4,693 Х
де У – кількість балів на підсумковому
контролі у вигляді заліку;
Х – кількість пропусків лекційних занять
студентом
Коефіцієнт кореляції складає R - 0,7597,
коефіцієнт детермінації D - 0,5772.
Дякую за увагу!
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
5
Размер файла
547 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа