close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Магистърска програма

код для вставкиСкачать
Магистърска програма
Вероятности и
Статистика
За бакалаври, завършили
Приложна математика във ФМИ – СУ
или подобна специалност
• Срок на обучение: 3/4 семестъра
• Форма на обучение: редовна
• Минимален брой ECTS кредити: 90/120
ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
Ръководител на магистърската програма:
доц. Mарусия Божкова
ФМИ, бул. Дж. Баучер 5, София 1164
Телефон за контакт: 81 61 543 (ст. 510)
e-mail: bojkova@fmi.uni-sofia.bg
ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
Цели и направления
Актюерски науки
Биостатистика
Стохастични модели
ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
Теоретично направление
• курсове в основни направления на математиката
(оптимизационни задачи, вероятностни и
статистически методи, финансова и застрахователна
математика).
• висока степен на използване на математически
средства на ниво, сравнимо с това на обичайните
университетски програми по стохастика.
• Завършилите това направление са готови за
продължаване на обучението си до получаване на
образователната степен доктор.
ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
462 Статистика
• Квалификацията статистик включва
знания и умения по:
• статистика
• математика
• информатика
ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
Актюерство
Професията актюер изисква допълнително
знания и умения по
• Финансова математика
• Математика на риска
• Инвестиции
• Диплома от Българско Актюерско Дружество
(БАД), пълноправен член на Международната
Актюерска Асоциация със седалище гр.
Отава, Канада.
ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
Актюерство
Практически ориентирани лекции на
експерти в
• Застраховането
• Презастраховането
• Международни експерти
ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
Практика
• прогнозиране на тендeнции в икономиката и пазара;
пазарни проучвания на потребителското поведение и
предпочитания
• актюерски оценки (банки и ЗД) и финансов анализ
(Finanalitica, S&P)
• събиране и анализиране на данни за подпомагане на
правителствени политически решения и на
държавната администрация
• преподаване в училища и университети
ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
Практика
• планиране и анализ на клинични изследвания,
отсяване (screening) на нови лекарствени
средства, изследване причини,
разпространение и ефекти от заболяване
• управление на процеси, надеждността на
изделията и производствен експеримент
• консултиране в областта на земеделие,
екология, лесовъдство и индустрия
ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
Възможности за кариера
• Консултант в бизнеса и научноизследователски институти
– Актюер, Икономика, Производство;
– Биомедицински изследвания;
– Хуманитарни науки
• Академична кариера
– Във ФМИ
– Висши училища
ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
СЪТРУДНИЧЕСТВО
• Институти у нас
БАН
ИМИ
ИИКТ
НИМХ
Индустрията БАД
ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
СЪТРУДНИЧЕСТВО
• Институции в чужбина
University at Buffalo
Short courses
Joint Ms programme in
Biostatistics
ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
РЕАЛИЗАЦИЯ
•
•
•
•
•
•
•
Finanalytica
Experian
Comac Medicals
Eurogames Technology
ДЗИ
ОББ
Алфа рисърч
ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
Консултация
8, 9 септември 2010, 11 ч., 510 ст. ФМИ
Сл. Тел. 8161 543
ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
9
Размер файла
76 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа