close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Государственный комитет

код для вставкиСкачать
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ
СТАТИСТИКА ҚЎМИТАСИ
Статистик ҳисоботларнинг
қисқартирилиши ва уларни электрон
шаклда топшириш борасида амалга
оширилаётган тадбирлар ҳақида
Тошкент – 2013
Биз ҳаммамиз, кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорлик иқтисодиётнинг тез
ўзгариб турадиган бозор
талабларига жавоб беришини таъминлайдиган замонавий
тузилмаларни
шакллантиришда, янги иш
ўринларини ташкил қилишда ва аҳоли даромадларини оширишда қанчалик
ўта муҳим роль ўйнашини
албатта чуқур англаймиз.
Ислом Каримов
I. ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҲИСОБОТИ
ШАКЛЛАРИНИНГ ҚИСҚАРТИРИЛИШИ
I. СТАТИСТИК ҲИСОБОТЛАРНИНГ ҚИСҚАРТИРИЛИШИ
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 16 июлдаги “Статистик, солиқ, молиявий ҳисоботларни, лицензияланадиган фаолият турларини ва рухсат бериш тартиб-таомилларини
тубдан қисқартириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4453сонли фармонига мувофиқ амалдаги 210 та статистик ҳисобот
шакллари 69 тага қисқартирилди.
Шунингдек, 2012 йил июл ойидан бошлаб 12 турдаги, 2013 йил
1 январдан бошлаб эса яна 11 турдаги статистик ҳисобот шаклларини тақдим этиш даврийлиги ўзгартирилди.
Мазкур фармонга мувофиқ фермер хўжаликлари томонидан
5 марта ўрнига йилда 3 марта, микрофирмалар томонидан бир
йилда 4 марта ўрнига фақат 1 марта ҳисоботлар тақдим этилиши
белгилаб қўйилди.
I. СТАТИСТИК ҲИСОБОТЛАРНИНГ ҚИСҚАРТИРИЛИШИ
Давлат статистика хисоботи шакллари таркибининг ўзгариши
2012 йилда
Бекор
Даврийлиги 2013 йил
Жами
амалда
қилинганлари ўзгарганлари амалда қисқаришлар
№
Шакллар
1.
Жами
210
69
23
141
1,5 м.
2.
Кичик бизнес
субъектларидан
ташқари
191
60
20
131
1,5 м.
3.
Кичик бизнес
субъектлари учун
19
9
3
10
1,9 м.
3.1. Кичик корхоналар учун
17
9
2
8
2,1 м.
3.2. Микрофирмалар учун
17
10
2
7
2,4 м.
3.3. Фермер хўжаликлари
учун
2
-
1
2
-
I. СТАТИСТИК ҲИСОБОТЛАРНИНГ ҚИСҚАРТИРИЛИШИ
Кичик корхона ва микрофирмалар томонидан тақдим қилинадиган
давлат статистика хисоботлари
2013 йилдан бошлаб барча кичик корхона ва микрофирмалар
битта соддалаштирилган 1-KB shakli (йиллик) “Микрофирма ва
кичик корхонанинг ҳисоботи” ни тақдим этишади.
Шу билан бирга, тегишли фаолият йўналишлари ва соҳаларига қараб қуйидаги иловалардан бирини топширади:
1-KB shakliga ilova (tib);
1-KB shakliga ilova (tur);
1-KB shakliga ilova (kom);
1-KB shakliga ilova (AKT);
1-KB shakliga ilova (QX);
1-KB shakliga ilova (eko).
I. СТАТИСТИК ҲИСОБОТЛАРНИНГ ҚИСҚАРТИРИЛИШИ
Ҳар
чоракда
фақат
кичик
корхоналар
чораклик
1-KB shakli “Кичик корхонанинг ҳисоботи” ни тақдим этишади.
Ҳамда, маълумотларни узатиш тармоғида хизмат кўрсатиш
учун лицензияга эга бўлган кичик корхоналар ҳисоботга илова
сифатида
1-KB shakliga ilova (AKT)
иловани ҳам тақдим
этишади.
Микрофирмалар фаолияти эса статистика органлари
томонидан ҳар чоракда тегишли фаолият йўналишлари ва
соҳалари бўйича танланма кузатувлар асосида ўрганилади.
Бунда, микрофирмалар фаолияти “Микрофирмалар танлама
кузатувини ташкил қилиш ва ўтказиш бўйича услубий Тартиб” га
асосан уларнинг бир қисми танлаб олиниб, сўровнома асосида
ўрганилади.
I. СТАТИСТИК ҲИСОБОТЛАРНИНГ ҚИСҚАРТИРИЛИШИ
Микрофирмалар танлама кузатуви
Жами фаолият
кўрсатаётган
микрофирмалар сони
шундан
2013 йилнинг
1-чорагида танлама
кузатувга тушганлари
улуши,
%
Ўзбекистон Республикаси
137143
5581
4,1
Қорақолпоғистон Республикаси
Андижон вилояти
Бухоро вилояти
Жиззах вилояти
Қашқадарё вилояти
Навоий вилояти
Намонгон вилояти
Самарқанд вилояти
Сурхондарё вилояти
Сирдарё вилояти
Тошкент вилояти
Фарғона вилояти
Хоразм вилояти
Тошкент шаҳри
6304
14992
7828
5416
12492
4914
8678
8820
6429
3962
11724
11308
7929
26347
288
523
338
222
430
237
347
372
279
173
461
460
293
1158
4,6
3,5
4,3
4,1
3,4
4,8
4,0
4,2
4,3
4,4
3,9
4,1
3,7
4,4
I. СТАТИСТИК ҲИСОБОТЛАРНИНГ ҚИСҚАРТИРИЛИШИ
ТАНЛАМА КУЗАТУВЛАРНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ
танлама кузатувлар нисбатан қисқа муддатларда ва тадбиркорлик субъектларига минимал талаблар билан ўтказилади (анкета жуда оддий тузилган);
танлама кузатувларнинг кичик доирада ўтказилиши маълумотларда ўтказиб юбориладиган техник хатоликлар сонини
камайтиради;
ҳисобот топширувчиларнинг статистик ҳисобот шаклларини
топширишга кетадиган вақтларини тежайди;
бирламчи статистик маълумотлар ишончлилиги ортади;
жамланма статистик ахборотларни олиш тезкорлиги ошади.
II. ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҲИСОБОТЛАРИНИ
ЭЛЕКТРОН ШАКЛДА ТОПШИРИШНИНГ
АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН АХБОРОТ ТИЗИМИ «eStat 2.0»
II. ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҲИСОБОТЛАРИНИ ЭЛЕКТРОН ШАКЛДА
ТОПШИРИШНИНГ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН АХБОРОТ ТИЗИМИ - «eStat 2.0»
ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҲИСОБОТЛАРИНИНГ ДАВРИЙЛИГИ ТАРКИБИ
141 та шакл
13 та ойлик
шакл
210 та шакл
эди
35 та
чораклик
93 та йиллик
шакл
141 та шакл
қолди
II. ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҲИСОБОТЛАРИНИ ЭЛЕКТРОН ШАКЛДА
ТОПШИРИШНИНГ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН АХБОРОТ ТИЗИМИ - «eStat 2.0»
eStat 2.0 – АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН АХБОРОТ ТИЗИМИ
II. ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҲИСОБОТЛАРИНИ ЭЛЕКТРОН ШАКЛДА
ТОПШИРИШНИНГ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН АХБОРОТ ТИЗИМИ - «eStat 2.0»
eStat 2.0 - АХБОРОТ ТИЗИМИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ҚУЛАЙЛИКЛАРИ
статистик ҳисоботларни топширишда
вақтнинг тежалиши;
давлат статистика органларига бухгалтерларнинг шахсан келишини бартараф
қилиниши;
статистик ҳисобот шаклларининг бирламчи шахс томонидан тўлдирилиши ҳисобидан турли хатоликлар сонининг тубдан
қисқариши;
электрон шаклда киритилган статистик
ҳисоботларнинг нусхасини қоғоз шаклда
ҳам олиш имкониятининг мавжудлиги;
статистик ҳисобот шаклларининг тезкор ва ўз вақтида янгиланиб борилиши;
ахборот тармоғи орқали узатилаётган
ахборотларнинг махфийлигини таъминланиши ( барча хисоботлар жўнатишда ахборотларни криптографик ҳимоялаш воситасидан фойдаланилади).
II. ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҲИСОБОТЛАРИНИ ЭЛЕКТРОН ШАКЛДА
ТОПШИРИШНИНГ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН АХБОРОТ ТИЗИМИ - «eStat 2.0»
СТАТИСТИК ҲИСОБОТЛАРНИ ЭЛЕКТРОН УСУЛДА ТОПШИРИШ КЕТМА-КЕТЛИГИ
Корхона ва ташкилотлар статистик ҳисоботларни
электрон усулда топширишлари учун:
Интернет халқаро ахборот тармоғига уланган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси маркази томонидан
берилган электрон рақамли имзога эга бўлиши керак;
Давлат статистика қўмитасининг расмий сайтидан
www.stat.uz махсус автоматлаштирилган ахборот тизимини
кўчириб олиб ўрнатилади;
топширилиши керак бўлган ҳисобот шаклини танлаб олиб
у тўлдирилади ва арифметик, мантиқий назоратдан ўтказилади ҳамда ҳисобот жўнатилади;
ушбу тизим мустақил равишда флэшкадан электрон рақамли имзони излайди ва топгандан кейин ҳисоботни имзолайди ҳамда ҳисоботни ДСҚ серверига жўнатади;
статистика органлари ходимлари ҳисоботларни махсус
дастур орқали қабул қилиб олади. Уларни текширади, агар
хатоликлари бўлмаса қабул қилади, акс ҳолда хатоларини
кўрсатиб, ҳисоботни тухатиш учун қайтариб юборади.
II. ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҲИСОБОТЛАРИНИ ЭЛЕКТРОН ШАКЛДА
ТОПШИРИШНИНГ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН АХБОРОТ ТИЗИМИ - «eStat 2.0»
"1-mehnat" шакли бўйича давлат статистика ҳисоботини
электрон шаклда топшириш ҳолати
(жами ҳисобот топширувчи 58289 та субъектларга нисбатан)
60.1
70
60
%да
50
40
30.9
32.1
35.6
II-чорак
2012 й.
III-чорак
2012 й.
IV-чорак
2012 й.
37.8
30
20
14.9
10
0
I-чорак
2012 й.
2012
йиллик
I-чорак
2013 й.
II. ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҲИСОБОТЛАРИНИ ЭЛЕКТРОН ШАКЛДА
ТОПШИРИШНИНГ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН АХБОРОТ ТИЗИМИ - «eStat 2.0»
2012 йилда 1-КВ давлат статистика ҳисоботларини
электрон шаклда тақдим этилиши ҳолати
(жами ҳисобот топширувчи 170 888 та кичик корхона ва микрофирмаларга нисбатан)
34.2
35
30
23.9
% да
25
14.1
20
15
10
3.2
5
0
I-чорак 2012 й.
II-чорак 2012 й.
III-чорак 2012 й.
2012 йиллик
II. ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҲИСОБОТЛАРИНИ ЭЛЕКТРОН ШАКЛДА
ТОПШИРИШНИНГ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН АХБОРОТ ТИЗИМИ - «eStat 2.0»
ЭЛЕКТРОН УСУЛДА СТАТИСТИК ҲИСОБОТ ТОПШИРГАН КОРХОНАЛАР
Жами
сони
2013 йил 1-чорак
электрон
% да
кўринишда
2012 йил якуни
электрон
% да
кўринишда
Ўзбекистон Республикаси
277643
131172
47,2
65012
25,6
Қорақолпоғистон Республикаси
Андижон вилояти
Бухоро вилояти
Жиззах вилояти
Қашқадарё вилояти
Навоий вилояти
Намонгон вилояти
Самарқанд вилояти
Сурхондарё вилояти
Сирдарё вилояти
Тошкент вилояти
Фарғона вилояти
Хоразм вилояти
Тошкент шаҳри
13732
26044
16000
10788
25997
9458
19589
19974
16332
9134
25313
23410
13609
48263
8467
9653
11221
4942
6419
4590
8906
11555
5738
5327
13077
12597
5609
23071
61,7
37,1
70,1
45,8
24,7
48,5
45,5
57,9
35,1
58,3
51,7
53,8
41,2
47,8
3354
5772
4550
1969
1908
1934
2270
3345
3522
2793
7739
6425
3604
15827
28,0
25,5
30,8
24,5
3,9
27,9
15,0
24,0
29,4
42,0
35,5
30,9
33,8
40,3
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
31
Размер файла
1 273 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа