close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

L'Administration centrale

код для вставкиСкачать
Організація міністерства
сільського господарства,
продовольсьва, рибальства та
сільських справ
Його відносини із регіонами,
департаментами та
сільськогосподарськими палатами
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Адміністративна та інституційна організація
Франції
Президент республіки
ДЕРЖАВА
Уряд
Міністерство сільського
господарства,
Постійна асамблея
сільськогосподарських
палат
продовольства, рибальства
Національні
Професійні
профспілки
(національні
федерації)
та сільських справ
РЕГІОНИ (26)
Префект регіону
Регіональна дирекція сільського
Регіональна
Сільськогосподарська
палата
Регіональні
федерації
господарства та лісу
ДЕПАРТАМЕНТИ (100)
Префект департаменту
Департаментальна дирекція
Сільського господарства та лісу
Комуни та
Товариство
Комун (36 677)
Департаментальна
Сільськогосподарська
палата
Департаментальні
федерації
Департаментальна дирекція
ветеринарних служб
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Організація міністерства сільського
господарства, харчування, рибальства та
сільських справ
Генеральна інспекція
сільського
господарства
Міністр
Секретаріат Міністра
Генеральна
рада
GREF
Служба секретаріата
Генеральна
Рада
ветеринарів
Начальник Служби
оборони
Постійний координаційний
комітет Інспекцій
Фінансовий
контроль
Комісія з інформаційних
систем
Генеральна
дирекція
адміністрації
Генеральна
Генеральна
Дирекція
дирекція
освіти
продовольства Та досліджень
Дирекція з
фінансових
справ
Служба
оборони
Наглядовий комітет
служб
та професій
Генеральна
Дирекція
дирекція лісу
морського
та
рибальства та
сільських справ гідропоніки
Дирекція
міжнародної та
економічної
політики
Відділ по
зв’язкам
Відділ
юридичних
справ
Громадські заклади :
ONF - CNASEA - INAO та 11 організацій по інтервенціям в галузі сільського господарства
Service des Relations Internationales
– 2003 -
МІНІСТЕРСТВО З ЧИСЕЛЬНИМИ МІСІЯМИ....
•
Міністерство сільського господарства, продовольства, рибальства та сільських
справ виконує чисельні завдання, які містять в собі водночас діяльність людини,
роботу з територіями та продуктами. Ці завдання стосуються не тільки сукупності
учасників сільського сектору, але також 62 мільйонів споживачів та користувачів
сільської місцевості.
• Ці місії характеризуються різноманітністю напрямків :
- Контроль з якості та санітарна безпека продуктів харчування
- Захист навколишнього середовища та сільської місцевості
- Відповідальність за аграрну освіту
- Економічний розвиток аграрного та агро-індустріального комплексів
Франції, як на рівні Европейського Союзу так і на міжнародному рівні
- Розвиток зайнятості в сільській місцевості
•
Близько 30 000 службовців міністерства знаходяться на всій французькій
території.
Менша
їх
частина
задієна
в
сфері
освіти
та
сільськогосподарського навчання. Центральна адміністрація, яка в
основному базується в Парижі, нараховує 2 000 cлужбовців.
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Центральна адміністрація MAAPAR
Завдання, орієнтовані на кoнцепцію, еволюцію та
контроль
Діяльність, направлена на :
- міжміністерську роботу
- відносини з національними професійними організаціями
Координація між дирекцією, яка забезпечується проведенням
періодичних колегіальних зборів директорів у присутності Міністра.
Інструкції, передані через канали Префектів, регіональній та
департаментальній дирекції сільського господарства та лісу а також
департаментальній дирекції ветеринарних служб, які інформують та
звітують.
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Завдання Регіональної дирекції
сільського господарства та лісу (DRAF)
• Вклад в визначення політики розвитку та
регіонального облаштування,
• Проведення та координація державної політики
в галузі сільського облаштування,
• Вклад в орієнтацію, підтримку та створення
сільськогосподарських, агро-харчових, лісних та
деревопереробних філій,
• Вклад в укріплення економічної організації
виробників,
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Завдання регіональної дирекції
сільського господарства та лісу (DRAF)
• Санітарний регламент території в зв’язку із
Дирекцією департамента сільського господарства
та лісу (DDAF),
• Захист організмів, які управляють устроєм
соціального захисту землеробів,
• Розробка програм розвитку сільського
господарства,
• Нагляд за проведенням технічної освіти в галузі
сільського господарства,
• Розповсюдження статистик сільського господарстві.
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Регіональна дирекція сільського
господарства ті лісу (DRAF)
Регіональний
директор
Економічний
відділ
сільського
господарства
Відді лісних
Відділ навчання
ресурсів
та розвитку
та перебобки
дерева
Служба
захисту
рослин
Служба
генеральної
адміністрації
Відділ з контролю
по роботі,
зайнятості
та соціальнїй
політики
сільського
господарства
Відділ
статистик
сільського
господарств
а
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Завдання департаментальної дирекції з
сільського господарства та лісу (DDAF)
-Впровадження лісної політики та політики сільського
господарства
- управління та контроль суспільної допомоги сільським
виробникам, лісу та розвитку сільської місцевості,
-Політика облаштування та земельного управління місцевості,
-Завдання суспільного інженерінгу,
-Впровадження, в зв язку з DRAF, законодавства, яке
стосується роботи та соціального захисту в сільському
господарстві,
-Работа з статистиками та місцеве дослідження.
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Завдання департаментальної дирекції
сільського господарства та лісу (DDAF)
Завдання, організовані за рахунок міністерства екології
та довгочасного розвитку:
-Захист та управління водними ресурсами
-Управління природними, водяними ресурсами, та
вологими зонами
-Впровадження політики з полювання та рибальства,
-Попередження та зменшення забруднення та шкідливого
впливу (контроль за відходами переробки)
-Управління природним ризиком.
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Департаментальна дирекція з сільського
господарства та лісу (DDAF)
Директор
департаменту
Відділ
водних, лісових
ресурсів та
навколишнього
середовища
Відділ
обладнання
для сільського
господарства
Економічний
відділ
сільського
господарства
Відділ статистик
сільського
господарства
Служба
генеральної
адміністрації
Відділ
інспекції по робот
зайнятості
соціальної політик
сільського
господарства
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Завдання департаментальної дирекції
ветеринарних служб
- Гігієна та санітарна безпека харчових продуктів,
- Здоров’я та харчування тварин,
- Відслідкованість тварин та продуктів тваринного походження,
- Добробут та захист тварин,
- Захист дикої фауни, яка знаходиться в неволі
- Практика ветеринарної медицини, виробництво,
розповсюдження та використання ветеринарних препаратів,
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Завдання департаментальної дирекції
ветеринарних служб
- Боротьба з залишками та зараженням тварин та продуктів
харчування,
- Санітарні умови по ліквідації трупів тварин та залишків
тваринного походження,
- Контроль закладів по діяльності сільського господарства та
харчової промисловості,які займаються захистом
навколишнього середовища,
- Контроль з імпорту-експорту тварин та продуктів харчування
та сертифікація їх санітарної якостії.
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Департаментальна дирекція ветеринарних
служб
Директор
департаменту
ветеринарних
служб
Служба
здоров’я
тварини
Відділ гігієни
продуктів
харчування
Служба з
навколишнього
середовища
Відділ
генеральної
адміністрації
Service des Relations Internationales
– 2003 -
У САМОМУ СЕРЦІ ГАЛУЗІ
Сільське господарство : 600 000 землеробів,
6 200 службовців в DDAF, DRAF та в інших службах
Ліс : 900 службовців
З яких 800 в місцевих службах
12 000 в ONF та INF
Освіта та дослідження : 16 300 службовців,
220 000 учнів закладів середньої та вищої освіти
500 ліцеїв та центрів професійного навчання
5 000 викладачів в приватних закладах по контракту
Рибальство : 27 000 рибалок, 500 службовців в DDAM та DRAM
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Завдання регіонів
-Фінансова підтримка філій виробництва, у співробітництві із
громадськими закладами та національними організмами.
-Надають кредити з державних фондів, таких як :
• le FIAM, Fonds d'Intervention pour l'Autodéveloppement en
Montagne (Інтервенційні фонди з саморозвитку в горах),
впроваджений “законом про гори" 9 січня 1985 ;
• le FIDAR, Fonds Interministériel de Développement et
d'Aménagement Rural (міжміністерський фонд розвитку та
сільського облаштування), призначений для підтримки
розвитку діяльності в сільських секторах, де виникають
складнощі.
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Завдання регіонів
• Фінансування будівництва та утримання закладів з
навчання в сільському господарстві, шкіл морського та
водного навчання.
• Розвиток регіональних технічних полюсів та фінансування
дослідницьких межрегіональних програм.
• Регіон Іль де Франс визначає регіональну політику, яка
стосується зеленого простору, лісів та прогулянок.
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Завдання департаментів
-Фінансування департаментальної епізотичної служби.
-Фінансування будівництва та утримання торгівельних та
риболовних морських портів.
-Пряма та непряма допомога підприємствам для поліпшення
економічного розвитку
-Програма допомоги в сільському обладнанні, яка включає у
собі пропозиції комун.
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Фінансування дільності чи проекту
Європейський
Союз
Держава
Регіон
Департамент
Захід чи проект
Громадський чи приватний заявник
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Présentation réalisée par:
– Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
78 rue de Varenne
75349 Paris 07 SP
Tél. : 01 49 55 49 55
www.agriculture.gouv.fr
Et avec le concours de:
– L’Association pour de Développement des Echanges Internationaux de
Produits et Techniques Agro-alimentaires (ADEPTA)
41 rue de Bourgogne
75007 Paris
Tél. : 01 44 18 08 88
www.adepta.com
Service des Relations Internationales
– 2003 -
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
6
Размер файла
330 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа