close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
United Nations Economic Commission for Europe
Statistical Division
Що забезпечує довіру
користувачів до офіційної
статистики?
Генріх Брюнгер
Директор, Статистичний відділ
Європейська Економічна Комісія
ООН, Женева
United Nations Economic Commission for Europe
Statistical Division
Глобалізація економіки:
завдання для офіційної
статистики
Спільний ЄАВТ/ЄЕК ООН/ДКСУ
семінар
Київ, 3-6 липня 2007
Чия довіра?
ФП: Посилання на Фундаментальні принципи
офіційної статистики ООН
Довіра з боку різних категорій користувачів є тільки
одним елементом довіри
Інші елементи:
•
•
Довіра з боку респондентів (у виключно статистичному
використанні та ненадання інформації на рівні окремих
одиниць) ФП6
Довіра з боку бюджетних установ, особливо Парламенту,
стосовно того, що офіційна статистика, що використовує
кошти платників податків, надає цінну продукцію для
суспільства в цілому та має добру законодавчу основу
ФП1/ФП5
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 3
Категорії користувачів
Суспільство в цілому (та ЗМІ, як їх
посередники) права громадян на
інформацію у демократичній країні ФП1
Урядовий та відповідний державний
сектор (на національному, регіональному
та місцевому рівнях) прийняття рішень
на базі фактів
Бізнесові та фінансові установи
(національні та міжнародні); НДО
Науковці
Навчальні інституції
Міжнародні організації
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 4
Довіра з боку користувачів
Довіру з боку користувачів можна
поділити на:
Довіру у результати та продукцію
офіційної статистики
• Довіру інституціям, які є розробниками
офіційної статистики, та їх керівництву
• Довіру до специфічної інституційної
організації для офіційної статистики та
повага з боку кожного до законодавчих
рамок офіційної статистики
•
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 5
Довіра до результатів
•
•
•
•
Релевантність результатів (включаючи
адаптацію системи до розвитку та вирішення
таких явищ як глобалізація) ФП 1
Авторитетність результатів (отримана з процесів
та інституцій, та з координації процесів в рамках
усієї системи) ФП 8
Якість (своєчасність, точність, зіставність у часі,
просторі та між групами тощо) ФП 5
Доступність даних (вкл.коментарі для
користувачів не-експертів) та метаданих
ФП1/ФП3
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 6
Довіра до розробників
офіційної статистики,
особливо НСУ
Цілісність (усі ФП, що стосуються етичної
поведінки та професіоналізму; залежать від
інституційних рамок та керівництва)
Професійна експертиза персоналу
Підтверджена спроможність задовольняти
спеціальні запити щодо розробки
додаткових таблиць
Прозорість стосовно методів, джерел та
процесів для прийняття рішень ФП 3/ФП 7
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 7
Довіра до розробників (прод.)
Мережі для постійних контактів з групами
користувачів ФП1
Безпристрасність (розуміється як бути за
межами партизанських політичних ігор)
ФП 1
Дотримання міжнародних стандартів та
міжнародно-визнаної гарної практики ФП 9
НСО не відповідає за не статистичні
завдання, які можуть призвести до
конфлікту інтересів в контексті
безпристрасності або конфіденційності
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 8
Довіра до розробників (прод)
Система управління та моніторингу якості
Коментарі НСО, що трансформують
оприлюднені цифри у інформацію
Постійні аналітичні заходи з боку НСО, що
сприяють порозумінню внутрішніх процесів,
не будучі політично спрямованими
Шляхи реакції на критику
Шляхи до вирішення та інформування щодо
помилок
Обмежене, але ефективне право реагувати
на невірну інтерпретацію та неправильне
використання статистики ФП 4
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 9
Головний статистик (ГС)
Для довіри у НСО та статистичну систему в
цілому, особистість та статус ГС є ключовими
факторами
Він/вона уособлюють професіоналізм та
цілісність, особливо безпристрасність, по
відношенню до користувачів, суспільства,
респондентів та персоналу
Процес відбору та призначення має
відобразити ці особливі функції і тому, може в
певних аспектах відрізнятися від загального
підходу, що застосовується в уряді на цьому
рівні
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 10
Довіра до інституційної
організації
•
•
•
Спеціальні законодавчі рамки для офіційної
статистики (закон про статистику)
Закон про статистику має забезпечувати
професійну незалежність для НСО та усіх
інших розробників ФП 2
Уряд має утримуватися від будь-яких
втручань у професійні питання офіційної
статистики (“як”) та підтримувати НСО (та
інших розробників) проти спроб інших сторін
втрутитися у професійні рішення
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 11
Довіра до інституційної
організації (прод)
Важливими для незалежності є процеси
поширення та випуску інформації:
•
•
•
•
Жодних процедур погодження з боку будь-яких
органів, що не входять до статистичної системи
Одночасне оприлюднення даних для усіх
користувачів; не надання попередньої
інформації урядовим користувачам
Попереднє повідомлення дат оприлюднення
визначених ГС
Чітке розмежування між коментарями, наданими
НСО та коментарями, наданими користувачами,
особливо урядовими користувачами
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 12
Довіра до інституційної
організації (прод.)
Після призначення, ГС повинен мати юридичний
захист від будь-яких загроз щодо звільнення або
переведення на іншу посаді під час його терміну
перебування на посаді ГС
З цієї причини ГС має призначатися на фіксований
термін не менший ніж 4 роки, незалежно від змін в
уряді
Ці правила мають бути визначені на законодавчому
рівні
Уряд має утримуватися від спроб відійти або зняти
такий захист
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 13
Довіра до інституційної
організації (прод)
НСО повинен мати законодавче право отримувати
фінансування з інших бюджетів, ніж його власний
для здійснення певних статистичних заходів,
включаючи фінансування з боку міжнародних
донорів, але не за рахунок порушення
Фундаментальних принципів
В результаті цього, результати таких заходів мають
бути у сфері суспільства
Статистична Рада, як дорадчий орган, що
складається з основних користувачів, може додати
довіри у відповідність із Фундаментальними
принципами та забезпечити релевантність та
адаптацію до потреб користувачів
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 14
Довіра до офіційної
статистики: 3 асиметрії
З огляду на час: дуже багато часу
потребується для створення довіри, але її
можна швидко зруйнувати
В рамках національної системи офіційної
статистики: довіра НСО не дуже просто
поширюється на інших розробників, але
будь-яка серйозна неправильна дія у
системі може підірвати довіру до усієї
системи в цілому
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 15
3 асиметрії (прод)
міжнародна: довіру не можливо імпортувати від
сусідів, але у тісно інтегрованій системі як ЄСС,
будь-який скандал, що торкається одного з
країн-членів, відбивається на усій системі
(приклад: грецький скандал)
Регулярні огляди та глобальна оцінка
статистичної системи, або ключової статистики,
з боку рівноправних міжнародних колег є дуже
важливими для забезпечення довіри, якщо
результати такої оцінки оприлюднюються та
надаються уряду, і якщо після цього
вирішуються питання стосовно визначених
прогалин
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 16
Резюме
•
•
Для захисту вашого капіталу довіри,
застосовуйте усі можливості
примножити цей капітал, але
продовжуйте політику запобіжних
заходів проти будь-яких дій, що можуть
підірвати її в контексті усіх зазначених
вище елементів (функція спостерігача)
Підтримуйте постійні контакти з усіма
групами користувачів та продовжуйте
роз'яснювальну роботу щодо ролі
сучасної офіційної статистики
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 17
Резюме (прод.)
Для користувачів:
Не оцінюйте НСО за тим, чи підтримує
новий прес-реліз вашу політику та
пропагандистку позицію, але скоріше за
тим, чи довірятиме ви результатам, як
таким, що є об'єктивними незалежно від
ваших поточних політичних та інших
уподобань, на базі того, що ця
інформація розробляється та
поширюється інституціями, які
дотримуються міжнародних стандартів
офіційної статистики
23 September 2014
Heinrich Brüngger - UNECE Statistical Division
Slide 18
United Nations Economic Commission for Europe
Statistical Division
Дякую за увагу
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
8
Размер файла
160 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа