close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Коледж КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО

код для вставкиСкачать
Коледж КЛАСИЧНОГО
ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
створений
наказом № 038 від
26 лютого 2007
року
В навчальному процесі коледжу
використовуються елементи
дистанційної освіти
Випускники коледжу одержують
диплом державного зразка з
присвоєнням кваліфікації
«молодшого спеціаліста»
Коледж Класичного приватного університету здійснює підготовку за такими
спеціальностями:
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста
Кваліфікація
Фізичне виховання
Молодший спеціаліст з фізичного виховання
Дизайн друкованої продукції
Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
Фахівець видавничо-поліграфічного
виробництва
Соціальний працівник
Юрист
Видавнича справа та редагування
Соціальна робота
Правознавство
Соціальна педагогіка
Економіка підприємства
Товарознавство та комерційна діяльність
Розробка програмного забезпечення
Організація обслуговування населення
Землевпорядкування
Прикладна статистика
Соціальний педагог
Молодший спеціаліст з економіки
підприємства
Товарознавець - комерсант
Технік - програміст
Фахівець з організації побутового
обслуговування
Землевпорядник
Молодший спеціаліст з прикладної
статистики
Прикладна статистика
Сфера діяльності:
підприємства
промисловості і транспорту,
посередницькі фірми,
статистичні відділи й
управління в органах
державного управління.
Посади: статистик,
економіст, економіст з
аналізу і планування праці
Видавнича справа та
редагування
Сфера діяльності: видавнича
справа, поліграфічна
промисловість, книговидавнича
справа, видання газет, журналів
та інших періодичних
публікацій, рекламні агентства.
Посади: фахівець видавничополіграфічної справи, коректор,
оброблювач інформації,
оброблювач замовлень,
конторський службовець.
Організація обслуговування
населення
Сфера діяльності: органи
самоврядування, оптові,
роздрібно-торговельні
підприємства, біржі.
Посади: адміністратор, агент
комерційний, агент
торговий, комівояжер,
завідувач кімнатою
зв’язків, секретар
керівника, завідувач
виробництвом,
дистриб’ютер.
Соціальна робота
Сфера діяльності: органи
самоврядування, система служб
соціального обслуговування та
допомоги населенню, установи та
організації, заклади освіти, органи
охорони здоров’я та соціальної
допомоги, пенітенціарна система,
реабілітаційні центри, благодійні
фонди, представництва та філії
міжнародних організацій.
Посади: соціальний працівник,
соціальний інспектор, фахівець в
галузі соціального захисту
населення, фахівець з вирішення
конфліктів, асистент соціального
педагога, асистент логопеда,
фахівець з організації дозвілля
координатор благодійного фонда,
волонтер.
Туристичне обслуговування
Сфера діяльності: готелі,
туристичні агентства та
комплекси, бюро подорожей
та екскурсій, транспорт,
органи самоврядування,
сфера відпочинку, розваг,
культури та спорту.
Посади: консультант з
подорожей та організатори
подорожей; помічник
менеджера з внутрішнього
туризму; помічник
менеджера з міжнародного
туризму.
Дизайн друкованої продукції
Сфера діяльності: переробна
промисловість, целюлозно-паперове
виробництво, видавнича діяльність,
видавнича та поліграфічна діяльність,
тиражування записаних носіїв
інформації, видавнича діяльність,
брошурувально-політурна та
оздоблювальна діяльність, операції з
нерухомим майном
Посади: виконавець художньооформлювальних робіт, художникконструктор (дизайнер) (з дипломом
молодшого спеціаліста), художникоформлювач, фахівець з комп’ютерної
графіки (дизайну), макетник художніх
макетів, монтажник експозиції та
художньо-оформлювальних робіт.
Соціальна педагогіка
Посади: соціальний педагог у
школах, соціальних службах
для дітей, молоді, людей
похилого віку, сім’ї;
організатор соціальнопедагогічної допомоги
населенню; організатор
соціально-педагогічної
допомоги соціальнозанедбаним дітям та молоді;
організатор допомоги в
сімейно-побутовому
середовищі; організатор
фізкультурно-оздоровчої
роботи; організатор
культурно-дозвільної
діяльності; сімейний
соціальний педагог.
Землевпорядкування
Сфера діяльності: органи
самоврядування, науководослідні установи, будівельні
та землевпорядні організації
різних форм власності.
Посади: технік-геодезист,
технік-проектувальник,
розробник технічної
документації, молодший
спеціаліст у сфері
землеустрою в органах
управління земельними
ресурсами.
Економіка підприємства
Сфера діяльності: підприємства
промисловості і транспорту,
банки, посередницькі фірми,
підприємства оптові, роздрібноторговельні та підприємства
харчування.
Посади: економіст з матеріальнотехнічного забезпечення, з
аналізу і планування, з праці, з
аналізу і планування
господарської діяльності,
диспетчер з виробництва,
ревізор з виробничо-технічних
та економічних питань,
інспектор з цін.
Розробка програмного
забезпечення
Сфера діяльності: промислові
підприємства різних форм
власності, обладнані
електронно-обчислювальною
технікою, проектні установи та
організації, навчальні заклади,
органи державного управління.
Посади: технік обчислювального
центру, технік-програміст,
оператор електроннообчислювальної техніки,
оператор введення даних в
ЕОМ
Фізичне виховання
Сфера діяльності: федерації,
клуби, збірні команди,
спортивні дитячо-юнацькі
школи, державні, муніципальні
та суспільні організації,
фізкультурно-оздоровчі і
реабілітаційні центри
Посади: тренер викладач з виду
спорту (спортивної школи,
секції), інструктор з фізичної
культури, інструктор зі
стройової і фізичної підготовки,
інструктор навчальнотренувального пункту
Правознавство
Посади: завідувач
канцелярії, консультант
суду, секретар суду,
судовий розпорядник,
секретар-референт,
спеціаліст органів
РАГСу, консультант
нотаріальної контори,
кодифікатор, архіваріус,
дізнавач, інспектор.
Товарознавство та комерційна
діяльність
Сфера діяльності: оптові та
роздрібні підприємства
торгівлі різних форм
власності, посередницькі
фірми й митні органи.
Посади: комерційний
директор, товарознавецькомерсант, логіст, завідувач
складом, завідувач
магазину, його відділом чи
секції, мерчендайзер,
торговельний агент, брокер,
дилер, товарознавецьексперт, митний інспектор.
КОЛЕДЖ – це доброзичлива
демократична атмосфера
КОЛЕДЖ
– це рання профілізація та
соціалізація
КОЛЕДЖ – це індивідуальні
програми супроводження студента у
професійному розвитку
Наші контактні координати
м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70б; тел.
764-14-91, 220-58-46 (Приймальна комісія);
701-92-35 (Коледж КПУ)
virtuni.education.zp.ua/info_cpu
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
16
Размер файла
9 196 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа