close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У

код для вставкиСкачать
Інститут спеціальної педагогіки Національної академії
педагогічних наук України
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Луценко Інна Василівна,
науковий співробітник
лабораторії проблем
інклюзивної освіти
Інклюзивне навчання
система освітніх послуг,
що грунтується на забезпеченні
основного права дитини на освіту та права
навчатися за місцем проживання,
що передбачає навчання дитини
з особливими освітніми потребами
в умовах загальноосвітнього навчального
закладу
Інклюзивне навчання
Створення позитивної атмосфери
Командний підхід
Індивідуалізація навчального процесу
Адаптація та модифікація
Підготовка педагогів
Ефективне залучення членів родини
Індивідуалізація навчання
розроблення комплексної програми
розвитку дитини з особливими освітніми
потребами
надання додаткових послуг та форм
підтримки у процесі навчання
організація спостереження за динамікою
розвитку учня
Основна мета
визначення конкретних навчальних
стратегій і підходів до навчання
дитини з особливими освітніми
потребами
Індивідуальна програма
розвитку
розробляється групою
фахівців з обов’язковим
залученням батьків або
осіб, які їх замінюють,
для визначення
конкретних навчальних
стратегій і підходів до
навчання дитини
з особливими освітніми
потребами
вчитель
асистент
вчителя
батьки
медпрацівники
дитина з
особливими
потребами
адміністрація
соціальний
педагог
логопед
психолог
Шкільна команда
Базова
команда
Команда підтримки школи
План роботи над ІНП
1. Установча зустріч членів команди
(визначення оптимального складу команди,
план проведення комплексного оцінювання
сильних сторін та потреб дитини (збір
комплексної інформації про дитину)
План роботи над ІНП
2. Оцінювання рівня психофізичного
розвитку дитини; визначення поточного
рівня знань та вмінь різними
спеціалістами, як основу для подальшої
організації навчання
Комплексне вивчення
наявний рівень знань і вмінь учня, можливості,
потреби
рівень підготовленості дитини до школи
адаптаційний потенціал (які можуть виникати
труднощі в адаптації, чи перебувала дитина в
колективі тощо)
особливості розвитку пізнавальних процесів
вміння, сильні якості та труднощі, освітні
галузі, в яких учень потребує допомоги
інформація щодо впливу порушень розвитку
дитини на її здатність до навчання
аспекти соціального/емоційного розвитку, в
яких учень потребує допомоги
Завдання учасників
навчально-виховного процесу
Батьки – надають інформацію про стан здоров’я,
розвиток, інтереси, особливості поведінки
дитини
Фахівці – визначають особливості розвитку тих чи тих
процесів, функцій
Педагоги – з'ясовують наявний рівень знань та вмінь,
співставлення вимог програми та
можливостей дитини, особливості поведінки,
спілкування з ровесниками та дорослими
Адміністрація – організовують
додаткову адміністративну
підтримку (розклад,
додаткові фахівці)
Хто здійснює процес оцінювання
Команда педагогів та
фахівців школи:
- вчитель
- асистент вчителя
- психолог
- логопед
- соціальний педагог
- вчитель-дефектолог
- фахівці, залучені з інших
організацій
- батьки
План роботи над ІНП
3. Cтворення індивідуального навчального
плану. Визначення цілей та завдань
Питання, які слід розглянути
У яких сферах розвитку необхідно надати
допомогу?
Скільки часу на тиждень триватимуть
заняття з фахівцями або додаткові заняття?
Які зміни у розкладі мають відбутися?
Які заходи будуть запропоновані для
встановлення співпраці з іншими учнями?
У яких заходах, крім навчальних, дитина
братиме участь?
Питання, які слід розглянути
Чи потрібен дитині супровід для навчання
в школі?
Які адаптації середовища, технічного
забезпечення необхідно здійснити?
Яких фахівців необхідно залучити?
Якою є поведінка дитини, яких змін вона
потребує для поліпшення процесу
навчання?
Який теперішній рівень досягнень дитини?
З удосконалення/розвитку яких навичок
необхідно розпочати?
Яку інформацію мають отримати
батьки
чому їхня дитина потребує розроблення
індивідуалізованої програми розвитку
хто надаватиме освітні та додаткові послуги
тривалість послуг
методи та періодичність оцінювання
періодичність перегляду ІНП та надання
інформації про хід його виконання
План роботи над ІНП
4. Організація навчання за індивідуальним
навчальним планом. Моніторинг
ефективності, внесення коректив
Роль асистента учителя в організації
навчально-виховного процесу
в класі з інклюзивним навчанням
Міністерством соціальної політики України Класифікатор
професій доповнено посадою асистента вчителя інклюзивного
навчання (наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327)
Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів,
затверджені наказом МОН від 06.12.2010 № 1205,
зареєстрованим у Мін’юсті 22.12.2010 за № 1308/18603
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2012 № 635 «Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14
квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»
Лист МОНмолодьспорту від 25.09.2012 №1/9-675 «Щодо
посадових обов'язків асистента вчителя»
Лист МОНмолодьспорту від 28.09.2012 №1/9-694 «Щодо
введення посади вихователя (асистента вчителя) у
загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним
навчанням»
Організаційна функція
допомагає в організації навчально-виховного процесу в
класі з інклюзивним навчанням
надає допомогу учням з особливими освітніми
потребами в організації робочого місця; проводить
спостереження за дитиною з метою вивчення її
індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та
потреб
допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню
саморегуляції та самоконтролю учня
співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з
дитиною з особливими освітніми потребами та
приймають участь у розробленні індивідуальної
програми розвитку
забезпечує разом з іншими працівниками здорові та
безпечні умови навчання, виховання та праці. Веде
встановлену педагогічну документацію
разом із вчителем формує учнівське портфоліо
Навчально-розвиткова функція
співпрацюючи з учителем класу, надає освітні
послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб
учнів
здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з
особливими освітніми потребами, дбає про
професійне самовизначення та соціальну адаптацію
учнів
сприяє розвитку дітей з особливими освітніми
потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного
стану
стимулює розвиток соціальної активності дітей,
сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей,
талантів, обдарувань шляхом їх участі у науковій,
технічній, художній творчості
створює навчально-виховні ситуації, обстановку
оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому
Діагностична функція
разом із групою фахівців, які розробляють
індивідуальну програму розвитку, вивчає
особливості діяльності і розвитку дітей з
особливими освітніми потребами
оцінює разом із вчителем навчальні досягнення
учня
оцінює виконання індивідуальної програми
розвитку
вивчає та аналізує динаміку розвитку учня
Моделі співпраці вчителя
та асистента вчителя
Ведення і підтримка
Навчання в центрах діяльності
Паралельне навчання
Альтернативне навчання
Дякую за увагу!
Inna_lko@ukr.net
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
117
Размер файла
1 022 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа