close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Школи публічної адміністрації у демократичних країнах

код для вставкиСкачать
Школи публічної
адміністрації у
демократичних країнах
Управління міжнародного співробітництва
Національна академія державного управління при Президентові України
international@academy.gov.ua
Країна
Франція
Німеччина
Назва закладу
Підпорядкування
Організаційна структура
Національна школа
управління (ENA)
Прем’єр-міністр,
Міністерство
державної служби
1. Навчальні заклади
міжміністерського характеру
2. Спеціалізовані навчальні
заклади (44)
3. Навчальні заклади для
підготовки службовців органів
місцевого самоврядування
Національний
інститут
територіальних
студій (INET)
Національний
центр
територіальної
публічної служби
(CNFPT)
Центр у Стразбурзі
Інститут підготовки
депутатів місцевих
органів влади (IFET)
Міністерство
внутрішніх справ,
Асоціація
департаментів Франції
Підготовка в Парижі або в
місцевих органах влади
Федеральна
академія державного
управління (BAköV)
Федеральне
міністерство
внутрішніх справ
Центр у Брюлі, Райнланд
Баварська школа
Управління (BVS)
Публічно-правова
організація з правом
самоврядування
Адміністративний та
навчальний центр в Мюнхені та
три регіональних навчальних
центри
Школа управління
Херті (HSG)
Фундація Херті
(Hertie Foundation)
Центр у Франкфурті на
Майні
Країна
Назва закладу
Крайова школа
публічної
адміністрації (KSAP)
Центр у Варшаві
Недержавна,
аполітична,
незалежна,
некомерційна
організація
Центр у Варшаві
Фонд розвитку
місцевої демократії,
міністр Науки та
вищої освіти
(м.Кельце); Фонд
«Iuris Scientia»
(м.Остроленка)
Центр у м.Щецін,
м.Білосток, м.Лодзь,
м.Кельце;
м.Остроленка
Федеральний
інститут управління
Офіс управління
персоналом,
Агенція людських
ресурсів
Федерального
Уряду
Центр у
Шарлотвіллі, шт.
Вірджинія. Східний і
Західний Центри
розвитку
управління
Школа публічної
служби Канади
(CSPS)
Уряд,
Президент Ради
Казначейства
Канади
Центр в Оттаві, 13
регіональних
представництв
Польща
Вища школа
публічної
адміністрації
Канада
Організаційна
структура
Прем’єр-Міністр
Фонд розвитку
місцевої демократії
США
Статус
(підпорядкування)
Напрямки діяльності Національної школи
управління (ENA), Франція
Базова підготовка французьких й іноземних вищих
державних службовців
Перепідготовка і підвищення кваліфікації французьких й
іноземних державних службовців шляхом організації
коротко- та довготермінових навчальних сесій
Двостороннє та багатостороннє співробітництво в галузі
державного управління і врядування, що ґрунтується на
партнерстві між навчальними закладами, органами
державної влади, регіонами чи між державами
Наукові дослідження в галузі адміністративних наук з
опорою на спеціалізовані публікації
Підготовка з європейських питань і підготовка до
європейських конкурсів в рамках навчальних курсів
Страсбурзького центру європейських студій
Структура циклів підготовки
Національна школа управління (ENA), Франція
Новий курс тривалістю 27 місяців
Вищий цикл удосконалення державних службовців (CSPA)
• Бл. 45 слухачів на рік. Загальна підготовка - 7 місяців у два етапи:
практичне стажування протягом 2 місяців; період навчання
протягом 5 місяців разом зі слухачами циклу CIC
Короткий міжнародний цикл державного управління (CIC)
• Загальна підготовка - 7 місяців у три етапи: початкова фаза
тривалістю 2 місяці; практичне стажування протягом 2 місяців;
період навчання протягом 5 місяців разом зі слухачами циклу CSPA
Цикл інтеграції офіцерів (CIO)
• Загальна підготовка - 2 місяці у два етапи: практичне стажування
протягом трьох тижнів; період навчання протягом 5 тижнів
Міжнародний цикл державного управління (CIAP)
• Бл. 50 слухачів у рік. Спеціалізована підготовка протягом 6,5
місяців у три етапи: початкова фаза тривалістю 1 місяць; 2,5 місяці
спеціалізації на вибір (управління та інституції, економіка і
фінанси, міжнародні відносини); практичне стажування та
навчальні поїздки протягом 3 місяців.
Магістр державного управління (MAP )
• Додаткова підготовка протягом 2 місяців і захист дипломної роботи
Довготривалі цикли на замовлення: приміром CYFAG (цикл
тривалістю 8 місяців для 30 молодих румунських службовців)
Новий курс тривалістю 27 місяців
Національна школа управління (ENA), Франція
Навчальний курс розділений на 2 фази:
• Загальна частина: почергово - навчання і стажування
(24 місяці)
3 модулі
• Європа
• Території
• Управління та державний менеджмент
4 стажування (загальною тривалістю 53 тижні)
• Період поглибленого вивчення
Три останніх місяці підготовки спрямовані на поглиблене
вивчення окремих предметів на вибір. Заняття
проводяться у формі «міні-семінарів». Їх мета полягає у
створенні для слухачів ситуацій, які потребують
прийняття колективом самостійних рішень
Міжнародні спеціалізовані цикли
державного управління (CISAP)
(ENA, Франція)
Тривалість: від 2 до 4 тижнів
Сесія 2007 року
Практика міжнародних переговорів
Організація парламентської роботи
Підготовка та виконання державного
бюджету
Децентралізація
Управління пост-конфліктними
ситуаціями
Державні ринки
Контроль, підрахунок та аудит
державних витрат
Розробка та оцінка державної політики
Дипломатична діяльність
Корупція: економічні реалії та засоби
боротьби
Менеджмент у державному секторі
Міжнародне співробітництво та
реалізація проектів
Децентралізація та передача прав
Урядова робота
Захист прав людини
Оцінка та мобілізація податкових та
митних ресурсів
Оцінка та адміністративна прозорість
Роль керівника дипломатичної
установи
Управління людськими ресурсами та
менеджмент у державній службі
Боротьба з корупцією
Попередження та управління
ризиками і кризами
Європейська регіональна інтеграція
та глобалізація
Національний інститут територіальних
студій (INET), Франція
Здійснює початкову підготовку працівників керівної ланки
(біологи, ветеринари, фармацевти, бібліотекарі, директори
навчальних закладів культури, інженери, медики)
Постійна підготовка спрямована на:
• підвищення рівня компетенції працівників керівної ланки
• підготовку працівників керівної ланки до роботи в умовах
зміни сфер відповідальності
• супровід державної політики
44 короткотермінові модулі (2-3 дні) за наступними напрямками:
• A : розвиток управлінських здібностей
• B : оволодіння навичками та виконання функцій державного
службовця
• C : супровід державної політики
• D : випередження, модернізація та набуття досвіду
4 довготермінових цикли підвищення кваліфікації з детальним
розглядом питань стратегічного менеджменту в контексті
професійного розвитку кожного працівника керівної ланки
територіального рівня
Інститут підготовки депутатів місцевих
органів влади (IFET), Франція
IFET пропонує підготовку спрямовану на розвиток компетенцій
діячів територіального рівня
Вся підготовка може бути надана у Парижі або в місцевих
органах влади. На сьогоднішній день половина підготовки
проводиться в територіальних громадах
ТЕМИ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Сталий розвиток
Оргтехніка, Інтернет
Розвиток особистості
Людські ресурси
Європа та міжнародні відносини
Соціальна діяльність
Місцеві фінанси
Юридичні питання
Комунікація
Запобіжні заходи, громадська безпека
Проекти, території
Іноземні мови та тренінги (на запит)
Федеральна академія державного
управління (BAköV), Німеччина
Основні напрями підвищення кваліфікації:
• загальне фахове підвищення кваліфікації та
підготовка до групи посад вищого рівня
• ЄС та міжнародні компетенції
• Формування поведінки
• Лідерство
• Менеджмент людських ресурсів
• Електронне урядування
Тематичні сфери підготовки
Федеральна академія державного управління (BAköV), Німеччина
Менеджмент та управління
Комунікація та послуги
Самоуправління та охорона здоров’я
Загальні адміністративні засади
Інформаційні технології
Персонал
Фінанси, Європа
Економіка підприємства
Соціальні питання
Школи
Громадська безпека і порядок
Будівельна справа, архітектура
Навколишнє середовище і техніка
Курортні підприємства
Школа управління Херті (HSG), Німеччина
Два основні цикли підготовки
• Магістр державної політики (MPP)
• Освіта керівників (executive education)
1.
Глобальна публічна політика
• Підтримка/сприяння демократії
• Глобальне партнерство
2.
Європейське врядування
• Вироблення Європейського законодавства та вплив на
нього
• Європейське економічне та фінансове врядування
3.
Управління організаційними змінами
• Партнерство публічного та приватного сектору
• Стратегічне управління
• Управління змінами
Крайова школа публічної адміністрації
(м.Варшава, Польща)
Місія - навчання і підготовка до
публічної служби службовців
цивільної служби, а також вищих
керівних кадрів Польщі, котрі не
належать до будь-якої політичної
партії, компетентних і відповідальних
за повірені їм справи.
Програма, котра спрямовується на
вищі та середні кадри державної
служби (виділяють 7
проблемних питань):
Програма підвищення кваліфікації
державних службовців та їх
змістовне наповнення .
Кожних 6 місяців Школа розробляє
програму курсу підвищення
кваліфікації, котра ґрунтується на
актуальних потребах адміністрації
(державної служби), а також на
стратегічних завданнях Уряду.
Європейський Союз;
управління;
адміністрація;
фінанси;
комунікація;
іноземні мови;
інформатика.
Заняття, що проводяться
інтерактивними методами у
KSAP:
стратегічне управління в публічній
адміністрації,
створення іміджу Уряду
(автопрезентація),
керівництво колективною роботою.
Програма
Вивчення Європейських справ
Навчальний цикл (рамочна програма)
(мін. 180 год. лекційних занять)
Право та європейські інституції:
Історія європейської інтеграції;
Європейські інституції та процеси прийняття рішень;
Правовий порядок Спільноти (Євросоюзу) і рішень Трибуналу
Справедливості Європейських Спільнот;
Контроль дотримання права Європейського Союзу в Польщі;
Загальний бюджет Європейського Союзу.
Політика Європейського Союзу у відповідних сферах:
Спільний ринок – господарсько-валютний союз – сфера євро;
Політика конкуренції та допомога держави;
Спільна аграрна політика;
Регіональна політика та структурні фонди ЄС;
Соціальна політика та працевлаштування;
Спільна зовнішня політика та безпека;
Оцінка справедливості та внутрішні справи. Відносини з Шенгенською
зоною.
Завдання польської адміністрації, що виникають з членства в ЄС:
Засади членства Польщі в ЄС;
Координація європейської політики Польщі;
Використання фондів ЄС у Польщі;
Підготовка та керівництво проектами, що фінансуються з ресурсів ЄС;
Контроль за використанням ресурсів Союзу;
Уроки вправності ведення (союзних) переговорів;
Європейське лобіювання;
Міжкультурна комунікація;
Дипломатичний протокол (окремі положення);
Підготовка до конкурсів на урядовця ЄС.
Перспективи євроінтеграції:
Інститут “Президента” у фінів та німців (визначені завдання);
Інституціональна реформа ЄС.
Програма підготовки на вересень-грудень
2007 року у Крайовій Школі Публічної
Адміністрації.
Публічне право та адміністрація (управління):
охорона особистої інформації у зв’язку із працевлаштуванням;
доступ до публічної інформації, охорона таємної інформації, а також
іншої охоронюваної законом інформації;
Державне казначейство – права та обов’язки щодо державної власності
та державних коштів;
міжнародне право у польському національному правовому полі;
безпека телеінформаційних систем до перетворення особистої та іншої
інформації індивідуального характеру.
Економічні поняття:
Економіка для менеджерів;
економіка публічного сектору;
оцінка інвестиційних проектів.
Державні кошти:
відповідальність за порушення порядку використання державних
коштів;
надання публічних (загальних) замовлень на підставі Закону «Про
право публічних (загальних) замовлень»;
загальний бюджет Європейських Спільнот;
бухгалтерський та фінансовий облік суб’єктів господарювання, а
також суб’єктів сектору державних фінансів, що наділені
правосуб’єктністю;
аудит структурних фондів[1];
система державних коштів.
[1] Структурні фонди - фінансові інструменти структурної політики Спільноти,
спрямованої на зменшення розриву в розвитку між різними регіонами та
країнами Європейського Союзу і досягнення економічної та соціальної
згуртованості.
Поняття Європейського Союзу та міжнародної співпраці:
вступ до поняття Європейського Союзу;
європейське право в національному правовому полі;
право та інституції (установи) Європейського Союзу;
процедура прийняття рішень у Європейських інституціях;
процес постання перед Європейським Трибуналом Справедливості;
лобіювання у Європейському Союзі;
лобіювання у Польщі;
методика та техніка лобіювання та представництва інтересів у процесі
(процедурі прийняття рішень);
право конкуренції Європейських Спільнот;
міжнародна співпраця на користь розвитку та польська допомога
розвитку;
службовець у міжнародному середовищі;
Європейський Союз – вивчення мови (англійська мова)I;
Європейський Союз – вивчення мови (англійська мова)I I;
правова мова Європейського Союзу – вивчення мови (англійська
мова);
цивільна служба – етика, мова, культура – вивчення мови (англійська
мова).
Соціальна проблематика:
координація системи соціального забезпечення;
система соціального забезпечення у Польщі;
культура роботи державного органу (управлінський «savoir vivre»);
етика поведінки у публічному житті.
Поняття керівництва (управління):
стратегічне управління у публічній адміністрації;
керівництво виконавчим колективом (організаційним комітетом);
керівництво проектами у публічній адміністрації (державному
управлінні);
управління ризиком;
управління часом (планування, розпорядок часу);
лідерство.
Управління структурними фондами:
управління структурними фондами;
управління європейським проектом у публічній адміністрації;
публічна (державна) допомога у структурних фондах;
сертифікація та контроль структурних фондів;
кваліфікованість;
моніторинг та евалюація[1] структурних фондів;
вибір проектів – Європейський Соціальний Фонд (ЄСФ) (заняття);
фінансове управління (керівництво) у структурних фондах;
структурні фонди – вивчення мови (англійська мова).
[1] Евалюація – систематичне дослідження вартості або рис конкретного плану,
програми, дії (експерименту) або об’єкту з точки зору прийнятих критеріїв, з
метою його вдосконалення, розвитку чи кращого розуміння.
Інформатика:
редактор таблиць (таблиця розрахунків) – MS Exсel;
база даних – MS Access;
менеджерська та презентаційна графіка – MS PowerPoint;
MS Exсel – інтенсивний курс для заавансованих;
аналізи та звіти (рапорти) з використанням MS Exсel;
підстави використання електронного цифрового підпису;
безпечний комп’ютер на робочому місці службовця.
Іноземні мови:
семестрові курси мови з елементами мови адміністрації;
семестрові курси галузевої мови;
галузеві мовні заняття;
інтенсивний мовний тренінг;
пілотні профільні курси (blended learning);
екзамени з мови.
Програми готують до екзамену на європейське Посвідчення користувача
комп'ютера (ECDL – European Computer Driving Licence).
Фонд розвитку місцевої демократії
(м.Варшава, Польща)
Фонд Розвитку Місцевої Демократії є недержавною, аполітичною,
незалежною та некомерційною організацією. Була заснована 18
вересня 1989 року. Засновниками стали депутати (парламентарії)
активні представники тодішньої демократичної опозиції.
Фонд активно працює в сфері підтримки та розвитку демократії та
місцевого самоврядування, скеровуючи свої дії до працівників
місцевого самоврядування, представників недержавних організацій,
журналістів, вчителів, молоді, працівників та кадрів малого та
середнього бізнесу, а також безробітних.
Фонд Розвитку є найбільшою недержавною організацією Польщі, котра
займається розвитком самоврядування.
На даний момент Фонд складається з 16 регіональних осередків з філіями,
4 шкіл публічної адміністрації (м.Шчечін, м.Бялисток, м.Луджь, м.
Кєльце) та Польського Інституту Місцевої демократії.
Фонд Розвитку Місцевої Демократії має досвід у наступних галузях:
Управління великими проектами навчання;
Здійснення діяльності навчальної та консультаційної діяльності для
представників місцевого самоврядування;
Здійснення діяльності навчальної та консультаційної діяльності для
представників для недержавних організацій;
Підготовка та допомога здійснення проектів місцевого розвитку.
Із початком своє діяльності Фонд відразу зробив вектор на співпрацю з
різними інституціями Західної Європи США. З більше як 10 років свого
існування Фонд як «приймач» досвіду із Заходу став осередком обміну
досвідом з державами Східної Європи та Балкан. Така діяльність в
основному є спрямованою на реалізацію проектів підтримки та розвитку
демократичних реформ.
Вища Школа Публічної Адміністрації
(м.Щецін, Польща)
Вища Школа навчає майбутніх урядовців (факультет «адміністрація»),
котрі отримують диплом «бакалавра» за спеціальностями:
Публічна адміністрація – денне та заочне;
Адміністрація бізнесу – денне та заочне;
Податкова політика – денне та заочне;
Євро регіональна адміністрація – денне та заочне;
Бухгалтерський облік та податки – денне та заочне.
Основною метою школи є навчання кадрів публічної адміністрації та
господарського сектору, котрі виділяються доброю професійною
підготовкою та високим рівнем етики, готових віддано працювати,
виконуючи службові обов’язки у локальних спільнотах.
Вища Школа Публічної Адміністрації
(м.Білосток, Польща)
Професійна, недержавна школа, котра діє на некомерційних засадах. Це є
вповні самоврядна організація, з повною правосуб’єктністю та
самофінансуванням.
Школа навчає студентів у галузях:
Адміністрація, за спеціальностями:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
загальна адміністрація,
фінансова адміністрація,
управління службами суспільного порядку,
управління службою здоров’я,
соціальна допомога,
управління освітою,
контроль адміністрацій,
управління туризмом,
митна адміністрація
Європейська інтеграція.
Міжнародні відносини;
Філософія;
Культурологія;
Публічне здоров’я.
Вища Школа Публічної Адміністрації
(м.Лодзь, Польща)
Навчання у Школі здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
“бакалавр”. Також є можливість післядипломної освіти та мовних курсів
як і для молоді так і для досвідчених працівників, котрі зацікавлені у
піднятті своїх мовних навичок чи кваліфікації в цілому. Велика роль
приділяється вивченню проблематики євроінтеграції. Школа навчає не
тільки урядовців, а також працівників господарського сектору.
факультет «Адміністрація»:
спеціальності:
публічна адміністрація,
адміністрація в господарському секторі,
логістика.
Післядипломна освіта:
програма вивчення «публічних (загальних) замовлень»,
програма вивчення «адміністрація та місцеве самоврядування».
Вища Школа Публічної Адміністрації
(м.Кельце, Польща)
Школа навчає майбутніх “бакалаврів”, “магістрів”, а також надає
можливість післядипломної освіти.
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
факультет «Адміністрація»
спеціальності:
публічна адміністрація,
адміністрація в євро інтеграційному процесі.
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:
факультет «Право та адміністрація в Європейському Союзі»;
Післядипломна освіта:
програма вивчення «самоврядування та адміністрація»,
програма вивчення «управління програмами та проектами у публічній
адміністрації»,
програма вивчення «фінанси в органах місцевого самоврядування».
Вища Школа Публічної Адміністрації
(м. Остроленка, Польща)
Недержавна організація, створена Фондом “Iuris Scientia” на базі
консультаційного осередку при факультеті права та адміністрації
Варшавського університету.
Навчання у Школі здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
“бакалавр” на базі факультету «Адміністрація» зі спеціальностями:
публічна адміністрація,
соціальні служби,
бухгалтерський облік та фінанси,
служби громадського порядку.
Федеральний інститут управління,
Східний і Західний Центри розвитку
управління, США
Напрями діяльності:
• Підвищення кваліфікації федеральних службовців
• Наукові дослідження
• Консультації
Базова програма підготовки - спільно з університетами магістерські програми (MPA, Executive MPA) для вищих
федеральних службовців
Підвищення кваліфікації
• Біля 70 курсів і семінарів, зокрема за напрямами:
Лідерство
Оцінювання
Державні послуги
Комунікації
Національна політика
Стратегічне планування тощо
База даних змісту навчальних циклів у публічній
адміністрації
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
23
Размер файла
354 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа