close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Доказателства за еволюцията от

код для вставкиСкачать
Доказателства за
еволюцията от анатомията,
ембриологията и
молекулярната биология
Доказателства от анатомията
При сравняване устройството на видове от различни
систематични групи, се виждат прилики в общия план
на изграждането им. Случайното сходство е малко
вероятно. Много по-вероятно е той да се дължи на
далечни родствени връзки.
Например при сравняване на скелетите на птица, котка
и човек ясно се виждат прилики в:
- черепа;
- гръбначния стълб;
- гръдния кош;
- скелета на крайниците;
Птица
Котка
Човек
Хомология на органи
Органи на различни видове, които се развиват от едни
и същи части на зародиша, заемат сходно положение
спрямо други органи и изпълняват различна функция,
се наричат хомоложни. Интересен пример за
хомология на органи е черепната кост наковалня.
Хомологията на органите показва родствените връзки
между видовете.
Наковалня в череп на:
Човек
Акула
Змия
Аналогия на органи
Органи на различни видове, който имат външно
сходство и еднаква функция, но нямат общ зародишен
произход, се наричат аналожни. Аналогията на
органите не доказва родствени връзки, тя показва
приспособителния характер за еволюцията.
Рудиментарни органи
Недоразвити органи (в зачатъчно състояние), които не
изпълняват определена функция. Примери - тазовете и
бедрените кости при китове и змии.
Кит
Змия
Доказателства за ембриологията
Зародишното развитие при всички многоклетъчни
животни преминава през едни и същи етапи – дробене,
гаструлация, и ораногенеза.
През ембрионалния етап на индивидуалното си
развитие (онтогенеза) всеки индивид повтаря
историческото развитие (филогенеза) на индивида, към
на вида, към който принадлежи.
Зародиши на гръбначни животни:
Доказателства от молекулярната биология
Сравняването на нуклеотидните последователности в
определени гени и на аминокиселини в белтъчни
молекули при различни видове. Хетерополимерите
съдържат много информация, малко е вероятно два
вида да имат случайно еднакви последователности в
ДНК-молекулите и в белтъчните молекули. Хромозоми,
гени и белтъци, които са еднакви или много близки при
различни видове, се считат за много консервативни
белези и доказват родствените връзки между видовете.
Сравняване на хромозоми
Разработен е метод за оцветяване на митотични
хромозоми, при който по дължината на хромозомата се
виждат светли и тъмни ивици (методът се нарича
диференциално оцветяване).
Хромозоми на гръбначни животни:
Сравняване не белтъчни последователности
Изумителна е приликата между белтъчни молекули на
човек и шимпанзе. За някои от тях съвпадението в
аминокиселинните последователности е 100%, а при
други – 99%.
Последователнността от аминокиселини в молекулата
на антидиуретичния хормон на гръбначни животни:
Сравняване на ДНК-молекули
Доказателства за родствени връзки са получени при
сравняване на последователност от нуклеотиди на
един ген, от част от ДНК-молекула или на цял геном.
Схема на хибридизация на ДНК
молекули от гръбначни животни:
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
75
Размер файла
5 070 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа