close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

гормони

код для вставкиСкачать
БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ
РЕЧОВИНИ: ГОРМОНИ
Біологічно активними речовинами
називають продукти
біологічного синтезу, що у мізерно
малій концентрації виявляють
фізіологічний ефект. За своєю
хімічною природою це —
різноманітні органічні сполуки.
До універсальних біологічно
активних речовин, властивих
усім живим організмам без
винятку, належать ферменти,
вітаміни й гормони.
Гормони
це сигнальні речовини різноманітної хімічної природи, що
виробляються клітинами організму і діють на інші клітини
цього ж організму. Такі неспецифічні гормони ще називають
гормоноїдами, або «гормоноподібними речовинами». Вони
утворюються в усіх багатоклітинних організмів. Гормони у
вузькому розумінні (власне гормони) властиві тільки
високоорганізованим багатоклітинним тваринам. Це
біологічно активні речовини регуляторної природи, які мають
вузькоспрямовану дію, вони виробляються специфічними
клітинами або залозами. Гормони є високоспецифічними,
оскільки клітини, на які спрямована їх дія, на своїй поверхні
мають спеціальні ділянки — рецептори, які взаємодіють з
молекулами певних гормонів. Саме тому гормони здатні
діяти за надзвичайно низької концентрації.
Гормони хребетних тварин й людини,
поділяються на три групи.
Гормони білкової природи
синтезуються в гіпоталамусі,
гіпофізі й підшлунковій залозі.
Стероїдні гормони — похідні
холестерину, продукуються в
клітинах коркового шару надниркової
залози, а статеві гормони —
у статевих залозах.
Третю групу становлять гормони —
похідні амінокислоти тирозину, вони
синтезуються в мозковому шарі
надниркової залози й у щитовидній
залозі
Гормони також виробляються у
високорозвинених безхребетних.
Тільки на відміну від хребетних, їх
синтез відбувається не в органах
секреції, а в окремих клітинах, часто
розкиданих по тілу, і переносяться
вони не током крові, а за рахунок
дифузії. Ці гормони визначають час
линьки, статевого дозрівання,
входження в діапаузу.
Ювенільний гормон регулює
проходження стадій метаморфозу у
комах.
До гормоноподібних речовин відносять
ті, які мають високу біологічну
активність, але виробляються в
неспеціалізованих клітинах і діють не
вибірково — відразу на всі клітини,
зокрема фактори росту — невеликі
поліпептиди, які утворюються в
клітинах тварин, що містяться в усіх
тканинах. Фактори росту мають
широкий спектр біологічної дії:
стимулюють або пригнічують клітинні
поділи, визначають швидкість
диференціювання клітини.
Розповсюджуються вони по тілу також
шляхом дифузії.
Ще один тип гормоноподобніх речовин тварин — це простагландини—
група, що налічує близько 20 біологічно активних речовин, які мають
ліпідну природу. Синтезуються майже в усіх тканинах організму людини,
включаючи й стінки кровоносних судин.
Беруть участь у регуляції кров’яного тиску, визначають статеву активність,
перебіг вагітності та багато іншого.
Вважається, що простагландини відіграють ключову роль у регуляції
запальних процесів. З’ясувалося, що в організмі людини саме ці речовини
визначають підвищення температури тіла, яке знімається аспірином. Було
зроблено висновок, що жарознижуючі властивості аспірину пов’язані саме з
припиненням синтезу простагландинів.
Англійцю Д. Вейну і шведам С. Бергстрему та Б. Самуельсону у 1982 р.
Було вручено Нобелівську премію з фізіології й медицини.
Фітогормони
Це низькомолекулярні речовини, що синтезуються в певних частинах
рослин, а також у грибах і бактеріях, мають високу біологічну активність і
виконують регуляторні функції (викликають старіння клітин, дозрівання й
опадання плодів, проростання насіння, ріст рослин, формування тканин і
органів, цвітіння). Фітогормони не виробляються спеціальними органами,
клітинами або тканинами й діють переважно у тому самому місці, де й
утворюються. По-друге, у клітинах рослин і грибів відсутні спеціальні
рецептори, подібні до тих, що є у клітинах тварин, а тому дія
фітогормонів залежить від їх концентрації і проявляється на багато
повільніше. По-третє, ці речовини мають широку неспецифічну дію,
обумовлену станом організму й навколишнього середовища.
Розрізняють п’ять груп фітогормонів, які у свою чергу за характером дії
можна поділити на стимулятори росту рослин й інгібітори .
Ауксини стимулюють ріст плодів і пагонів.
Гетероауксин, який був уперше виділений із пліснявих грибів. Саме його
використовують у садівництві для швидкого вкорінення черешків.
Цитокініни спонукають клітинні поділи.
Гібереліни стимулюють ріст рослин, прискорюють розвиток листя,
дозрівання насіння.
Абсцизова кислота, навпаки, гальмує ріст рослин, її накопичення в
клітинах і тканинах стимулює процеси зів’янення й обпадання листя. Вона
належить до того ж класу речовин, що і ювенільний гормон комах.
Дію фітогормонів виявляє і етилен. З’ясувалось, у невеликих кількостях
він утворюється в тканинах рослин і так само, як і абсцизова кислота, є
інгібітором.
Біологічні властивості етилену зараз широко використовуються для
штучного дозрівання овочів і фруктів.
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
110
Размер файла
3 033 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа