close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3916

код для вставкиСкачать
•
•
•
•
•
•
•
Декоративне садівництво
Спеціальність Агрономія 2 курс
ТЕМА 2. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КВІТКОВИХ
КУЛЬТУР
Зміст:
Коріння
Стебло
Бруньки
Квітки
Міні-лексикон: коріння, стебло, листя, квітки, бруньки,
насіння, плоди, системи, типи, класифікація, розміщення.
• 1. Коріння
Коріння – підземні органи, за допомогою яких рослини
закріплюються в ґрунті (субстраті), поглинають з неї воду та
поживні речовини.
ТИПИ КОРЕНЕВИХ
СИСТЕМ
Стрижнева
Чітко виділений головний
корінь, від якого відходять
бокові корені першого,
другого, третього та інших
порядків
Мичкувата
Усі корені однакові за
розміром, за походженням –
це додаткові корені, які
пучком ростуть від основи
стебла
Змішана
Сповільнений ріст головного
кореня, від основи якого
одночасно розвиваються
ряд додаткових, однакових
за довжиною та силою
коренів
У рослин розрізняють головний корінь, що розвивається із
зародкового корінця і бічне коріння, яке відходить
безпосередньо від головного кореня. Це – корені першого
порядку, та ті, що з них утворюються – другого тощо. Корені,
що виникають із частин стебла або листя, називають
додатковими.
Корені, що накопичують поживні
речовини, поділяють
Коренеплоди,
які утворюються із
стрижневого кореня
(морква, буряк)
Кореневі бульби,
які розвиваються з
бічних коренів
(жоржина, орхідея)
2. Стебло
Стебло – вегетативний орган, який зв’язує
корінь із листям, забезпечує переміщення води та
мінеральних речовин знизу вгору (підйомний потік) і з
листя до квітів, плодів і коренів – продукти фотосинтезу
(низхідний потік).
Точку на стеблі, звідки розвивається листок, називають
вузлом, а вершину кута на вузлі між черешком листка і
стеблом – пазухою листка.
У багатьох рослин тут розміщена спляча брунька. Відстань
між вузлами – міжвузля.
СТЕБЛА ПОДІЛЯЮТЬСЯ
НА:
прямі, або
прямостоячі
стебла піднімаються вертикально
(левкой літній, півонія, цинія,
бархатці, нагідки)
лежачі, або ті,
що стеляться
слабкі, не пристосовані рости
вертикально без спеціально
обладнаних опор і підв’язок (алісум,
герань зональна, колеус (кропивка))
повзучі
відрізняються від тих, що
стеляться тим, що утворюють на
вузлах додаткові корені та за їх
допомогою закріпляються у ґрунті
та просуваються вперед (жовтець
повзучий, живучка повзуча, очиток
повзучий)
виткі
Обвивають опори вправо за ходом
годинникової стрілки (аристолохія
великолистяна) або вліво (ломиніс
(клематіс), гліцинія китайська,
троянда витка)
чіпкі
Утворюють зачіпки, або вусики,
різного походження, за допомогою
яких кріпляться за рослини, що
ростуть поряд, стіни будинків або
стаціонарно встановлені опори
(горошок духмяний, виноград
дівочий, плющ)
Видозміни стебла
Кореневище утворюється
під землею, може бути
горизонтально або
вертикально наростаючим
(бегонія, ірис, півонія,
канна)
Бульби (клубні)
видозмінені багаторічні
стебла округлої форми
(картопля)
Цибулина - підземний
сильноскорочений
пагінець із видозміненим
листям (лусочками)
(тюльпан нарцис,
гіацинт)
Бульбоцибулина підземне стебло у
вигляді округлого
клубня, що утворюється
(гладіолус)
3. Бруньки
Дерев’янисті
Трав’янисті
За вмістом вологи
Бруньки
За призначенням
Ростові
Змішані
Квіткові
4. Листя
Розрізняють основні частини листка:
листкова пластинка – більш-менш розширена плоска частина
листка, в тканинах якої відбувається процес фотосинтезу;
черешок – з’єднує листкову пластинку зі стеблом і виносить її
в кращі умови освітлення.
Транспіранція
Фотосинтез
Функції листя
Газообмін
Орган
розмноження
Класифікація листя за
формою
Прості
(береза,
бузок, ірис,
тюльпан)
Складні
(акація,
каштан,
троянда)
Просте листя залежно від
ступеня та форми
розчленування поділяють
на:
лопатеві
роздільні
мають вирізи,
які не
досягають
половини
ширини
напівпластинки
із вирізами
глибше
половини
ширини
напівпластинки
г
а
а
н
•
•
•
•
•
д
ж
е
и
о
із вирізами
майже до центра
листкової
пластинки
в
б
з
розсічені
к
л
м
п
•
Форма простого суцільного листя:
а кругла;б – овальна; в,д – лінійна; г – довгаста; е яйцеподібна;
ж – обернено-яйцеподібна; з серцеподібна;
и – обернено-серцеподібна; к ниркоподібна; л – щитоподібна;
м – лопаточка; н – ромбоподібна; о списоподібна;
п - стрілоподібна
г
а
в
б
•
•
•
•
•
е
Д
Форма простого розчленованого листя:
а –пальчастолопатева; б – перистолопатева;
в – пальчастороздільна; г – перистороздільна;
д – пальчасторозсічена; е - ліроподібнорозсічена
Складне листя відрізняється від простого наявністю від трьох
до декількох десятків штук листків, розміщених на
розгалуженому черешку
е
б
в
г
а
д
Форма складного листя:
а – трійчастоскладна; б – пальчастоскладна; в – арноперистоскладна;
г – непарноперистоскладна; д – перервноперистоскладна;
е - трипериста
Видозміни листя
шпильки (колючки) рослини
пристосовуються до
посушливих умов і
зменшують таким
чином площу
випаровування
(глід, барбарис,
гледичія, троянда)
вусики –
забезпечують
закріплення рослин
до тих, що ростуть
поряд
(виноград дівочий,
суниця
декоративна)
почергове
(спіральне)
соковите листя –
накопичує та
зберігає воду для
виживання в
посушливу пору
року
(агава, кактуси,
алое)
прикоренева
розетка
Типи
листкорозміщення
кільцеве
супротивне
Квітки
Квітка – це простий видозмінний вкорочений паросток –з
репродуктивним органом, в якому відбувається статевий
процес, внаслідок чого розвивається плід і насіння.
За формою віночка квітка може бути правильної (коли
через неї можна провести декілька осей симетрії) та
неправильної, якщо можна провести тільки одну вісь).
Квіти
Дводомні
Однодомні
За будовою
генеративних
органів
прості
двостатеві
(повні)
одностатеві
а
•
махрові
б
•
Форми віночка
а- правильна, б - неправильна
Типи та схеми суцвіть
2
1
3
4
5
8
6
9
7
10
11
13
•
1 – китиця у черемхи (люпин, конвалія, шавлія); 2 – щиток у
груші (гвоздика турецька, очитки); 3 – волоть у тонконога
(бузок, вероніка, целозія); 4 – простий колос у подорожника
(левкой, вербена); 5 – складний колос у пажитниці (амарант,
золотушник); 6 – початок у образків (монстера); 7 – простий
зонтик у вишні (пеларгонія, примула); 8 – складний зонтик у
моркви (борщівник, рицина); 9 – головка у конюшини
(скабіоза); 10 – кошик у лопуха (айстри, ромашка, соняшник,
бархатці); 11 – складна розвилка у гвоздики; 12 – звивина у
перстача; 13 – завійка у незабудки.
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
61
Размер файла
1 172 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа