close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДИНАМИКА НА ЕКИПА

код для вставкиСкачать
ПРАВИЛА НА ТРЕНИНГА:
1.
2.
3.
4.
5.
НЕ ПСУВАЙТЕ И НЕ ЗАМЕРЯЙТЕ ТРЕНЕРА
ОБИЧАЙТЕ СЕ НЕСЕКСУАЛНО
НЕ ЗАСПИВАЙТЕ – ЩЕ СЕ СХВАНЕТЕ НА СТОЛА
ГОВОРЕТЕ ВСИЧКИ В ЕДИН ГЛАС – ВСЕ ПАК СТЕ ЕКИП
ВСИЧКО ХУБАВО, КОЕТО ВИ СЕ СЛУЧВА Е ОТ МЕН
ВСИЧКО ЛОШО ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ
ЕКИП
ГРУПА ОТ ХОРА ОТДАДЕНИ НА ОБЩА
МИСИЯ, ЦЕЛИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И
ПОДХОД, ЗА КОИТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ЕКИПА СЕ ДЪРЖАТ ВЗАИМНО
ОТГОВОРНИ
ЕДИН ЗА ВСИЧКИ ВСИЧКИ ЗА ЕДИН
НЕ ВСИЧКИ ГРУПИ СА ЕКИПИ
ЕКИПЪТ Е ПОВЕЧЕ ОТ ПРОСТО СБОР НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НЕ СА ЕКИПИ КОГАТО:
ЛИДЕРА ДОМИНИРА
ЧЛЕНОВЕТЕ СА ЕДНОЛИЧНО
ОТГОВОРНИ
КРАЙНАТА ЦЕЛ Е КОМПЛЕКТ
ОТ ИНДИВИДУЛНИ КРАЙНИ
РЕЗУЛТАТИ
СКОВАНИ ДИСКУСИИ ИЛИ
ЛИПСВАТ
ЙЕРАРХИЯ-УВАЖЕНИЕТО СЕ
БАЗИРА НА СТАТУСА
СА ЕКИПИ КОГАТО:
ВЗАИМНО ВЗИМАТ РЕШЕНИЯ
ДЪРЖАТ СЕ ИНДИВИДУАЛНО И
ВЗАИМНО ОТГОВОРНИ
КРАЙНАТА ЦЕЛ Е КОЛЕКТИВЕН
ПРОДУКТ
ДИСКУСИИТЕ СЕ НАСЪРЧАВАТ
ЧЛЕНОВЕТЕ СЕ УЧАТ ЕДИН ОТ
ДРУГ
НЯМА ЙЕРАРХИЯ
ДИНАМИКА НА ЕКИПА
НОРМИ – НЕФОРМАЛНИТЕ ПРАВИЛА, КОИТО ЕКИПА ПРИЕМА, ЗА ДА РЕГУЛИРА
И НАПРАВЛЯВА ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ (КОМУНИКАЦИЯ, СРЕЩИ,
ДОКУМЕНТООБОРОТ, ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, РОЛЯ НА ЛИДЕРА...)
РОЛИ:
- ОПЕРАТИВНИ/СПРАВЯНЕ СЪС ЗАДАЧИТЕ: ПОМАГАТ ЗА ПОСТИГАНЕ
ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЦЕЛ
(ДА СЕ ПРОИЗВЕДЕ..., ДА СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМ, ДА СЕ ДАДАТ ИДЕИ ЗА...)
- ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: НАБЛЯГАТ НА
МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ АСПЕКТИ НА ЕКИПА, ДА СЕ - ЧУВСТВАТ ДОБРЕ
ЕДИН С ДРУГ, ЗАБАВЛЯВАТ, ПОДКРЕПЯТ, ПОДДЪРЖАТ ВЕДРА
АТМОСФЕРА, ЕНЕРГИЧНОСТ И ЕНТУСИАЗЪМ В ДЕЙСТВИЯТА, ДОВЕРИЕ
ЦЕННОСТИ/СЪВМЕСТИМОСТ – СТЕПЕНТА НА МЕЖДУЛИЧНОСТНАТА
ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ/ПРИТЕГАТЕЛНОСТ В ЕКИПА, ЗАВИСЕЩА ОТ БЛИЗОСТТА,
ПРИЛИКИТЕ, ПРИВЛИЧАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ
РАЗЛИЧИЯТА НА БАЗА ЕТНОС, ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛ
ИЗБЛЕДНЯВАТ ПРЕД СРАБОТВАНЕТО НА БАЗА ОБЩИ ЦЕННОСТИ – КОЕ Е ДОБРО
И ЛОШО, КАКВО ДА СЕ ИЛИ НЕ НАПРАВИ.
ПОВЪРХНОСТ
5
ФАЗИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕКИПА
ПРЕДСТАВЯНЕ
ПОСТИЖЕНИЯ,
ПРОДУКТИВНОСТ,
ГОРДОСТ ОТ
ПОСТИГНАТОТО
СЪЗДАВАНЕ
ЕНТУСИАЗЪМ,
ТРЕНИНГ,
СПЛОТЯВАНЕ
НОРМИРАНЕ
БУРНО Р-Е
ПРАВИЛА,
ПРОЦЕСИ,
СТРУКТУРА
СРАБОТВАНЕ,
ЛИДЕРСТВО, Р-Е НА
УМЕНИЯТА
НЕПРОДУКТИВНИ ЕКИПИ
РАЗЛИЧНИТЕ/ДОПЪЛВАЩИ УМЕНИЯ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО КОНФЛИКТ
НА РАЗЛИЧНИТЕ ГЛЕДНИ ТОЧКИ
ЧЛЕН НА ЕКИПА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕНЕБРЕГНАТ, А ТАКА СЕ ГУБИ
ПОТЕНЦИАЛЕН РЕСУРС
БОРБА ЗА ДОМИНИРАНЕ/ВЛАСТ МОЖЕ ДА ИЗКРИВИ ЕКИПНОСТТА
ТЕНДЕНЦИОЗНО ПРОВОКАТИВЕН, ОБЪРКВАЩ ЧЛЕН НА ЕКИПА МОЖЕ ДА
ПРЕДИЗВИКА ВЪЛНЕНИЯ/ЗАРАЗА(ГНИЛАТА ЯБЪЛКА ...)
НЕОБОСНОВАНОТО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТА НА РАБОТАТА МОЖЕ
ДА ПРЕДИЗВИКА НЕГУДОВАНИЕ
ЛИПСАТА НА ЛИДЕРСКА/УПРАВЛЕНСКА ПОДКРЕПА ОБЪРКВА
ТВЪРДЕ ГОЛЯМ ЕКИП (НАД 14 ЧОВЕКА – ОБИКНОВЕНО СЕ
САМОРАЗПАДАТ/РАЗДЕЛЯТ НА ДВЕ, ТРИ ПОДГРУПИ/ЛАГЕРИ И ЗАПОЧВАТ
КОНФЛИКТИ ПОМЕЖДУ СИ)
КАК ДА ГИ ЗАБЕЛЕЖИТЕ - СИМПТОМИ
НЕПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
ВНИМАТЕЛНА, БРАНЕНА КОМУНИКАЦИЯ – СТРАХУВАТ СЕ
ОТ КРИТИЧНА/НЕГАТИВНА РЕАКЦИЯ И ПАЗЯТ/ВНИМАВАТ,
КАКВО КАЗВАТ НАВЪН – СИНДРОМА НА ХИТЛЕР
ЛИПСА НА НЕРАЗБИРАТЕЛСТВО – МОЖЕ ДА ОЗНАЧАВА
БЕЗРАЗЛИЧИЕ, АПАТИЯ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ИСТИНСКИ
ЕМОЦИИ, МНЕНИЯ И ИДЕИ
НЕРАБОТЕЩИ СРЕЩИ – ЦАРЯЩО ОТЕГЧЕНИЕ, ЛИПСА НА
ЕНТУСИАЗЪМ, ЕНЕРГИЯ; НЕУСПЕХ В ПОСТИГАНЕ НА РАБОТЕЩИ
РЕШЕНИЯ; ДОМИНИРАНЕ НА ЕДИН, ДВАМА ИГРАЧА
КОНФЛИКТ В/С ЕКИПА – ОБСТАНОВКА НА ПОДОЗРЕНИЕ,
НАПРЕЖЕНИЕ, ЗЛОСЛОВИЕ, БИТКАДЖИЙСТВО И Т.Н.
ОСТАНЕТЕ С НАС И ФИЛМА...
КАК ДА ИЗГРАДИМ ПРОДУКТИВЕН ЕКИП
ЯСНА МИСИЯ/ЦЕЛ
ОТДАДЕНОСТ НА МИСИЯТА – СЪЩНОСТТА НА ЕКИПА, ОБЩОТО
ВРИЧАНЕ /ВЯРА, БЕЗ НЕГО ТЕ ОСТАВАТ СБОР ОТ ИНДИВИДИ
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО – ПРЕВЕЖДАНЕ НА
МИСИЯТА/ПОСОКАТА В SMART ЦЕЛИ
ПОДХОДЯЩ РАЗМЕР – ВЪЗМОЖНО НАЙ-МАЛЪК, АКО СА ПОВЕЧЕ ОТ
НЕОБХОДИМОТО ЩЕ ПОЧНАТ ДА СЕ ДЪРЖАТ КАТО КОМИТЕТ
ПРАВИЛЕН МИКС ОТ ЛИЧНОСТИ И УМЕНИЯ – ТРЯБВА ДА ИМАТ
РАЗНООБРАЗНИ, НО ДОПЪЛВАЩИ СЕ УМЕНИЯ И ДА СПОДЕЛЯТ ОБЩИ
ЦЕННОСТИ; ДА СА СЪЗНАТЕЛНИ И СГОВОРЧИВИ
ВЗАИМНО ПРИЕТА/ДОГОВОРЕНА СТРУКТУРА – ВСЕКИ ДА СИ ЗНАЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
ВЛАСТТА ДА ВЗИМАТ РЕШЕНИЯ СВЪРЗАНИ С МИСИЯТА ИМ
ДОСТЪП ДО ИЛИ КОНТРОЛ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ
МИКС ОТ ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ
ДЪЛГОСРОЧНОСТ И СТАБИЛНОСТ НА ЧЛЕНСТВОТО В ЕКИПА
TEAMBUILDING МЕРОПРИЯТИЯ
МЕТОДИ ЗА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
КОНСЕНСУС – ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА
КРАЙНОТО РЕШЕНИЕ СЛЕД ДЕБАТ
КОМПРОМИС – ЧРЕЗ ДИСКУСИЯ И АДАПТИРАНЕ НА
ФИНАЛНИЯ ПЛАН ЧЛЕНОВЕТЕ СТИГАТ ДО СПОРАЗУМЕНИЕ
КАТО СЕ ОТКАЗВАТ ОТ НЯКОИ ОТ АРГУМЕНТИТЕ СИ
МАЖОРИТАРНО ГЛАСУВАНЕ – РЕШЕНИЕТО СЕ БАЗИРА НА
МАЖОРИТАРНИЯ ВОТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
РЕШЕНИЕ ОТ ЛИДЕРА – ЕКИПА ДАВА ПРАВОТО ЗА
ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ЛИДЕРА СИ
АРБИТРАЖ – ВЪНШЕН ЗА ЕКИПА ЕКСПЕРТ ИЛИ ИНСТИТУЦИЯ
ВЗИМА РЕШЕНИЕ ВМЕСТО ЕКИПА
ВЗИМАНЕ НА ДОБРИ КОЛЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ
ДВЕ ГЛАВИ СА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА!?
-
ГРУПОВО МИСЛЕНЕ – НАЧИН НА МИСЛЕНЕ, ПРИ КОЙТО
ЖЕЛАНИЕТО ЗА КОНСЕНСУС НАДДЕЛЯВА НАД ПОТЕНЦИАЛНО
ВЕРНИТЕ И ВАЖНИ ИНДИВИДУАЛНИ МНЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
-
ИЛЮЗИЯ ЗА НЕУЯЗВИМОСТ
-
СЛЯПАТА ВЯРА, ЧЕ ВСЯКО РЕШЕНИЕ НА ЕКИПА Е ВЯРНО, МОРАЛНО
-
СОБСТВЕНА ЦЕНЗУРА
-
СТЕРЕОТИПИ (НА АУТСАЙДЕРИ)
-
ИЛЮЗИЯТА НА АНОНИМНАТА БЕЗОТГОВОРНОСТ
НАЧИНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ
РЕШЕНИЯ
+ АДВОКАТ НА ДЯВОЛА – ФОРМАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА КРИТИКУВАНЕ.
ИЗЛЪЧЕН “АДВОКАТ” ЗАЩИТАВА КОЛЕКТИВНАТА ПОЗИЦИЯ, А ОПРЕДЕЛЕН
“АДВОКАТ НА ДЯВОЛА” ТРЯБВА ДА ИЗГОТВИ ДЕТАИЛНИ КОНТРААРГУМЕНТИКАКВИ СА ГРЕШКИТЕ В РЕШЕНИЕТО И ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГА. ЦЕЛТА
Е ОБЕКТИВНО ПРЕТЕГЛЯНЕ НА “ЗА” И “ПРОТИВ” В РЕШЕНИЕТО
+ МОЗЪЧНА АТАКА(BTAINSTORMING) – НАЧИН ЗА РЕШАВАНЕ НА
ПРОБЛЕМИ КАТО ЧЛЕНОВЕТЕ ПРЕДСТАВЯТ ВЪЗМОЖНО НАЙ-МНОГО И
ВСАКАКВИ ЛУДИ ИДЕИ БЕЗ ПРАВО НА КРИТИКА ПРЕДИ ДА ПОЧНАТ ДА ГИ
ОЦЕНЯВАТ
+ ТЕХНИКАТА ДЕЛФИ – ИЗБЯГВАНЕ НА “ГРУПОВОТО МИСЛЕНЕ” И ВЛИЯНИЕ,
КОГАТО ЧЛЕНОВЕТА СА ЛИЦЕ В ЛИЦЕ КАТО ПРОБЛЕМА СЕ ПОСТАВЯ ЗА
РЕШЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ, КОЙТО РАБОТЯТ ИНДИВИДУАЛНО. ПИСМЕНИТЕ
РЕШЕНИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ ОТ ЕДИН КРЪГ СА БАЗА ЗА АНАЛИЗ И РЕШЕНИЯ НА
ЕКСПЕРТИ ОТ СЛЕДВАЩ КРЪГ ДО ПОСТИГАНЕ НА КОНСЕНСУС
+ СТЪПАЛОВИДЕН ПОДХОД – ДОБАВЯТЕ НОВ И НОВ ЧЛЕН НА ЕКИПА НА ВСЕКИ
ЕТАП ОТ ПРОЦЕСА, ТАКА ЧЕ ТЕХНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА НЕ СА “ОБЛЪЧЕНИ” ОТ
МНЕНИЯТА НА ПРЕДХОДНИТЕ УЧАСТНИЦИ (ДАВАТЕ НА “А” И “Б” ПРОБЛЕМ ЗА
РЕШАВАНЕ И ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЯХ ДАВА ИНДИВИДУАЛНОТО СИ РЕШЕНИЕ;
ПОСЛЕ СЕ СРЕЩАТ И ПОСТИГАТ ОБЩО РЕШЕНИЕ; ТОГАВА СЕ СРЕЩАТ С “В”,
КОЙТО Е ИЗРАБОТИЛ СОБСТВЕНО РЕШЕНИЕ И СТИГАТ ДО ОБЩО И Т.Н.. ДО
КРАЙНОТО ГРУПОВО РЕШЕНИЕ)
КРАЙ
ОТИВАЙТЕ СИ ПРИ ДОМАШНИТЕ ЕКИПИ
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
48
Размер файла
850 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа