close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
ИЗГОТВИЛИ:
Силвия Анова и Боряна Георгиева
Цели и задачи
• С настоящата презентация учениците ще разберат:
• какво представляват конфликтите;
• какви са стиловете на поведение в конфликтни
ситуации;
• каква е ползата от конфликтите;
• възможните начини на разрешаването им.
1. Същност на конфликтните
взаимодействия в междуличностното
общуване
• Междуличностният конфликт е възприемана
несъвместимост на действията и целите най-малко на две
страни в определен момент
2. Функции на конфликтите
Позитивни/конструктивни
Към личността
• Взаимно опознаване на участниците;
• Намаляване на психичното напрежение;
• Стимулиране на индивидуалната активност;
• Повишаване качеството на дейността;
• Повишаване авторитета при правилно
поведение;
• Развитие на личността.
Към групата
• Отстраняване противоречията във
функционирането на групата;
• Тласък към изменение и развитие на
системата;
• Стимулиране социалните процеси;
• Сплотяване на единомишлениците.
Негативни/деструктивни
Към личността
• Влошаване настроението;
• Субективно усещане за насилие;
• Влошаване качеството на индивидуалната
дейност;
• Закрепване социалната пасивност на
инидивида;
• Заплаха за здравето.
Към групата
• Влошаване междуличностните
отношения и социалнопсихологическия климат;
• Влошаване качеството на съвместната
дейност;
•Снижаване на сплотеността в групата;
•Заплаха за живота и здравето.
3. Фази на конфликта
Пик на
конфликта
Спад на конфликта
Начална фаза
(възникване
на разногласия)
Вторичен пик
4. Конфликтогени в общуването
– това са думи,
изрази, действия /бездействия/, които имат агресивно съдържание и
се възприемат като провокация или нападки
• Пряко негативно отношение – заповеди, принуди,
забележки, критики, насмешки, сарказъм и др.;
• Снизходително отношение – унизително утешаване,
унизителни похвали, упреци, подигравки;
• Самохвалство – възторжени разкази за собоствените
реални и мними достижения;
• Менторско отношение – натрапване на съвети и лични
гледни точки, нравоучения, напомняне за неприятности;
• Нарушане на етиката – игнориране или прекъсване на
събеседника, вменяване вина;
• Регресивно поведение – наивни въпроси, оправдание с
другите, пререкания.
5. Стилове на поведение в
конфликтни ситуации
Силна
“Акула”
съперничество
доминиране
“Лисица”
компромис
Загриженост
за
себе
си
Слаба
“Сова”
сътрудничество
интегриране
“Мече”
заглаждане
услужливост
“Костенурка”
избягване
оттегляне
Слаба
Загриженост
за другите
Силна
6. Темпераментът при
конфликтни ситуации
• Холерик
• Флегматик
• Меланхолик
• Сангвиник
7. Z – модел за решаване
на проблеми
Съберете фактите и детайлите!
Бъдете точни и потърсете
информация от
всички страни,
включени в конфликта.
Помислете какви възможни
решения на проблема има.
Измислете повече варианти!
Направете обективен анализ
на всички варианти, т.е.
оценете ги от вашата и
от перспективата на другия.
Изберете вариант!
Помислете: решението,
което сте взели как ще се
преживее от другата страна!
Едва след това действайте!
8. Ползата от конфликтите
•
•
Конфликтите:
• а) помагат да разберем какви
сме;
• б) могат да задълбочат или
обогатят взаимоотношенията ни
с другите;
• в) насърчават промяната;
• г) зареждат с енергия и
засилват мотивацията ни за
справяне с проблемите;
• д) правят живота ни поинтересен, защото ни помагат
да разберем, че има и друга
гледна точка.
Задачи за самостоятелна работа
По зададената схема опишете конфликт, в който сте
участвали.
С1 и С2 – страни на конфликта (субекти на конфликта); П –
предмет на конфликта; ОК1 и ОК2 – образи (представи) за
предмета на конфликта (конфликтни ситуации); М1 и М2 – мотиви
на конфликтното взаимодействие; Р1 и Р2 – позиции на страните в
конфликта.
Конфликтите не са страшни. Те са
предизвикателство, с което
можем да се справим.
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
28
Размер файла
3 154 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа