close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Как мога да служа на другите с

код для вставкиСкачать
Трети принцип: кротко
поправяй
Как мога да служа на
другите с любов, като им
помагам ДА ПОЕМАТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА
СОБСТВЕНИЯ ИМ
ПРИНОС в този
конфликт?
Трябва ли да се
конфронтираме?
Дитрих Бонхойфер пише:
“Няма нищо по-жестоко от
деликатност, която оставя другия
човек в греха му. Нищо не е помилостиво от суровия укор, който
призовава брата да се върне от
пътя на греха”
(от “Да живеем заедно”)
По какъв начин Исус иска аз
да посрещам конфликтите?
Матей 18:15-17 отговаря на този
въпрос.
Сега сме готови за последната
група реакции на конфликт –
тези на миротворството.
Реакциите на миротворството
върху “Хлъзгавия склон” се
основават на Матей 18.
На върха на конфликта
Матей 18. Първа стъпка
“Иди и говори с човека
насаме”
Иди и говори с човека
насаме
• Дори ПРЕДИ първа стъпка – вземете
решение да пренебрегнете дребните
обиди
• Стъпка 1: говори насаме и лично, за да
разрешиш личните въпроси.
Иди и говори, КОГАТО някой има
нещо против теб.
Иди и говори, КОГАТО нечии грехове
са твърде сериозни, за да бъдат
пренебрегнати.
Каква е моята работа в
третия принцип?
Моята работа е да говоря
истината с любов.
Божията работа е да
променя хората.
На върха на конфликта
По какъв начин общува
християнинът? (Част 1)
Говори само с цел да изграждаш
другите.
“Никаква гнила дума да не
излиза из устата ви, а само
добра, за назидание във вярата,
за да принася благодат на
слушащите”
Ефесяни 4:29
По какъв още начин общува
християнинът? (Част 2)
Светът отчаяно се нуждае от
добри слушатели.
Как аз, като християнин, мога да
бъда един добър слушател?
1) Чакай. 2) Внимавай.
3) Изяснявай. 4) Обобщавай.
5) Съгласявай се.
Матей 18: Втора стъпка
“Вземи със себе си още един или двам
Кога и как въвличаме и
други хора?
Какво провокира втората стъпка?
Наистина ли трябва да преминем
и към трета стъпка?
А после какво се случва?
Матей 18: Втора стъпка
“Вземи със себе си още един или
двама” - как помирителите могат
да помогнат?
Да насърчат самоконтрола и учтивостта.
Да задават въпроси и да изясняват фактите.
Да съветват и увещават чрез Божието Слово.
Да увеличат ресурсите.
Да наблюдават държанието и да докладват
на църквата.
Да действат като арбитри.
На върха на конфликта
Матей 18. Трета стъпка
“Кажи на църквата”
“Ако ли пък не послуша тях,
обади на църквата”
Матей 18:17
Матей 18
Трета стъпка:
“Кажи на църквата”
Матей 18. Четвърта стъпка:
“Отнасяй се с другия като с
невярващ”
“Ако и църквата не послуша,
нека ти бъде като езичник
или митар”
Матей 18:17
Църковна дисциплина.
Защо?
Предотвратява
позоренето на Бога
Пази чистотата на
църквата
Възстановява
виновника
На върха на конфликта
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
5
Размер файла
532 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа