close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Утворення Київської Русі

код для вставкиСкачать
Мета: охарактеризувати теорії походження
назви «Русь», внутрішню та зовнішню
політику перших київських князів, визначати
хронологічну послідовність та особливості їх
правління; розвивати вміння робити
висновки й оцінювати діяльність історичних
осіб, формувати навички самостійної роботи
на уроці, сприяти розвиткові критичного
мислення учнів;виховувати почуття любові до
минулого свого народу.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас
«Історія України. 7 кл.
Поняття:
Полюддя
Каган
Нормани
Київська Русь
Сюзерен
Васал
Полюддя
Нормани
План уроку:
1.Утворення Руської
держави. Князь Аскольд.
2.Правління Олега.
3.Князь Ігор та його
діяльність.
4.Походи князів проти
Візантії.
Словесний
лабіринт
1. АДТИВЕРЦІПЧПОЛЯНИКОДСЛОВЕНИТІК
2. ДОДЕРЕВЛЯНИКАРНССІВЕРЯНИХСУЛИЧІ
3. ЖДОРКФСШРАДИМИЧІОУТКРИВИЧІІЯЧЦ
4. АРКДРЕГОВИЧІОГСВЯТИЧІВДУЛІБИРКЧМУ
5 . ДЛКРДДСТСИМХОРВАТИЮРЗФТПИМОКУХ
Передумови утворення Київської Русі:
Київська Русь — держава східних слов'ян, що існувала з
ІХ ст. до 1132 року. Ії внесок у світову історію і культуру є
надзвичайно великим. В період свого розквіту (кінець X—перша
половина XI ст.) Київська Русь була найбільшою державою
в Європі, обіймала величезну територію від Балтійського до
Чорного моря, від Карпат до межиріччя Оки та Волги.
Аско́льд —
напівлегендарний київський
князь, володар давньоруської
держави, або скоріше —
лише Києва. Здобув владу
можливо перед 860, загинув
у 882 році.
Дір
—
напівлегендарний київський
князь. Дір
правив Києвом разом
з Аскольдом і разом з ним
загинув від
руки Олега у 882 році,
Політика князів Аскольда та Діра
Внутрішня
Разом з
оточенням
прийняв
християнство;
Прийняв титул
кагана
(імператора).
Зовнішня
860 р. – похід Аскольда
на Константинополь (+)
підпорядкував окрім
полян, деревлян,
дреговичів, частину
северян;
звільнив полян від
уплати данини хозарам.
Підписав угоди з
ромеями
Прибуття Аскольда і Діра до
Константинополю.
Вбивство Аскольда і Діра
Олегом. 882 рік
Князь Олег Віщий
(882 - 912)
Політика князя Олега
Внутрішня
Зовнішня
Спорудження нових міст
«Хай Київ буде матір’ю міст
руських!»
882 – утворення держави
Київська Русь
Шлях «з варягів у греки»
Відновив язичницький культ
Оборонне будівництво
883 – приєднання земель деревлян
884 – приєднання земель сіверян
885 – приєднання земель радимичів, уличів,
тиверців, хорватів, словен, кривичів
Походи на Каспійське узбережжя й Кавказ
Боротьба з угорськими племенами
• 907 р. — Візантія заплатила велику данину;
• руські купці і посли здобули особливі
пільги: торгувати, не сплачуючи мита;
• греки протягом шести місяців постачали
купцям харчі і забезпечували їх вітрилами;
• 911 р. — визначався порядок викупу
полонених;
• русичі отримали право служити
в імператорському війську
Ігор Рюрикович
(913-945).
Основоположник
київської династії князів,
що їх пізніше
назвали Рюриковичами
Політика князя Ігоря
Внутрішня
Зміцнення центральної
влади
Послаблення ролі
місцевих князів
Обмеження впливу
варягів
Підтримка християнства
Введення полюддя
945 – позачерговий збір
данини
Зовнішня
914 – придушення
повстання
деревлян
941 – морський
похід на Візантію
944 – новий похід
на Візантію
915- угода з
печенігами
930 – боротьба з
печенігами
Закріплення матеріалу:
Позначте буквою «О» події, пов’язані з правлінням Олега, «І» —
з правлінням Ігоря.
1. Переможний похід на Візантію 907 р.
2. Початок набігів печенігів.
3. Невдалий похід на Візантію 941 р.
4. Оволодіння Києвом.
5. Повстання деревлян.
6. Смерть від укусу змії (за легендою).
1-О
2- І
3-І
4-О
5-І
6-О
Висновки:
- За князювання перших князів відбулося
становлення Київської Русі.
- Розширилася територія, посилились її військова
могутність та авторитет.
- Міжнародне визнання, розвиток торгівлі з іншими
країнами.
- Одна з найбільших держав Європи.
- Розвиток економіки, політичного життя,
культури.
- Було закладено традиції державотворення на
території України, що дало могутній повштовх
розвиткові української народності та її самобутньої
культури.
Домашнє завдання:
П.2, переказ, відповіді на питання
(усно), підготувати повідомлення
про княгиню Ольгу та Святослава
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
213
Размер файла
6 946 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа