close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Культура Польсько

код для вставкиСкачать
КУЛЬТУРА ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКОЇ
ДОБИ
Кінець ХV – початок ХVІ століття характеризується зміною політичних,
орієнтирів. У 1452 р. Волинь стає провінцією Польсько-Литовської
держави, 1471 р. такою ж провінцією стає Київ та прилеглі до нього
території. Київська Русь втрачає незалежність.
Польсько-Литовська держава, як
відомо, була державою
європейськонго типу, такою,
що перебувала не під впливом
східного «візантизму», а під
впливом західноєвропейської
культури, а тому після
приєднання до неї в Україну
починають проникати
західноєвропейські культурні
впливи, передусім впливи
Відродження.
Відмінності між східною і
західною культурою
Східна
культура
(Візантія)
Західна
культура
(Рим)
Православ'я
Рівність перед
законом
Соціальна ієрархія
Вплив грецької
культури
Католицизм
Вплив римської
культури
Юрій КотермакДрогобич
(бл. 1450–1494)
український філософ,
астроном, доктор
медицини, професор,
ректор Болонського
університету (Італія),
професор Краківського
університету.
Цьому сприяли мислителі українського
походження, які навчались, а інколи навіть
і викладали у західних університетах.
Юрій Котермак-Дрогобич (бл. 1450–1494),
Лукаш із Нового Міста (? – бл. 1542)
Павло Русин (?–1517)
В Україну були занесені ідеї, які
не були типовими ні для Візантії,
ні для Київської Русі – ідея
суспільної рівності, суспільної
домовленості, природного права
тощо. Найбільш сповна ці ідеї
розроблені у творах Станіслава
Оріховського-Роксолана (1513–
1566)
Станіслав ОріховськийРоксолан
(1513–1566)
В архітектурі з’являються споруди з рисами готичного
та романського стилів
Хотинська фортеця
Польська вежа (Кам’янець-Подільський)
Чортківська фортеця
Церква Св. Духа в Рогатині
У живописі
превалюють розписи
дерев’яних церков серед
яких виділяється сюжет
«страстей Господніх».
Ідея самопожертви у
боротьбі з ворогами
знайшла відображення в
темі «страстей», яка була
близька і зрозуміла
масам.
Українські митці прокладали перші шляхи до реалістичного
зображення, пізнання і утвердження людини.
Костянтин Острозький
Криштоф Збаразький
Починають утверджуватися стилі, що стануть характерними для
українського іконопису пізніших часів. Канонічним зображенням
надаються риси щирості, теплоти та людяності.
Чудо Святого Георгія про змія
Хрещення
Богоматір Одигітрія
Спас у силах
Однак серед мислителів того часу
знайшлися і противники
поширенню західноєвропейської
культури. Ситуація загострювалася
ще й тим, що Польсько-Литовську
державу ототожнювали з
католицизмом, а Київська Русь була
державою православною. Тому цей
протест був ще й опором проти
експансій католицької церкви та
«унії» (об’єднання православної та
католицької церков).
Особливо відзначився ортодоксальним візантизмом так званий
Острозький культурно-освітній центр, заснований у 1576
році князем Констянтином Острозьким,
Острозький
культурний центр
включав у себе першу
в Східній Європі
школу-колегію,
науковолітературний гурток
і, знову ж таки, першу
у східній Європі
типографію, якою
певний час керував
знаменитий
«першодрукар» Іван
Федоров.
Острозька колегія виникла у 1583 р. Зовні вона нагадувала
європейські колегії, хоча й обстоювала візантійські
цінності. Замість традиційного для Європи тримовного
греко-латино-гебрайського навчання, колегія була слов’яногреко-латинською, хоча гебрайська мова також вивчалася
на пристойному рівні
У різний час із Острозьким
культурним центром була пов’язана
творчість таких відомих в Україні
мислителів, як:
Кирила Лукаріса (1572–1638),
Клірика Острозького (роки життя
невідомі),
Василя Суразького (сер. ХVI ст. – між
1604–1608),
Івана Княгиницького (? – 1621/22),
Стефана Зизанія (бл. 1555–1600),
Мелетія Смотрицького (бл. 1575–
1633),
Захарії Копистенського (бл. 1590–
1627)
Івана Вишенського (бл. 1550 – бл.
1620).
Дані мислителі прославилися своїми
полемічними творами,
спрямованими проти
західноєвропейських культурних
цінностей.
Іва́н Федоро́вич (Іван
Федоров)
(1510/1530 - † 5 (15) грудня
1583, Львів).
Видрукував в 1564 році в
Москві свою першу книгу «Апостол».
У 1566 році через
переслідування покинув
Москву та переїхав до
Великого князівства
Литовського.
У 1574 році уклав і
надрукував перший
східнослов’янський
посібник - «Буквар».
1578 р. перебрався в Острог,
де заснував друкарню.
Своєрідним «оплотом»
візантизму стали також
православні братства –
організації, що виникли в
останню чверть ХVІ – на
поч. ХVІІ ст. для боротьби
проти покатоличення,
серед яких найвідомішим
було Львівське Успенське
братство та Київське
братство.
До Львівського Успенського
братства належали:
Кирило ТранквіліонСтавровецький (? – не
пізніше 1646),
Памво Беринда (ймов.
1555/60–1632)
До Київського братства:
Калістр Сакович (1578–1647),
Хома Євлевич (? – не пізніше
1647) й ін.
Отже, в ХV – на
поч. ХVІ ст. в
Україні виникло
протиборство
(полеміка)
традиційних
візантійських та
західноєвропейськ
их впливів.
Цей конфлікт між
прихильниками
“Заходу” і “Сходу”
(цінності якого в даний
час репрезентує Росія),
до певної міри зберігся
й до наших днів.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
117
Размер файла
13 738 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа