close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

російський похід Наполеона

код для вставкиСкачать
Тема :
Російський
похід Наполеона
Дидактичні задачі уроку:
проаналізувати передумови, мету, характер
російського походу Наполеона;
пояснити причини поразки наполеонівських військ в
Росії;
розвивати вміння роботи з історичною картою
(показувати місця основних битв) ;
характеризувати значення партизанської війни для
перемоги над «Великою армією»;
розвивати вміння та навички роботи з ілюстраціями,
історичними та інформаційними текстами; вміння
логічно мислити , аналізувати історичні факти;
формувати інформаційну та комунікативну
компетентність (історичний світогляд , мислення
учнів ).
Очікувані результати для учнів:
називати передумови, мету та характер
російського походу Наполеона, причини
поразки наполеонівських військ в Росії;
характеризувати значення партизанської
війни для перемоги над «Великою армією»;
розвивати вміння роботи з історичною картою
( показувати місця основних битв) ;
пояснювати та застосовувати поняття:
загарбницька війна, вітчизняна війна,
партизанська війна.
Тип
уроку: урок вивчення
нового матеріалу
Обладнання:
роздатковий матеріал - витяги з історичних
документів, словник історичних термінів ,
комп’ютерна презентація учнів
за темою «Російсько – французька війна
1812 р »,
карта атласу «Європа в 1794 – 1815 рр. Війни
наполеонівської Франції»,
комп’ютер, мультимедійна дошка.
Поняття і терміни:
вітчизняна війна, партизанська війна.
Структура уроку
І. Організаційний момент…………………………………………………….2хв.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів…………………………...........7хв.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності…………………………...........2хв.
ІV. Вивчення нового матеріалу……………………………………..20-22хв.
План
Причини та початок вторгнення наполеонівських військ до Росії.
Роль партизанської війни в перемозі російських військ.
Бородінська битва.
Поразка армії Наполеона Бонапарта, наслідки російського походу.
1.
2.
3.
4.
V. Узагальнення та систематизація знань і вмінь…….………5-6 хв.
VІ. Підведення підсумків уроку…………………………………………..3хв.
VІІ. Домашнє завдання……………………………………………...........3 хв.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА УЯВЛЕНЬ
УЧНІВ, ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ ТЕМИ.
Бесіда за запитаннями вчителя.
Учитель.
Покажіть на карті територіальний перерозподіл
Європи внаслідок походів Наполеона (до 1812 р.).
Учитель.
Проаналізуйте характер наполеонівських війн.
Учень. (орієнтована відповідь)
Наполеонівські війни – це війни, які вела Франція в
період консульства (1799 - 1804) та імперії (1804 1815).
Характер – загарбницький( боротьба за військово –
політичну та торгово – промислову перевагу в
Європі).
Учитель.
Охарактеризуйте становище Росії та Франції
напередодні війни (робота з картою « Європа
в 1794 – 1815 рр. Війни наполеонівської
Франції»).
Учні. (орієнтована відповідь)
- Росія: Тільзітський мир з Францією(1807р.),
свобода дій проти Туреччини та Швеції,
відновлення торгівлі з Англією(1811р.);
- Франція: наростання невдоволення
правлінням Наполеона ( безперервні війни,
прагнення до світового завоювання).
Учитель.
Висловіть свої припущення щодо того, як
можна було уникнути франко - російської
війни?
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Учитель.(цитата)
« Ось якими були результати цієї
необґрунтованої війни! Ось до чого може
призвести божевільна пиха однієї людини.
Вояків, які колись заходили переможцями
майже до всіх міст Європи, які відважно
захистили Францію від усіх її зовнішніх
ворогів, втягнуті нині в цю згубну для них
кампанію з єдиною метою завоювання. Я
проклинаю пиху! Мені страшно було подумати
про можливі наслідки того, що сталося, я
пригадую товаришів, що прийшли до Росії, - і
більшість з них не повернеться на
Батьківщину».
3 мемуарів офіцера «Великої армії» Ноеля
ІV . ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
Тема. Війни Наполеона. Російський похід Наполеона.
Дидактичні задачі уроку:
проаналізувати передумови, мету, характер російського походу
Наполеона;
пояснити причини поразки наполеонівських військ в Росії;
розвивати вміння роботи з історичною картою ( показувати
місця основних битв);
характеризувати значення партизанської війни для перемоги
над «Великою армією»;
розвивати вміння та навички роботи з ілюстраціями ,
історичними та інформаційними текстами ; вміння логічно
мислити , аналізувати історичні факти ;
формувати інформаційну та комунікативну компетентність
(історичний світогляд , мислення учнів ).
План уроку
1. Причини та початок вторгнення
наполеонівських військ до Росії.
2. Роль партизанської війни в перемозі
російських військ.
3. Бородінська битва.
4. Поразка армії Наполеона Бонапарта,
наслідки російського походу.
Бесіда з учнями про очікувані результати від
вивчення нової теми за методом «Знаємо –
Хочемо дізнатися – Дізналися» :
Учитель:
- називає тему і просить учнів подумати, що
вони вже знають із цієї теми
- (учні можуть об’єднатися в парах і скласти
список ідей);
- креслить таблицю на великому аркуші
паперу або дошці
Що знаємо?
Про що
хочемо
дізнатися?
Про що
дізналися?
- просить учнів висловитись і назвати те, що
їм відомо з цієї теми(записує ідеї учнів у
колонку «Що знаємо?»);
- просить учнів проаналізувати вже відоме та
відзначити, де їхні знання є неповними;
- пропонує учням висловитись, які запитання
з цієї теми вони мають;
- записує запитання учнів до таблиці у
стовпчик «Про що хочемо дізнатися?»
(при необхідності він додає кілька своїх
запитань).
V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
1.
Причини та початок вторгнення наполеонівських
військ до Росії.
Учитель.
Загарбницькі війни Франції проходили на фоні
зростання прагнення Наполеона до світового
панування, бажання на власний розсуд перекроїти
карту Європи. Наполеонівська імперія у 1810 році
набула найвищого розвитку. До 1811 року на її
території мешкало 44 млн.чол. Приєднанні і союзні
держави повинні були брати участь у війнах
Наполеона, приєднатися до континентальної
блокади.
«Вірогідність нової війни між Росією і Францією
виникла майже з Тільзітським миром. Сам по собі
мир містив у собі майже всі елементи війни» вважав
державний діяч Росії М.М.Сперанський. З 1811 року
відбувається загострення франко – російських
відносин внаслідок нових митних тарифів.
Робота по складанню схеми
(використовуючи вправу «Карта ідей»).
(Учні заповнюють запропоновану схему,
спираючись на знання, отримані при
опрацюванні матеріалу підручника з
зазначеної теми (Графічна робота біля
дошки).
Передумови війни
1810 р. – найвищий розвиток
наполеонівської імперії
Збільшення території та населення
Франції
Невдоволення наслідками Тільзітського
миру
1810 р. - відновлення Росією торгівлі з
Англією
1811 р. - введення нових митних
тарифів на французькі товари
Прагнення Наполеона до світового
панування
Робота з історичною картою
« Європа в 1794 – 1815 рр. Війни
наполеонівської Франції», за питанням
«Початок вторгнення
наполеонівських військ до Росії»
ВЧИТЕЛЬ.
дата початку військових дій
(12(24)червня 1812) та місце порушення
кордону « Великою армією»(р. Неман);
співвідношення сил( французи – 400-
600 тис, росіяни – 220 тис. );
місця визначних битв (Смоленськ,
причини невдач на першому етапі війни
Висновок. Таким чином…(див. таблицю)
Москва, с.Бородіно);
( росіяни – менше військових сил,
розрізненість армій; французи – не
вдалося розбити росіян окремими
частинами, значні сили задіяні для
захисту комунікацій та гарнізонів на
окупованій території(розтяглися на 600
км),затяжний характер війни).
2. Роль партизанської війни в перемозі
російських військ.
Учитель.
Залишаючись у Росії, Наполеон розумів, що його
армія втрачає боєздатність. Окрім того комунікативні
лінії, які пов’язували його з Європою, були розтягнуті
та ненадійні внаслідок дій російських партизан.
Перший партизанський загін очолив Д.Давидов.
Другий – О.Фігнер. Добре володіючи французькою
мовою, останній збирав цінні відомості у тилу ворога.
Прославився й партизанський загін кріпосного Г.
Куріна (5,5 тис. чол.). Дії партизан наносили значні
збитки армії Наполеона.
"... Російський народ піднявся, як один чоловік, і для
цього не вимагалося ні прокламацій, ні маніфестів ...
воїни проходили всюди з піснями, іноді (я сам бачив)
за ними йшли їхні дружини і, щоб допомогти
чоловікам, несли свою зброю та їх речі ... "(з листа Г.
Фабера, чиновника російського міністерства
закордонних справ)
Учні.
Орієнтована відповідь ( упереджувальне
завдання – «портретисти» ( див.
додатки).
Висновок. Таким чином…( Війна стала по
справжньому вітчизняною - в ній, захищаючи
батьківщину, взяв участь увесь народ)
Робота з поняттям:
Вітчизняна війна – національно-визвольна
війна народів Росії на чолі з російським
народом за свою політ. і національну
незалежність проти агресії наполеонівської
Франції.
3. Бородінська битва.
Колективна робота з підручником .
Учитель знайомить учнів з відповідним текстом
параграфа (Всесвітня історія: підручник для 9-го кл.
загальноосвітн. навч. закл./ С.О.Осмоловський,
Т.В.Ладиченко. – К.: Генеза, 2009.) – с.44 – 45 )
учнівською презентацією « Російсько – французька
війна 1812 р » та пропонує відповісти на питання :
Хто ж, на вашу думку переміг у Бородінській битві?
Висновок:
Орієнтована відповідь(за методом « Прес») :
- Я вважаю, що…
- Тому що…
- Наприклад…
- Таким чином…
4. Поразка армії Наполеона Бонапарта,
наслідки російського походу.
Самостійна робота учнів з відповідним
розділом теми і документами, що надані в
підручнику (Всесвітня історія: підручник для
9-го кл. загальноосвітн. навч. закл./
С.О.Осмоловський, Т.В.Ладиченко. – К.:
Генеза, 2009.) – «Російський похід
Наполеона» с.44 – 47, історичні документи:
«З мемуарів офіцера «Великої армії» Ноеля».
Висновок:
Дайте відповіді на питання:
Причини поразки французької армії.
Спрогнозуйте наслідки російського
походу для Наполеона
(Метод «Мозковий штурм », робота біля
дошки).
Очікувані відповіді.
Причини поразки французької
армії:
нездатність Наполеона реально оцінити
співвідношення сил(розрахунок
Наполеона на нетривалу та переможну
війну),
полководські здібності М.Кутузова,
підтримка армії народом(партизанський
рух,козаки) – вітчизняна війна,
ранні морози, голод.
Очікувані відповіді.
Наслідки російського походу для
Наполеона:
сигнал до повстання європейських
народів проти наполеонівського
панування,
поштовх для складання шостої
антифранцузької коаліції,
зречення Наполеона.
VІ . УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
Для узагальнення та систематизації
знань пропоную виконати наступні
завдання:
1) Словникова робота: співвіднести
історичний термін та його значення.
А. Партизанська війна
1.національно-визвольна війна
народів Росії на чолі з російським
народом за свою політ. і національну
незалежність проти агресії
наполеонівської Франції.
Б. Вітчизняна війна
2.різновид війни, бойові дії поза
лінією фронту, які ведуться
озброєними формуваннями, що
переховуються серед місцевого
населення, уникають відкритих і
крупних зіткнень з регулярними
військовими формуваннями
противника на окупованій території
Відповідь: А - 2, Б - 1
2)«Історичний футбол»
(взаємоперевірка):
Орієнтовані питання:
дата переходу «Великої армії» через
р. Неман (12(24) червня 1812);
дата Бородінської битви(7 вересня
1912);
місце, де було прийняте рішення про
те, що російська армія залишає
Москву(Філі)…
Висновок:
За результатами повторення і узагальнення знань
пропонується заповнити «Лист самооцінки».
Рівень засвоєння
матеріалу
1. Причини та початок вторгнення
наполеонівських військ до Росії.
2. Роль партизанської війни в перемозі
російських військ.
3. Бородінська битва.
12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
VІІ . ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
УРОКУ
УЧИТЕЛЬ .
На заключному етапі уроку учитель
пропонує учням назвати відповіді, які вони
знайшли на свої запитання, а потім – усі
цікаві або важливі ідеї, які виявили; учитель
записує це до таблиці в колонку «Про що
дізналися?»
Очікувані відповіді:
економічне та політичне становище в Європі
зробили війну між Росією та Францією
неминучою;
партизанський рух підчас війни набув
надзвичайного розмаху та відіграв значну
роль в перемозі Росії;
місце Бородінської битви в російсько –
французькій війні;
причини поразки Наполеона в Росії;
які наслідки мав розгром французьких військ
для Наполеона.
VІІІ . ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Ознайомитися з відповідним параграфом
підручника .
2. Використовуючи матеріал підручника,
закінчити таблицю «Наполеонівські війни».
Країни
Роки
Події
3. Творчі завдання:
а) Підготувати мультимедійну презентацію за
темою « Війни Наполеона. Російський похід
Наполеона».
б) Складіть твір - ессе за малюнками
Підготувала вчитель історії
Красноармійського навчально –
виховного комплексу
МОРДВИНОВА ТЕТЯНА
ВОЛОДИМИРІВНА
2012н. р.
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
229
Размер файла
482 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа