close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Олон улсын төсвийн төсөл

код для вставкиСкачать
Нээлттэй Нийгэм Форум
Нээлттэй т?с?в ? Хариуцлагатай т?р
?Т?рийн ил тод байдал? форум
2006 оны 12-р сарын 7-ны ?д?р
Н. Дорждарь, Форумын менежер
Т?СВИЙГ ?НЭЭХ? ХЭРЭГЦЭЭ
?
?
?
?
?
?
Т?с?в нь т?рийн бодлогыг илэрхийлэгч
Т?рийн бодлогыг иргэд ойлгож, дэмжинэ
Иргэдийн хяналт, т?рийн хариуцлага
дээшилнэ
?р ашигг?й зарцуулалт буурна
Авилга ??сэх н?хц?л хязгаарлагдана
Засаглал бэхжинэ
Т?СВИЙГ ?НЭЭХ? ХЭРЭГЦЭЭ-2
АЛИВАА НЯНГ ХАМГИЙН
САЙН УСТГАГЧ НЬ
НАРНЫ ГЭРЭЛ БАЙДАГ
Т?СВИЙГ ?НЭЭХ? ХЭРЭГЦЭЭ-3
Мэдээлэл, д?н шинжилгээнд
тулгуурласан мэтгэлцээн, хэлэлц??лэг
? Т?р засагт м?нг? хэнээс орж ирж, хэнд
зарцуулагдаж байгааг ойлгох боломж
? Иргэд т?рийн албан тушаалтнуудын
гаргасан шийдвэрийг хянаж, хариуцлага
тооцох боломж
?
Т?СВИЙГ ?НЭЭХ? ХЭРЭГЦЭЭ-3
?
?
?
Тодорхой шийдвэр??дийг гаргаж байгаа
шалтгааныг иргэд ил?? ойлгох боломж
Тодорхой т?с?л х?т?лб?рийг
хэрэгж??лхийн ач холбогдол
Т?свийн тодорхой саналын давуу, сул
талуудыг иргэд ойлгох боломж
Т?СВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ
ХЭМЖИХ НЬ
?
НЭЭЛТТЭЙ Т?СВИЙН СУДАЛГАА
? Олон улсын т?свийн т?с?л
байгууллага
? 2004-2005 онд хийсэн судалгаа
? 59 улс орон хамарсан
? ?р д?н ? Нээлттэй Т?свийн Индекс
НЭЭЛТТЭЙ Т?СВИЙН
ИНДЕКС
?
АРГАЧЛАЛ
? Б?рэлдэх??н хэсэг
?Баримт бичгийн х?ртээмж
?Т?свийн т?слийн д?н шинжилгээ
?Т?свийн ?йл явцын нээлттэй
байдал
НЭЭЛТТЭЙ Т?СВИЙН
ИНДЕКС (2)
?
АРГАЧЛАЛ
? 122 ?ндсэн асуулттай
? Асуултыг боловсруулахад ОУВС,
ЭЗХАХБ-ын шилдэг туршлагуудыг
авч ашигласан
? 36 орныг хамарсан туршилт судалгаа
хийсэн
НЭЭЛТТЭЙ Т?СВИЙН
ИНДЕКС (3)
?
АРГАЧЛАЛ
? Хуулийн заалт бус бодит байдалд
?нэлгээ ?гс?н
? Т?в засгийн газрыг авч ?зсэн
? Олон нийтэд ил болгосон мэдээлэлд
?ндэслэсэн
? Судалгаа хийх ?ед бэлэн байгаа
баримт бичигт суурилсан
НЭЭЛТТЭЙ Т?СВИЙН
ИНДЕКС (4)
?
АРГАЧЛАЛ
? Ш??мжлэл авсан
? Туршилт 2004 онд хийгдсэн
? Асуултын дээд оноо 100 хувь
? Асуулт б?р сонгож болох хариулттай
?Р Д?Н ? 59 улсаас:
?
?
?
?
?
6 улс иж б?рэн мэдээллээр иргэддээ хангаж
байна
32 улс 7 гол баримт бичгийг нэгб?рчлэн
гаргадагг?й байна
6 улсад, т??ний дотор Монголд т?свийн
т?слийг иргэддээ х?ргэдэгг?й байна
25 улс нээлттэй хэлэлц??лэг хийдэгг?й байна
16 улсад аудитын даргыг г?йцэтгэх засаглал
солих эрхтэй байна
?Р Д?Н (2) ? 59 улсаас:
?
Иргэдээ иж б?рэн мэдээллээр хангадаг:
Франц, Шинэ Зеланд, Словени,
?мн?д Африк, Их Британи, АНУ
?Р Д?Н (3) ? 59 улсаас:
?
Иргэдээ боломжийн хэмжээний
мэдээллээр хангадаг:
Ботсвана, Бразил, Чех,
Норвеги, Перу, Польш,
Румын, ?мн?д Солонгос, Швед
?Р Д?Н (4) ? 59 улсаас:
?
Иргэдээ зарим мэдээллээр хангадаг:
Болгар, Колумб, Коста-Рик, Хорвати, Гана,
Гватемал, Энэтхэг, Индонези, Иордан,
Казахстан, Кени, Малави, Мексик, Намиб,
Пакистан, Папуа Шинэ Гвиней, Филиппин,
ОХУ, Шри Ланка, Танзани, Турк
?Р Д?Н (5) ? 59 улсаас:
?
Иргэдээ хангалтг?й хэмжээний
мэдээллээр хангадаг, эсвэл мэдээллээр огт
хангадагг?й :
Монгол, Ангол, Болив,
Буркина Фасо, Чад, Египт,
Морокко, Никарагуа, Нигери, Вьетнам
?Р Д?Н (6)
?
?
Х?гжинг?й орнууд ?нд?р оноо авах
магадлал ил?? байв
Гэхдээ богино хугацаанд амжилтад х?рэх
боломжтойг Словени (шилжилтийн улс),
?мн?д Африк (арьсны ?нг??р ялгаварлан
гадуурхах дэглэмтэй байсан) улсын
жишээ илтгэнэ
МОНГОЛ УЛС
БАРИМТ БИЧИГ
Хамрах он
Олон нийтэд
ил байсан эсэх
Нээлттэй
т?свийн
индекст авсан
оноо
Т?СВИЙН Х?РЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ
2006
Тийм
89 %
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН Т?СВИЙН
Т?С?Л
2006
?г?й
0%
Т?СВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2005
Тийм
--
ЖИЛИЙН ЯВЦЫН ТАЙЛАН
2005
Тийм
93 %
ХАГАС ЖИЛИЙН ТОЙМ
2005
?г?й
0%
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
2004
Тийм
10 %
АУДИТЫН ТАЙЛАН
2004
Тийм
83 %
ЕР?НХИЙ ОНОО
18%
МОНГОЛ УЛС (2):
Т?свийн х?рээний мэдэгдэл
?
?
?
?
2005 оны хаврын чуулганаар баталсан
89 оноо; эхний 15-д орсон
Сангийн яаманд х?сэлт гаргаж судлаач
авах боломжтой байсан
?ндсэн чиглэл, т?свийн тооцоо хоёрын
уялдааг ил?? сайн харуулах боломжтой
МОНГОЛ УЛС (3):
Т?свийн т?с?л
?
?
?
?
?
2005 оны намрын чуулганаар хэлэлцсэн
Нийтэд ил тод бус - 0 оноо; с??лийн
байранд орсон
Сангийн яаманд х?сэлт гаргасан
Вэб хуудаснаа хайлт хийсэн
Хэлэлцэх хугацаа ?нг?рс?н хойно
батлагдсан т?свийг л авах боломжтой
байв
МОНГОЛ УЛС (4):
Сар тутмын тайлан
?
?
?
?
2005 оны сар тутмын тайлан
?СГ-ын эмхтгэлээс авах боломжтой
Нийтэд ил тод - 93 оноо; 12-р байрт орсон
Ил?? дэлгэрэнг?й байх боломжтой
МОНГОЛ УЛС (5):
Хагас жилийн тойм
?
?
?
?
2005 оны хагас жилийн тойм
Сар тутмын тайлангаас дэлгэрэнг?й байх
ёстой
УИХ-аар хэлэлцэн баталдаг
Нийтэд ил тод бус - 0 оноо
МОНГОЛ УЛС (6):
Жилийн эцсийн тайлан
?
?
?
2004 оны г?йцэтгэлийн жилийн эцсийн
тайлан
45-р байранд орсон ? харьцангуй хаалттай
Олон нийтэд иж б?рэн байдлаар х?ргэх
нь чухал
МОНГОЛ УЛС (7):
Аудитын тайлан
?
?
?
2004 оны жилийн эцсийн тайланд хийсэн
аудит
??рсдийн вэб хуудаснаа б?рэн эхээр нь
байрлуулсан байсан
Ил тод ? эхний 16-д орсон
Д?ГНЭЛТ
? Т?свийн
мэдээлэл ер?нхийд??
хаалттай байна
? 2006 онд ахиц дэвшил гарсан ?
Сангийн яамны вэб хуудас г. м.
Д?ГНЭЛТ (2)
? Институцийн
тогтолцооны хувьд:
?рг?н барих ?ед буюу 10
сарын 1-нээс ?мн? т?свийн т?слийг
олон нийтэд нээлттэй х?ргэх
? Т?свийн дэлгэрэнг?й, болж ?гв?л
т?с?вт байгууллага тус б?рээр
з?йлчилсэн мэдээллийг х?ргэх
? УИХ-д
Д?ГНЭЛТ (3)
? Институцийн
? Т?свийн
тогтолцооны хувьд:
мэдээллийг интернэт
ашиглан иргэдэд х?ргэх
? Нэгэнт дотоод хэрэгцээнд бэлтгэдэг
мэдээллийг ил тод болгох
Д?ГНЭЛТ (4)
? Институцийн
? ?Иргэдийн
тогтолцооны хувьд:
т?с?в? гаргадаг болох
? Т?свийн мэдээллийг интернэтэд Excel
хэлбэрээр байршуулах
Д?ГНЭЛТ (6)
? ?з??лэлт??дийн
? Т?свийг
тооцооны хувьд:
зохиох, хэрэгж??лэхэд
ашиглаж байгаа ?з??лэлт??дийг
тооцох аргачлалыг ил тод болгох
? Тусгай сангуудын талаар дэлгэрэнг?й
мэдээлэл иргэдэд ?г?х
? Засгийн газрын тайлан тэнцлийг ил
болгох
Д?ГНЭЛТ (7)
? Т?свийг
зохиоход ашиглаж байгаа
таамаглал, тооцоог ил тод байлгах:
Тухайлбал, зэсийн ?нэ ямар байх
таамаглал
Д?ГНЭЛТ (8)
? ?Хоол
олдохг?й болоод улс орон
?лсг?л?нд автдагг?й. Харин
мэдээлэл олдохг?й аваас ?лсг?л?н
н??рлэдэг?
Амартия Сен
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА
WWW.FORUM.MN
WWW.OPENBUDGETINDEX.ORG
Документ
Категория
Корпоративные
Просмотров
10
Размер файла
153 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа