close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Практиката в България - Институт за пазарна икономика

код для вставкиСкачать
Прозрачност на държавния бюджет в
България
Светла Костадинова (svetlak@ime.bg)
Старши икономист, Институт за пазарна икономика
1
•
Не се прави анализ на разходите и ползите от извършването на дадена
политика при изготвянето на бюджета. Целите, към които е насочена
правителствената политика, въплътена в бюджета не са ясно формулирани;
•
Няма лесно достъпна сравнителна статистика за минали периоди и по отделни
министерства;
•
Няма предоставена ясна и изчерпателна информация за:
– Законотворците – народните представители, които могат да повлияят найпряко в процеса на съгласуване и приемане на бюджета
– Данъкоплатците – хората, които плащат данъци, финансиращи разходи и
които са ползватели на услугите, предоставяни от държавата.
•
Не се прилага на практика програмното бюджетиране
2
Прозрачност на документите, свързани с държавния бюджет
Страна
% на
прозрачност
Чехия
86
Словения
86
Полша
79
Перу
77
Гана
64
Русия
63
Мексико
62
Аржентина
61
Колумбия
57
Коста Рика
56
Румъния
51
Казахстан
48
Индонезия
47
България
45
Еквадор
31
Хърватска
28
Монголия
0*
Средно
56
Практиката в България
Позитивна
практика
• След съставяне на предложенията за
бюджет от отделните министерства те
не са публично достъпни;
• Не сe публикуват пълните становища
на отделните министерства по време
на процеса на съгласуване на проекта
за бюджет;
Предимно
позитивна
практика
Предимно
негативна
практика
Негативна
практика
• Пълният комплект от документи по
проекта за бюджет е качен на подстраница на Парламента и няма пряка
връзка към него. Единственият начин
да бъде открит е да се знае точната
„пътека”;
• Пакета от документи за проектобюджета не е изготвен така, че да бъде
използван лесно от заинтересованите
лица – представлява механичен сбор
на документи без обща концепция.
Източник: International Budget Project Report, October 2004
* В страната не се публикува официално проекто-бюджет по време на неговото приемане
3
Прозрачност на докладите за изпълнение и оценка на бюджета
Страна
% на
прозрачност
Словения
99
Полша
97
Чехия
76
Мексико
70
Перу
64
България
57
Румъния
55
Хърватска
51
Йордания
46
Аржентина
42
Колумбия
36
Никарагуа
34
Коста Рика
31
Индия
30
Еквадор
25
Боливия
12
Хондурас
7
Монголия
0
Практиката в България
•
Отчетите за изпълнение на държавния
бюджет за годините от 1997 г. насам са
достъпни на Интернет страницата на
министерство на финансите (данните са
разказани и често няма съпоставка с
минали години за да се проследи
развитието). Отчетите приличат на нетехнически
резюмета,
които
са
разбираеми за широката публика, но
неизползваеми за анализаторите;
•
Не се публикуват навреме;
•
Не са изготвени във формат, който
позволява оценка и анализ на
политиката,
провеждана
чрез
изпълнението на бюджета;
•
В България докладите за изпълнение и
оценка на бюджета (57%) са попрозрачни отколкото самият бюджет
(45%)
Позитивна
практика
Предимно
позитивна
практика
Предимно
негативна
практика
Негативна
практика
Средно
44
Източник: International Budget Project Report, October 2004
4
Ниво на участие на обществото в бюджетния процес
Страна
% на
прозрачност
Словения
86
Южна Африка
77
Чехия
65
Полша
63
Румъния
51
Перу
49
Аржентина
49
Мексико
48
Русия
45
Хърватска
36
България
34
Йордания
31
Казахстан
28
Грузия
24
Еквадор
14
Средно
40
Позитивна
практика
Предимно
позитивна
практика
Практиката в България
• Липсва реален обществен дебат –
отхвърлят
се
предложения
на
опозицията като не се дава възможност
смислените идеи поне да се обсъдят в
пленарна зала
• По-голямата част от обществото няма
навика и желанието да участва в подобен
дебат
Предимно
негативна
практика
Негативна
практика
Източник: International Budget Project Report, October 2004
5
Алтернативи
Включване в бюджета на ясни цели, относно политиката и изпълнението, които
да са разбираеми за широката публика;
Изготвяне на анализ за разходите и ползите на ефектите от данъчните закони;
Предвиждане на време да обсъждане на проекта за бюджет поне 3 месеца;
Провеждане на дебати с неправителствени организации за задълбочаване на
обсъжданията;
Създаване на аналитично звено към парламента, което да предоставя експертни
анализи на народните представители, включително и при дискусиите за бюджета.
Ефектите от неговата работа ще са:
1/ Опростяване на бюджетната процедура и задълбочаване на анализа;
2/ Съпоставяне, синтезиране и разпространение на информацията за
бюджета;
3/ Идентифициране на добрите практики от изминалата бюджетна година и
прилагането им в други сфери;
6
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
19
Размер файла
74 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа