close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Помощна система в
програма. Търсене и
замяна на текст
1. Помощна система в
програмата MS Wordменю Help
Помощна информация
Показване на офис асистента
On- line търсене на помощ
Свържи се с нас
Относно MS Word
2. Диалоговия прозорец
MS Word Help
Ключова дума, за която
търсим информация
Бутон Търси
Практически
упражнения
Задача 1.
• Свалете файла elements_document.doc от
Web страницата и го заредете;
• Запишете в таблицата срещу указаните
цветове как се наричат съответно
оцветените елементи на компютърния
документ.
• Затворете файла.
Практически упражнения
Задача 2.
• Свалете файла life in TV.doc от Web страницата и го
заредете;
• Разположете заглавието в центъра;
• Разберете как може да се оставят отстъпи след абзац
като използвате помощната система на MS Word
(използвайте ключовите думи “Paragraph space
after”);
• Задайте 18 пункта след заглавието;
• Разберете как може да се оставят отстъпи преди абзац
и поставете 6 пункта преди всеки абзац в текста;
• Разберете как може да се остави отстъп при първи
ред за абзац и поставете такъв на всеки абзац, който
да бъде 2 см (използвайте ключовите думи
“Paragraph first line”);
• Задайте разстояние 1,5 реда за основния текст.
3. Търсене и заместване
на текст
а) Търсене на текст
Тук записваме текста,
който искаме да
намерим
Бутон, който стартира
търсенето
б) Заместване на текст
Тук записваме текста, който
искаме да бъде заменен
Тук записваме текста, с
който искаме да го заменим
Бутон Замени
Бутон Замени
всички
Бутон Търси
следващия
в) Търсене по условие
Част от дума и точно
по начина, по който е
написана
Самостоятелна
дума
Практически упражнения
Задача 1.
• Свалете файла Antarktida.doc от Web
страницата и го заредете.
• Попълнете в таблицата колко пъти се среща
записаната дума в съдържанието на документа.
• Проверете в текста къде се среща думата
“острови” като самостоятелна дума.
• Проверете в текста къде се среща думата
“континента”, която е част от дума и точно по
начина по който е написана (с малки букви).
• Направете аналогична проверка за думата
“Континента”.
Практически упражнения
Задача 2.
• На всички места, където се среща изразът
“Антарктическия континент” да се замени
с “Антарктида”, като това да стане дума по
дума.
• На всички места, където се среща изразът
“квадратни километри” да се замени с
“кв.км.”, като това да стане автоматично.
• Запазете документа под име
Antarktida_6klas в папката My Documents
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
2
Размер файла
285 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа