close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
?АРА?АНДЫ ОБЛЫСЫ
А?ТО?АЙ АУДАНЫ САРЫША?АН КЕНТ?Н??
ЖОББМЕКТЕБ?Н??
ГЕОГРАФИЯ П?Н М??АЛ?М?:
КОНКАБАЕВА ОРЫНКУЛ
АРТЕЛЬБАЕВНА.
Саба?ты? та?ырыбы:
?Ш?лейт ж?не ш?л
зоналары?
САБА?ТЫ? МА?САТЫ:
?аза?станны? ш?лейт ж?не ш?л зоналары
??мды ш?лдер?н ?с?мд?ктерд?? ш?лге ?алай
бей?мделу?н жануарларды ш?лге ж?не
ш?лейтке бей?мделу?не т?с?н?к
?алыптастыру. Балаларды ?з б?лгендер?н
айт?ыза отырып, ой-?р?с?н т?лдер?н дамыту.
САБА?ТЫ? БАРЫСЫ:
?й тапсырмасы:
1. Айтыс(орманды дала зонасы мен дала зонасы)
2. Каспий те??з? мен Арал те??з? айтысады
3. Мыл?ау картаны толтыру
4. Б?йге жарысы (с?ра? жауап)
5. А?шыны? хаты, саяхатшыны? хаты,
географты? хаты, геологты? хаты.
6. Адас?ан жануарлар - тапсырмасы
ЖА?А САБА?
С?кен Сейфуллинны? ?А?са? ки?к? ?ле??.
Ш?лейт зонасында
ш?лден?? орташа
температурасы 22°24°С, кейде ысты?
к?ндер? 40°С дей?н
барады. Жауын
шашын 180-300мм
?ысы суы?, ашы?
аязды -15° -17°С.
Шы?ысында -50°С
бай?алады.
?зендер?: Ойыл,
Жем, Тор?ай,
Сарысу, Аяг?з.
Зонада 3000- нан
астам к?л бар.
Топыра?ы ашы?
?ара, ?о?ыр
топыра?.
?аза?станны? таби?ат
зоналары
Орманды
дала
0,4 %
Дала 27%
Ш?л 44 %
Ш?лейт
10,8 %
Тауларда?ы
би?кт?к белдеулер
Сипаттама
Ш?лейт
Ш?л
Географиялы?
орны, жер бедер?
Жайы?ты? жа?асынан Алтай
тауларына дей?н 10,8 %, 480 С
о?т?ст?к шекарасы
Каспий те??з?
жа?алауынан Тарба?атай
тауыны? етег?не дей?н
44 %, 120 млн.га
Климаты
??р?а?, тым континентт?. Ш?л ?
деде температурасы +22-240 С;
+400 С; ?а?тарда температура ?
сы -15-170С (-500 С); Жауын-шашын м?лшер? 180 - 300 мм.
Тым континентт?, аса
??р?а?. ?а?тарда
температура -400 С,
ш?лдеде температура
+24-260 С, 700С; Жауын ?
шашын 200 мм-ге дей?н;
?р? ?зендер?
Ойыл, Жем, Тор?ай, Сарысу,
Аяг?з
Жерг?л?кт? ?зендер? жо?.
Мол жер асты сулары
бар.
Топыра?ы
Ашы? ?ара ?о?ыр топыра?,
ш?р?нд? ? 2-3
?о?ыр ш?р?нд? ? 2,5%,
с?р-?о?ыр ш?р?нд? 1,0 ?
1,2%
Шаруашылы?
игер?лу?
?ой ж?не жыл?ы
шаруашылы?ы
Мал шаруашылы?ымен,
суармалы ег?нш?л?к
дамы?ан
Ш?л зонасы
??мды ш?лдер:
?ызыл??м, Арал
ма?ы ?ара??мы,
Мойын??м, Тау??м,
Сарыес?к ? Атырау,
?лкен ж?не к?ш?
Борсы?, Нарын
??мдары
Тасты ш?лдер:
Сарыар?аны?
о?т?ст?г?,
Бетпа?дала
?ст?рт?н?? шы?ысы,
?ст?рт
Сазды ш?лдер: ?ст?рт,
Бетпа?дала
?С?МД?КТЕР?
Жануарлары
ЖАДЫ?ДА СА?ТА!
КЕСК?Н КАРТАМЕН Ж?МЫС
Ма?ынаны ажырату
Мына бер?лген суреттерге ?арап пайдалы ж?не
зиянды жа?тарын сипатта.
Ойлан, тап:
Солт?ст?к америка:
О?т?ст?к америка:
Австралия:
Евразия:
Африка:
Антарктида:
Тар ш?л?, Сахара,
Калахари
Руб-эль-халь ш?л?
Атакама ш?л?, ?л?м
а??ары, Ливия,Намиб
?лкен виктория
ш?л?, ?лкен ??мды ш?л
?ара??м, ?ызыл??м
Гоби, Такла-макан,
Сары ес?к Атырау,
Тау??м
Артктикалы? ж?не
Антарктикалы? ш?лдер
Д?рыс жауаптар:
Солт?ст?к Америка:
?л?м а??ары
О?т?ст?к Америка:
Атакама ш?л?
Австралия:
Евразия:
Африка:
Антарктида:
?лкен виктория ш?л?
?лкен ??мды ш?л
?ара??м, ?ызыл
??м, Гоби,
Такла-макан, Сары ес?к
Атырау, Артктикалы?
Сахара,Ливия
Намиб,Калахари
Антарктикалы? ш?лдер
БЕК?ТУ:
Суы? ш?л
Антарктикалы? о?т?ст?к
енд?кте, арктикалы? ш?л
солт?ст?к енд?кте
орналас?ан. ?ыста -89°С
суы?. Жазда 24°С.
Экватордан ?ашы? жатыр.
К?н жанама т?сед?.
Ысты? ш?л
К?н т?к ж?не к?лбеу
т?сед?. ?те ысты? кезде
+60°С +70°С ысиды.
Су?а кедей. К?нд?з
ысты?, т?нде суы?
Жануарлар т?рлер?
мен ?с?мд?к
жамыл?ысына
кедей.
?ЙГЕ ТАПСЫРМА:
Ш?лейт ж?не ш?л зонасын кеск?н карта?а
т?с?р?п келу, о?у.
Тамашала?андары?ыз?а
рахмет!!!
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
388
Размер файла
8 964 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа