close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Работа по дизайн на презентация

код для вставкиСкачать
Работа по дизайн на
презентация в режим MASTER
by zelenkroki@dir.bg
Защо?
• Необходимост от промяна на основните
настройки по дизайна на по-голяма
презентация;
• Когато се дублират общи елементи и
обекти в много от слайдовете;
• Когато съществуващите макети за
дизайн не удовлетворяват потребителя;
• За индивидуализиране на проекти.
Как?
•
View – Master - Slide Master
ЗАДАЧА
Вместо
този
слайд,
дублирайте
предходния
и
в
съответствие
с
английските
пояснения,
напишете
техните
български
еквиваленти.
Използвайте автоматичните шаблонни
форми, текстови кутии и овали за
ограждане на необходимото.
Как се работи в режим Master
slide? - Може да се:
• задават характеристики на текста,
фона, да се прилагат готови дизайни и
да се редактира текущия.
• вмъкват образци за заглавния слайд и
отделно – за останалите.
• запази като нов шаблонен файл.
• напусне този режим за работа - с
командата close master view!
задача
Приложете готов шаблонен дизайн за тази
презентация от съществуващите – файл
Crayons.pot. Покажете с картинка “снимка на
екрана” начина на настройката.
Обработка на Master-слайдовете
1. За заглавния Master Slide - променете
цвета на дългата линийка на долното
моливче – червен и дебелина – 12 пункта.
Горното моливче да има следа със зелен
цвят с кодировка R 150 G 220 B 35
2. Променете синята следа на моливчето от
основния Master Slide – на оранжево с
кодировка R 255 G 130 B 40
За заглавния Master Slide:
Задайте за височина на символите на
заглавния текст – 36 пункта;
Променете шрифта на подзаглавието на
Tahoma
За основния Master Slide:
Задайте за височина на символите на
заглавния текст – 32 пункта;
Променете шрифта на първото ниво на
подзаглавието на Tahoma;
Променете цвета на шрифта от трето ниво на
тъмносин с кодировка R 60 G35 B 180;
Вмъкнете системната дата и час във формат:
ден месец година на български.
За основния Master Slide:
Задайте за областта на полето Footer –
серифен шрифт с размер 14 пункта.
Вмъкнете в това поле текст от вида:
Your name’s – design
Форматирайте номерирането на
слайдовете да бъде с червен цвят с
размер 20 пункта
Приключване на работата в
режим Master
След връщане в режим на работа
Normal, вмъкнете номерация на
слайдовете без първия.
Завършване
Добавете един празен слайд в края на
презентацията.
Приложете анимационна схема с име
Elegant за всички слайдове.
Завършване
Извършете настройка за хода на
представянето – циклично, докато не се
използва клавиша за отказ.
За време на автоматичен преход между
слайдовете изберете – през 7 секунди,
без възможност за преход с мишката.
Завършване
Проверете само от клавиша за отказ ли
ще се прекрати представянето.
Запазете тази презентация като файл с
име workNNNpresent, където NNN е
Вашият номер.
Успешна работа!
Документ
Категория
Инструкции
Просмотров
5
Размер файла
365 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа