close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Sound Insulation and Sound absorbing materials

код для вставкиСкачать
Звукоизолационни материали и
конструкции
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Съдържание
1. Звукоизолация vs. Звукопоглъщане/Въздушен и ударен
шум
2.Система за звукоизолация на преградна стена
3. Система за звукоизолация на таван
4. Система за звукоизолация на под
5. Звукоизолиращи врати
6. Звукоизолация на прозорци
7. Малко теория.... инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Звукоизолация vs. Звукопоглъщане
Звукоизолацията намалява
количеството на преминала
през преградата звукова
енергия “Wt”
Звукопоглъщането намалява
количеството на отразената
обратно в помещението
звукова енергия “Wr ”
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Въздушен и ударен шум
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Основни принципи в звукоизолациите
Ефективно звукопонижаване се постига чрез комбинацията на
звукопоглъщане и звукоизолация
Звукопонижаване
Звукопоглъщане
Wa
Звукоизолация
(Wo-WT)
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Основни принципи в звукоизолациите
Комбинирането на леки плоскости с въздушен обем между тях
увеличава звукоизолацията между две помещения
Единична стена
Rw = 30 dB
Двойна стена
Rw = 36 dB
Две отделни стени
Rw = 50 dB
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на преградна стена
1.Звукопоглъщащ материал;
2.Сандвич от плоскости с
еластична мембрана между тях;
3.Гумен дистанционер;
4. Вибро окачвач;
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на преградна стена
Звукопоглъщащият материал може да бъде от минерална вата,
полиестерна вата или разпенен полиуретан
Минерална вата
Плътност 30 – 100 кг. /м3
Коефициент на съпротивление
на въздухопреминаване
10 000 – 40 000 Rayl/m
Полиестерна вата
Плътност 10 – 60 кг./м3
Коефициент на съпротивление
на въздухопреминаване
2000 – 10 000 Rayl/m
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Разпенен полиуретан
Плътност 18 – 100 кг./м3
Коефициент на съпротивление
на въздухопреминаване
10 000 – 20 000 Rayl/m
Система за звукоизолация на преградна стена
Плоскостите които се използват за преграда могат да бъдат
гипсокартон, гипсофазер, циментфазер или дървесни плоскости
Гипсокартон
Плътност 600 – 700 кг. /м3
Дебелина: 9.5, 12.5 , 15 мм
Гипсофазер
Плътност 1130 – 1180 кг. /м3
Дебелина: 10, 12.5 , 15, 18 мм
Циментофазер
Дървесни плоскости
Плътност 1300 кг. /м3
Плътност 500-800 кг. /м3
Дебелина: 10, 12.5 , 15 мм Дебелина: 8, 10 ,15,20 мм
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на преградна стена
Еластичната мембрана може да бъде битумна мембрана с
добавки или тежък винил
Битумна мембрана
Плътност 1200 – 1800 кг. /м3
Дебелина: 2, 4 , 5 мм
Тежък винил:
Плътност 1800 – 2000 кг. /м3
Дебелина: 1, 2 , 3, 4 мм
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на преградна стена
Гуменият дистанционер отделя звукоизолационната конструкция
по преиметъра на стената
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на преградна стена
Отделянето на двете плоскости посредством еластична връзка
подобрява ефективноста на звукопонижаващите конструкции
Вибро окачвачи
Метална част с гумен тампон
от SBR или EPDM гума
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на преградна стена
Индекс на звукоизолация Rw на преградна стена със и без звукопоглъщащ материал
Rw на тухлена стена = 37 dB
Rw на тухлена стена
със звукоизолация= 58 dB
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на преградна стена
③
④
Маса / тегло /
Пробиви в
ефективността
на звукоизолацията
Резонансна
честота
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Ефект на
съвпаденията
②
Естествена честота на
трептене
①
Якост на огъване
Влияние на свойствата на
материалите
върху звукоизолацията
Индекс на звукоизолация (dB)
Крива описваща индексът на звукоизолация на преграда Rw
Честота (Hz)
Честоти на съвпадения
Система за звукоизолация на преградна стена
Индекс на звукоизолация Rw на преградна стена без звукопоглъщане във
въздушната междина
Rw без звукопоглъщане = 45 dB
Rw със звукопоглъщане = 58 dB
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на преградна стена
Индекс на звукоизолация Rw на преградна стена с твърда връзка и с вибро окачвач
Rw твърда връзка = 55 dB
Rw вибро окачвач = 58 dB
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на преградна стена
Индекс на звукоизолация Rw на преградна стена с един слой гипсокартон
Rw един слой гипсокартон = 50 dB
Rw един слой гипсофазер
+ един слой гипсокартон = 58 dB
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на преградна стена
Индекс на звукоизолация Rw на преградна стена с въздушна междина 150 мм
Rw с въздушна междина 50 мм = 58 dB
Rw с въздушна междина 150 мм = 63 dB
Звукопоглъщане 50 мм /каменна вата/
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на преградна стена
Индекс на звукоизолация Rw на преградна стена с въздушна междина 150 мм
Rw с въздушна междина 50 мм = 58 dB
Rw с въздушна междина 150 мм = 63 dB
Звукопоглъщане 150 мм /каменна вата/
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на таван
1.Стб. плоча;
2.Звукопоглъщащ слой;
3.Носеща конструкция;
4,5,6.Плоскости с еластичен
мастик между тях;
7. Вибро окачвач;
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на таван
Използвани материали и крепежи при таванни звукоизолационни системи
Плоскости
Звукопоглъщащи материали
Еластични слоеве
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на таван
Индекс на звукоизолация Rw на окачен таван
Rw на стб. плоча 140 мм = 54 dB
Rw на звукозиоалционна система с
въздушна междина 50 мм = 73 dB
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на таван
Индекс на звукоизолация против ударен шум Ln,w на окачен таван
Ln,w на стб. плоча 140 мм = 80 dB
Ln,w на звукозиоалционна система с
въздушна междина 50 мм = 53 dB
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на под от ударен шум
1.Стб. плоча;
2.Еластична мембрана,
минерална вата, еластомер с
висока плътност;
3,4,5 Замазка, ламинат, мокет;
6.Перваз;
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на под от ударен шум
Еластична мембрана
Плътност 600 – 1800 кг. /м3
Дебелини: 2,3, 4 до 10 мм
Минерална вата
Плътност 150 – 180 кг./м3
Дебелини: 20 до 100 мм
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Еластомер
Плътност 80 - 150 кг./м3
Дебелини: 5 до 30 мм
Система за звукоизолация на под от ударен шум
Индекс на звукоизолация против ударен шум Ln,w на под
Ln,w на стб. плоча 140 мм = 80 dB
Ln,w с еластична подложка 6 мм = 55 dB
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на под от ударен шум
Индекс на звукоизолация против ударен шум Ln,w на под
Ln,w на стб. плоча 140 мм = 80 dB
Ln,w с минерална вата 50 мм = 59 dB
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Система за звукоизолация на под от ударен шум
Индекс на звукоизолация против ударен шум Ln,w на под
Ln,w на стб. плоча 140 мм = 80 dB
Ln,w с еластомер 30 мм = 49 dB
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Звукоизолационни врати
1.Метална плоча;
2.Еластичен мембранен слой;
3.Тежък плътен слой;
4. Звукопоглъщащ слой;
5.Каса;
6.Уплътнения;
7.Брава;
8.Външни панти;
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Звукоизолация на прозорци
Основни принципи при подбор на звукоизолиращи стъкла:
- Стъклата трябва да са с различна дебелина когато се
комбинират – напр. 4 + 6 мм или 4 + 8 мм;
- Използването на по-широки дистанционери увеличава
индекса на звукоизолация;
- При слепени стъкла добавянето на PVB мембрана увеличава
индексът на звукоизолация;
- Дограмата и уплътняването й към стената имат съществено
значение;
-Размерите на рамките – при увеличаване размерите на
стъклото без допълнително рамкиране индексът на
звукоизолация се понижава;
- По възможност да се добавя звукопоглъщане по вътрешният
периметър на рамката
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Звукоизолационни прозорци
Индекс на звукоизолация Rw на единично стъкло 4 мм
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Звукоизолация на прозорци
Индекс на звукоизолация Rw на двойно стъкло 4 + 12 мм въздух + 4мм
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Звукоизолация на прозорци
Индекс на звукоизолация Rw на двойно стъкло 4 + 12 мм въздух + 6мм
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Звукоизолация на прозорци
Индекс на звукоизолация Rw на двойно стъкло 4 + 24 мм въздух + 6мм
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Звукоизолация на прозорци
Индекс на звукоизолация Rw на двойно стъкло 4 + 24 мм въздух + 2х4мм
слепени с PVB мембрана
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Метод на Sharp за изчисляване на звукоизолация на двойна
преграда
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Благодаря за вниманието!
инж. Цветан Недков УАСГ - София 2014 г.
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
11
Размер файла
3 805 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа