close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
ОСНОВНИ ТЕРМИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ
ОПАКОВАНЕ
Изготвил :
Доц. д-р инж. Веска Лашева
Опаковка –средство или комплекс от средства, в които се поставя
изделието(стоката), за предпазването от външни въздействия и за
облегчаване съхранението, транспорта и реализацията.
Опаковане – сбор от операции с използване на опаковки за
запазване на изделията или
Опаковъчно средство – елемент на опаковката, представляващ
изделие, в което се влага опакования продукт.
Опаковъчен материал – основен материал за получаване на
опаковките, който като правило образува опаковъчните средства.
Потребителска опаковка- опаковка, която се продава на
потребителя заедно с опакованата в нея продукция.
Групова опаковка- опаковка, която е предназначена за няколко
единици продукция на потребителската опаковка и която изпълнява
функцията на потребителска или транспортна опаковка.
Транспортна опаковка – опаковка, образуваща самостоятелна
транспортна единица.
Каса – транспортна опаковка с формата на правоъгълен
паралелепипед, чийто основни елементи са следните: дъно, две
чела, две страници, с или без капак. Елементите, оформящи
дъното и капака на касата се наричат крила.
Торба – транспортна мека опаковка с форма на ръкав, с дъно и
открит или закрит (с клапан) отвор, изработена от хартия,
текстил, полимерно фолио или комбиниран материал.
Кутия – потребителска опаковка с различна форма на тялото,
която има плоско дъно и капак за затваряне.
Сгъваема кутия – кутия, която празна може да се съхранява в
сгънато състояние. Оформянето и се извършва непосредствено
преди напълването и с продукт.
Несгъваема кутия – която и празна и пълна запазва една и
съща форма.
Плик- мека потребителска опаковка, с прихлупващ се капак или
затворена по подходящ начин, предназначена за съхранение на
продукти в насипно състояние.
Ръкав на хартиена торба –сгъната на няколко пласта хартия
под формата на ръкав и залепена в надлъжно направление.
Дъно на хартиена торба – краят на хартиената торба, който е
затворен чрез сгъване и залепване.
Подложка на дъното – хартиена подложка с размери на
дъното, която се залепва след като самото дъно на торбата е
сгънато и залепено.
Шлиц – елемент на тялото, който осигурява правилно
оформяне на опаковката след сгъването й. Намира се на
разстояние между дължината на два съседни капака.
СПОМАГАТЕЛНО ОПАКОВЪЧНО СРЕДСТВО –
допълнителен елемент или съставна част на опаковката,
който заедно с опаковъчното средство или без него създава
възможност опаковката да изпълни предназначението.
Фиксатор- спомагателно опаковъчно средство, което
ограничава положението на продукцията и осигурява
подвижните и части срещу преместване.
Амортизатор- спомагателно опаковъчно средство, което се
поставя вътре в опаковката и което предпазва продукцията
от преместване, съприкосновение и удари.
Околожка – укрепващ и уплътняващ елемент на каса
изработен от вълнообразен картон, който се поставя вътре
в нея около вертикалните стени или около дъното и капака.
Вложка - спомагателно опаковъчно средство, което
представлява плоска или фигурална подложка
намираща се в опаковката между слоевете на
опакованата продукция.
Подложка - спомагателно опаковъчно средство, което се
поставя между слоевете на опакованата продукция в
хоризонтално състояние (хоризонтална вложка).
Преграда - спомагателно опаковъчно средство,
вертикална вложка поставена в опаковката между
продукцията.
Решетка – вложка, състояща се от прегради, свързани
подвижно или неподвижно помежду си и разделящи
вътрешния обем на опаковката на клетки за поместване
на продукцията.
Възглавница – уплътняващ елемент на каса изработен от
вълнообразен картон, който се поставя вътре в нея и служи
да предпази продукцията от повреди.
Маншон - спомагателно опаковъчно средство, който се
поставя около продукцията, за да я предпазва от външни
въздействия.
Етикет – маркиращо средство, носител на информация за
опакованата продукция, което подобрява естетичния вид на
опаковката. Обикновено се поставя чрез залепване.
Тяло – Основна част на опаковката, която определя формата
и обема й.
Дъно- Горна и долна част на опаковката от хартия.
Капаци - Горна и долна част на опаковката от картон.
Фалта- прегъната част в надлъжния край на хартиената
опаковка.
Шев – ивицата за свързване на тялото на опаковката от
хартия или картон.
Клапан – отвор, обикновено разположен в един от ъглите на
торбата, през който тя се запълва и който след запълване не
позволява да се изсипва опакованата продукция.
Опаковъчна форма – защитна обвивка на продукта от
съответен материал и с определена конструкция, която се
получава като правило по промишлен начин
Единица товар- опаковани или неопаковани продукти,
съединени в един товар с помощта на спомагателни средства
(подложки, палети) или без тях, който е удобен за
механизирана обработка, съхранение, транспорт и
складиране.
Опакована (транспортна) единица [палета] – окрупнена
потребителска или транспортна опаковка, която позволява
понататъшно движение на опакованите стоки.
Разфасоване – разпределяне на продуктите и дозирането им
в опаковките.
Плот – правоъгълни плостости от обикновен или
вълнообразен картон, подредени по подходящ начин за
понататъшното им преработване до заготовки.
Заготовка- разкроен и изрязан плот съобразно формата и
размерите на опаковката, подготвен за сгъване и залепване.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
12
Размер файла
194 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа