close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Първи урок

код для вставкиСкачать
Предназначение на
информационните технологии.
Здравни норми и правила за
работа с компютърните
системи
Преподавател: Мария Вълкова
1. Същност и
предназначение на
ИТ
a)
Същност - Информационните
технологии са системи
представляващи съвкупност от
хардуер и софтуер, и осигуряващи
въвеждането на инструкции и заявки,
тяхната обработка, както и
извеждането на логически и надеждни
резултати.
хардуер – техническата част на
компютъра (компютъра и периферните
му устройства).
софтуер – компютърните програми за
управление и изпълнение на различни
дейности.
b) Компютърна програма –
последователност от
команди написани на език,
който компютъра разбира
и може да изпълни.
Компютърните програми
условно се разделят на:
Системни – подпомагат
правилната организация и
функциониране на
компютърната система.
Приложни – имат за цел
обслужването на
потребителски заявки.
c)
Предназначение на
Информационните
технологии
Осигуряват
въвеждането на
инструкции и заявки и
тяхната обработка.
Осигуряват
извеждането на
логически и надеждни
резултати.
2. Здравни норми и
правила за работа с
компютърните
системи
a) Изисквания към
оборудването:
екран;
клавиатура и мишка;
работна маса и работна
повърхност;
работен стол.
МОНИТОРЪТ
Горният край – под нивото на очите;
Поставя се на поставка или върху бюрото
точно срещу потребителя
на разстояние 46-76 см.;
Главата на потребителя не трябва
да се наклонява повече от 15 градуса;
Прозорците трябва да са зад или
вдясно от монитора;
ОСНОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:
Да създава чувство на удобство;
За промяна на системните настройки;
За въртене и промяна на височината;
КЛАВИАТУРАТА
Поставя се пред монитора или на
плоскост под бюрото - 64-76 см от пода.
Крачета за вертикално разположение
(намаляват ъгъла между китките и клавиатурата).
Позицията на дланите не трябва да се
изменя повече от 10 градуса нагоре и
надолу.
Специална подложка за намаляване на
умората в китките.
Висока чувствителност при натискане на
клавишите и затова не трябва да се
прилага сила и грубост.
МИШКАТА
Правилният захват гарантира
стабилност при работа и отсъствие на
напрежение, предизвикващо умора.
Поставена близко до клавиатурата
вдясно (или вляво) върху качествена
подложка;
Редовно трябва да се почиства топчето и
подложката на мишката, за да не се
затруднява позиционирането на
показалеца
Не трябва да се прилага грубост при
активиране на бутоните и движението по
подложката.
БЮРОТО
Възможност за промяна на
височината
(като най-точната се определя, когато
ходилата на краката са стъпили на пода)
Наличие на специална
плоскост за клавиатура
(ръцете трябва да са успоредни на пода)
Наличие на свободна работна
площ
(за разполагане на допълнителни
устройства и материали)
СТОЛЪТ - осигурява
удобна стойка пред
компютъра
5 колелца за стабилна основа.
Краката да са стъпили на земята,
а коленете да са на нивото на бедрата.
Облегалката да приляга към извивката на
гърба - изправена стойка на тялото.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:
Наличие на подлакътници .
Промяна на височината.
Мобилност.
Накланяне на седалката (поне 5
градуса напред и 10 градуса назад).
b) Изисквания
към работната
среда:
Пространствени изисквания;
Осветление;
Предотвратяване на
отражения и блясък;
Шумови нива;
Микроклимат;
Електрически и
магнитни полета;
Пространствени
изисквания:
Работното място е проектирано
и оразмерено по начин,
позволяващ оператора да сменя
работната си поза и работните
движения;
Работното място е с площ не помалка от 4,5 м2;
Не се разрешава разполагането
на повече от 20 работни мяста в
едно работно помещение;
ОСВЕТЛЕНИЕТО
Съчетаването на изкуствено и
естествено осветление трябва да
се избягва.
Луминисцентното осветление
е за предпочитане (като
изкуствено).
Използването на настолни
лампи е препоръчително, ако се
налага смесване на
осветлението.
Предотвратяване
на отражения и
блясък
Работното място е организирано
така, че източниците на светлина,
като прозорци, пропускащи
светлината стени и ярко оцветени
повърхности, не предизвикват
директен блясък, както и отражения
от екрана.
Прозорците имат завеси или щори,
които при нужда намаляват
дневната светлина, падаща на
работното място.
Шумови нива
Шумът в работното
помещение нетрябва
да надвишава 55 dB(A);
При избора на
печатащите и другите
периферни устройства
се оценява шумовата им
характеристика.
Микроклимат
Температурата на въздуха да е
от 21 0 до 23 0 С;
Относителната влажност на
въздуха да е от 30 до 60 %;
Скоростта на движение на
въздуха да не превишава 0,15
m/s.
Електрически и
магнитни полета
Стойностите на електрическите и
магнитните полета трябва да
съответстват на изискванията на Наредба
№ 41;
Радиочестотните електромагнитни
лъчения да са в границите на хигиенните
норми в съответствие с БДС 14525-90;
Работното оборудване нетрябва да е
източник на електростатично поле;
Работното облекло трябва да е
изработено от материали, които не
натрупват електрични заряди.
c) Изисквания към
програмните
продукти
Програмният продукт е подходящ за
съответната работна задача;
Програмният продукт е лесен за
използвнане, приспособен за нивото
на операторските познания и опит;
Системите осигуряват обратна връзка
между оператора и резултата от
неговата работа;
Системите дават информация във
формат и скорост, приемливи за
оператора.
Благодаря за вниманието!
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
22
Размер файла
704 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа