close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ТУК

код для вставкиСкачать
Ламинит
Патогенеза на ламинита – неизвестна
Вероятни фактори:
Намалена дигитална перфузия и исхемична
некроза
Пряко увреждане на епителните клетки от
възпалителни медиатори (цитокини,
циклооксигенази)
Образуване на металопротеинази, които
увреждат базалната мембрана
Инсулинова резистентност – ендотелиална
дифункция
Патогенеза
Полиетиологично заболяване в
повечето случаи на алергична основа
На преден план изпъква хистаминната
теория, доказана от Nilson 1963 г
Нарушенията в микроциркулацията на
кориума са в основата на патогенезата
на ламинита
Патогенеза
Патогенеза
Набъбване и разрушаване на клетките
на матрикса
Разхлабване на връзките на между
ламелите на рога и живеца
Резорбиране на ексудата и образуване
на фибринни налепи със силна
клетъчна инфилтрация
Промяна в положението на копитната
кост спрямо копитната капсула
Предразполагащи състояния
Понякога такива липсват
Промяна в диетата (увеличено
количество на хистамин)
Шок (ендотоксемия и/или дехидратация)
– колики, колит, метрит, пневмония
– травми (свръхнатоварване; фрактура на
срещуположен крайник)
Токсини – напр. от орех
Предразполагащи фактори
Прехранването със
зърно в повечето
случаи (> 80%) води
до ламинит
Плевели (особено
при понита)
Предразполагащи фактори
В повечето случаи,
септичният метрит
води до ламинит и
затова това
заболяване се счита
за спешно състояние
Предразполагащи фактори
Стомашночревни
заболявания
придружени от
ендотоксемия (колит,
мукозна исхемия)
често водят до
ламинит.
Ендотоксините сами
по себе си не
причиняват ламинит
Предразполагащи фактори
Травма поради сътресение по време на
натоварване (продължително физическо
усилие върху твърда повърхност)
По-голямо натоварване на крайника
поради увреждане на срещуположния
крайник
Клинични признаци
Много силен дигитален пулс
Темперираност на крайника
Щадене на крайника
Пренасяне на тежестта от предните на задните
крайници
Конят не позволява повдигане на крайника
Неохота за движение
Лежащо положение; ставане само насила
Клинични признаци
Пренасяне тежестта
от задните на
предните крайници
Клинични признаци
силен дигитален
пулс
Куцота – по скалата на Обел
Степен 1: Прекомерно повдигане на
крайниците. Ситна скована походка в
тръс
Степен 2: Охотно движение при спокоен
ход, но походката е вдървена.
Крайниците се повдигат от земята без
трудности
Куцота – по скалата на Обел
Степен 3: Конят върви със силна
неохота и се съпротивлява енергично на
опитите да се повдигне крайника
Степен 4: Конят отказва да се движи и
го прави само по принуда
Куцота
Минимално подобрение при блокада на
задния дигитален нерв
75 дo 80% подобрение при абаксиална
блокада
Структурни промени
Разрушаването на ламините и нарушената
функция започва часове преди куцотата да се
прояви
Смъртта на клетките от вторичните ламини е
резултат от разделянето на чувствителните от
нечувствителните ламини
Отделяне на дисталната фаланга от стената на
копитото
Сили, действащи върху
дисталната фаланга
Ротация на дисталната фаланга
Ротация на дисталната фаланга
Ротация на дисталната фаланга
Потъване на дисталната фаланга
Други структурни промени
Хронична болка вследствие на
ротацията
Деформация на крака
• разрастване на пръста (“обувки за ски”)
• липса на растеж при петата
• растежните пръстени са видими и не са
успоредни
• плоско стъпало
Други структурни промени
Рецидивиращи абсцеси на крайниците
Пукнатини на копитната стена
Тенденция към изтриване на стъпалото
Остеомиелит
Деформация на P III
Плоскостъпално копито
Разрастване на пръста – “ски”
Други структурни промени
Понякога настъпва пълно отделяне на
копитото от капсулата
В подобни случаи, се налага евтаназия
Лекуване и профилактика
Медикаментозна терапия
Механично поддържане
По-слабо популярни
медикаментозни терапии
Безброй схеми за терапия въз основа на
патогенетичните фактори, но без научнообоснована основа:
– вазодилататори
– ледени бани за вазоконстрикция и за намаляване на
отделянето на металопротеинази
– антитромботична терапия (хепарин, аспирин)
– антиендотоксични средства (полимиксин B,
пентоксифилин)
Вазодилататори
Ацепромазин
Нитровазодилататори
Пентоксифилин
По-популярни схеми на лекуване
Агресивно третиране на първичния
болестен процес
НСПВС (фенилбутазон)
Механично поддържане
При високорискови коне профилактика
При приемане на големи количество
зърно
При следродилни метрити
При увреждане на срещуположен
крайник
При колики или диария
Механично поддържане
Подложки на стрелката
– бинт
– стиропорова изолация
– подложки, Reprosil, меки подложки
Подложки
Подложка на стрелката
Подложка на стрелката
Други начини за механично
поддържане
Постеля от пясък
Постеля от стърготини и слама върху тях
Третиране на хроничния ламинит
Хронична болка поради абнормалното
положение на копитната кост
Рецидивиращи абсцеси на копитото
Третиране на хроничния ламинит
Деротация на дисталната фаланга
Грижи за копитото
– балансирани подкови
– чиста околна среда
– подложки на стъпалната повърхност
Деротация – третиране
възстановяване на ъгъла на дисталната
фаланга с копитната стена
обикновено изисква 1 година
екстензивни грижи и специално
подковаване
интензивни грижи и финансова
анагажираност от страна на
собствениците
Деротационна терапия
заобляне на зацепа
подрязване на петките
поддържане на стрелката
намаляване на напрежението на
сухожилието на свивачите на пръста
(тенотомия)
Деротация – заобляне на зацепа
изпиляване на зацепа? Blunt toe срещу
стрелката (използва се рентгенова
преценка на положението на копитната
кост)
Оформяне на зацепа
Подрязване на зацепа
Деротация – подрязване на петата
изрязване на 5 mm от петата за
възстановяване на ъгъла с по 1 градус на
всяка смяна на подковите (на всеки 8
седмици)
възстановяване на ъгъла на дисталната
фаланга със земята
Деротация
Деротация - третиране
понякога се прави тенотомия на
дълбокия свивач на пръста за редуциране
на опъването на сухожилието на
дълбокия свивач
намалява работоспособността поради
намалената здравина на сухожилието
изпълнява се при значителна ротация
(65 дo 70 градуса)
Деротация - третиране
Деротация - третиране
клиновидни подложки за намаляване
опъването на сухожилията на свивачите
внезапната промяна на ъгъла води до
увеличаване на куцотата
понастоящем се прави рядко
Механична поддръжка
Подложката на
стрелката е вградена
в подковата
Сърцевидна подкова
Поддържане на комфорта при
хроничен ламинит
фенилбутазон в минимални дози за
избягване на предизвикване на колит
мека постеля
механично поддържане правилно
хранене (избягване на прехранването със
зърно и на наднорменото тегло)
Прогноза
ако е налице ротация, прогнозата е резервирана
до лоша
при потъване, прогнозата е лоша
без ротация и потъване, конете все още може
да претърпят промени в растежа на копитото с
тентенция към напукване, контузия на
стъпалото и пр., което да доведе до рецидив на
куцотата
пълното отделяне на копитната капсула
обикновено изисква евтаназия
Uveitis recidiva equorum
РЕЦИДИВИРАЩ УВЕИТ ПРИ КОНЕТЕ
Рецидивиращият увеит се характеризира
с пристъпи на остро възпаление на увеалния тракт,
разделени от различни по стойност периоди,
с вторично увреждане на почти всички очни части,
последвано о атрофия на очната ябълка и ослепяване.
Заболяването е известно още като
месечна слепота (Ophthalmia periodica),
рецидивиращ офталмит (Ophthalmitis recidiva)
и засяга освен конете и други еквиди (магарета и мулета).
Среща се в целия свят, но особено често
в страните с умерен и топъл климат.
ЕТИОПАТОГЕНЕЗА
ПРЕДРАЗПОЛАГАЩИ
СЪСТОЯНИЯ И ФАКТОРИ
Проявява се като алергична реакция от забавен тип.
За това свидетелствува изразената
лимфоидно-плазмоклетъчна инфилтрация
на ириса, цилиарното тяло, хориоидеята,
ретината и проксималната част на зрителния нерв.
Приема се, че първоначално предизвикания
имунно-медииран увеит лежи в основата
на всички по-нататъшни промени
в роговицата, лещата и ретината.
Не е напълно изяснено обаче дали антигените
които предизвикват сензибилизацията са
от екзогенен или ендогенен характер.
ЕТИОПАТОГЕНЕЗА
ПРЕДРАЗПОЛАГАЩИ
СЪСТОЯНИЯ И ФАКТОРИ
Проявява се като алергична реакция от забавен тип.
За това свидетелствува изразената
лимфоидно-плазмоклетъчна инфилтрация
на ириса, цилиарното тяло, хориоидеята,
ретината и проксималната част на зрителния нерв.
Приема се, че първоначално предизвикания
имунно-медииран увеит лежи в основата
на всички по-нататъшни промени в
роговицата, лещата и ретината.
Не е напълно изяснено обаче дали антигените
са от екзогенен или ендогенен характер.
ЕТИОПАТОГЕНЕЗА
ПРЕДРАЗПОЛАГАЩИ
СЪСТОЯНИЯ И ФАКТОРИ
Допуща се, че антигените на Leptospira pomona
и на някои микрофиларии (Parafilaria multipapillosa,
Onchocerca cervicalis et reticulata)
играят важна роля в първичното сензибилизиране.
Някои автори застъпва становището,
че периодичната офталмия при коня
и инфекциозният увеит при говедото често са едни от
най-важните, а понякога и единствените признаци
на респираторните вирусни инфекции,
предизвикани от Pl/3, IBR.
ЕТИОПАТОГЕНЕЗА
ПРЕДРАЗПОЛАГАЩИ
СЪСТОЯНИЯ И ФАКТОРИ
Тъй като заболяването се наблюдава почти винаги с
храносмилателни разстройства, допуска се,
че от стомашно-чревния тракт се резорбират
токсични продукти, които увреждат увеята.
Това са хистамин и хистаминоподобни субстанции.
Механизма на рецидивиращия увеит е
много сходен с този на асептичния ламинит,
Като често тези заболявания се наблюдават едновременно.
ERU: етиология
• Имунно-опосредстван, свръхчувствителност към
инфекциозни причинители
• Продължително излагане на антиген (напр.
Leptospira) , без да е нужно присъствие на живи
организми.
• Общи антигени между организма и очните тъкани
→ молекулярна мимикрия (доказана между
лептоспирите и корнеята на коня)
• Автоимунна активност срещу ретиналните
протеини и антигени
• Генетично предразположение
ERU: етиология
Бактериална:
– Leptospira
– Brucella
– Streptococcus
– Rhodococcus
– E. coli
– Borrelia
Вирусна:
– Инфлуенца при конете
– Херпесвирус 1 и 4
– Вирусен артерит при
конете
– Инфекциозна анемия
при конете
Паразитна:
– Onchocerca
– Toxoplasma
– Strongyles
Конски рецидивиращ увеит
(ERU)
нощна слепота,
периодична офталмия
най-честата причина за
слепота при коня
Анамнеза, анамнеза,
анамнеза!!!
Налице е само ако увеитът рецидивира
!!!
CJM
ERU: клинични признаци в очното
дъно
перипапиларни
хориоретинални
белези (лезии с форма
на пеперуда)
ексудативно отлепяне
на ретината
ERU: диагностика
Пълен преглед
Лабораторни изследвания:
– пълна кръвна картина
– биохимия
– титри към:
• Leptospirosis
• Toxoplasmosis
• Borreliosis
История на обезпаразитяването
ERU: лекуване
Агресивно противовъзпалително
лекуване
– системно НСПВС
(банамин или фенилбутазон)
– локално стероиди
(дексаметазон 0.1%)
Атропин (локално): колики!!
Антибиотици според имунологичните
(титри) резултати
При затихване, третирайте още 2
седмици, след което се преустановява
Наблюдавайте МНОГО внимателно
UW-Madison, Veterinary Ophthalmology
ERU: лекуване
Оперативно:
– имплант интравитреален със забавено
освобогдаване на циклоспорин
– интравитреално инжектиране на гентамицин
(при Lepto +)
– Витректомия
Дългосрочната прогноза е лоша
Винаги преглед преди закупуване !!
ЛЕКУВАНЕ
През острия стадий на заболяването - гладна диета.
салинни очистителни средства и кръвопускане до 2-4 l.
Животните се оставят в хигиенични, полутъмни помещения.
Храненето с концентрати, особено царевица,
ечемик и пшеница се прекратява.
Дава се богата на витамини (А,В1,В2) и минерали храна.
За ускоряване резорбцията на възпалителния ексудат
може да се инжектира 4-5 пъти пилокарпин (0,08-0,1),
подкожно, ежедневно или през ден.
Може и 1,0 g метиленовосиньо, във 200-300 ml вода.
Прилагат се антихистаминови препарати и гликокортикоиди,
неспецифична терапия, тъканна терапия и автохемотеарпия.
Според Минчев добри резултати се получават от
венозно (бавно) инжектиране през 1-2 дни
на 0,5 mg хистамин, разтворен в 20 ml вода..
ПРОФИЛАКТИКА
С профилактична цел болните животни се отделят
от здравите, избягва се прекомерната им експлоатация
и рязката промяна в режима на храненето,
отстраняват се развалените и богатите с белтъчини фуражи,
провежда се масова дехелментизация на животните
с дезинфекция и хигиенизиране на оборите,
осъществяват се някои мелиоративни мероприятия
за пресушаване на блата и тресавища,
правят се периодични профилактични
прегледи на животните и др.
Леща
При възрастни коне
Операция на катаракта
да няма увеит
при влошено зрение
без системно
заболяване
да са възможни
следоперативни грижи
Глаукома
обикновено настъпва
вторично на ERU
увеличено вътреочно
налягане
болка
васкуларно инжектиране
корнеален едем
мидриаза
буфталмос
БОЛЕСТИ по КОНЕТЕ
КРАЙ
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
12
Размер файла
7 484 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа