close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Мохонько.PPT

код для вставкиСкачать
Історичні традиції ЦНБ і сучасні
проблеми бібліотек ВНЗ:
які нормативні документи нам
потрібні
«Для распространения наук и просвещения
учреждаются при Университете : Библиотека...”
Устав Императорского Харьковского университета
1804г., параграф 73
• 205 років від дня відкриття Центральної
наукової бібліотеки Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна
• 150 років від дня народження видатного
українського бібліотекознавця Костянтина
Івановича Рубинського
Бібліотека
у 2010 році
• Фонд – 3 357 000. , у т ч.
1 750 000 наук. прим.
• 11 читальних залів
• 5 абонементів
99 компю’терів,
• Центр Інтернет-технологій
• «Віртуальний бібліограф»
50 тис. читачів
500 тис. відвідувань • Бібліотечний форум
• Електронний каталог з
електронним замовленням
• Автоматизована система
обслуговування
Через століття …!!!
Читайте в електронному архіві :
• Рубинский К.И. Положение вопроса о
библиотечном персонале в Западной Европе и у
нас: Докл., чит. библиотекарем Харьк. ун-та К.И.
Рубинским в заседании О-ва библиотековедения,
22 нояб. 1908г. // Записки Харьковского
университета .– 1909.– Кн. 1, прил. – с. 1-35
• Рубинский К.И. Библиотека Харьковского
университета за 100 лет ее существования (18051905 гг.). – Х.: Печ. дело, 1907. – 44 с. , 6 л. ил.
• Рубинский К.И. Культурная роль библиотеки и
задачи библиотековедения: Публ. лекция, чит. в
актовом зале Харьк. ун-та, 22 нояб. 1909г.
//Записки Харьковского университета . – 1910. –
Кн.1, ч. неофиц. – с. 65-96
К. І. Рубинський
Із неопублікованого раніше...
• “Не пора ли научным библиотекам приступить к
научной организации труда”
• “Не можна відкладати на довгий час наукову
організацію праці по наукових бібліотеках”
• „ Наукова організація праці прагне не до
того, щоб перевантажувати робітників, а до
того лише, щоб поставити його в такі умови,
в яких він може , прикладаючи свої сили до
вибраної ним праці, приносити найбільшу
користь протягом робочого дня, не дуже
втомлюючи себе, не надсажуючи свої сили.”
Розділ 1. Про історичну
справедливість ...
«…между прочими заслугами, кои я имел
счастие оказать университету, доставил я в
оный в 1803 и 1804 гг. из Санкт-Петербурга
большую часть книг, находящихся ныне в его
библиотеке.»
В.Н.Каразин
1803- 1804гг. 3219 экз.
Про історичну справедливість...
Перші бібліотекарі – професори :
•
•
•
•
•
•
•
•
Я. Я. Белен де Балю
А.А. Дегуров
Э. О. Рейт
Д.С. Борзенков
І.Н. Данилович
А.Ф. Павловський
В.С. Комлішанський
Іван Семенович Шишкін
1805-1811
1811- 1817
1817-1824
1826-1828
1828-1830
1831-1841
1831-1841
1832- 1844- 1851
Першоджерела сучасності
• Унікальний фонд до 1825р. - 50 000 прим., у т. ч.
колекції інкунабул (19), палеотипів( 300), значні
колекції українських та іноземних стародруків (1718 століть)
• Українські стародруки: 5 оригіналів видань Івана
Федорова, у т. ч. „ Новый завет с
псалтырью”,Острог, 1580 р. ; „Острозька біблія”,
1581р.
• Унікальна колекція рукописів ( до 1000 прим.) - з
ХІI по ХХ століття : Універсал українського
гетьмана І.Мазепи (1704 р.), Літопис Грабянки (
поч. ХІХст) ; листи І.Я. Франка до Н.Кобринської
(1884-1886рр.); чудові колекції грецьких,
польських рукописів та ін.
Унікальні видання, яким не має
аналогів в Україні...
24 (!) Грецькі
рукописи ХІІ –
ХІХ ст. –
Співробітництво з Фондом
А. Левентіса (Кіпр)
• Рукопис на
пальмовому листі
(камбоджійське
письмо)
• Китайська колекція
“ Китай –далекий і
таємничий”
Директор Фонда, известный ученый,
професор Вассос Карагеоргис посещает
ЦНБ ежегодно
Висновок перший
Унікальному фонду рукописів, рідкісних
видань (до 1825р). і цінних видань ( до 1917р.)
потрібен статус наукового об’єкта,
що становить національне надбання
Державний реєстр наукових
об’єктів, що становить
національне надбання
Три спроби , але ми сподіваємося ...
NIHIL DESPERARI
"Никогда не теряй
надежды (веры),
никогда не сдавайся"
150 років від дня народження
українського бібліотекознавця
К. І. Рубинського
„ Но почему же мы ценим только
библиотеки , принадлежащие глубокой
древности? “
Рубинский К.И. Культурная роль библиотеки и
задачи библиотековедения: Публ. лекция, чит.
в актовом зале Харьк. ун-та, 22 нояб. 1909г.
І знову про історичну
справедливість або
бібліотекарів першого століття
1832- 1851 рр. Шишкін Іван Семенович,
випускник Університету, перший в історії
“окремий” бібліотекар
1851- 1856 рр. Філімонов Георгій Дмитрович
Из уведомления попечителя учебного округа в
1851г. “ О назначении Филимонову чина
коллежского секретаря и библиотекаря с
просьбой пожаловать в присутствие правления
для принятия присяги на должность
библиотекаря ... “
1850р. “Правила для библиотеки
Харьковского университета”
1. Порядок приобретения книг для
Библиотеки Харьковского университета
2. Порядок хранения книг в библиотеке
3. Порядок употребления книг в библиотеке
4. Порядок освидетельствования библиотеки
Приложения: Форма материальной книги, формы
для каталогов алфавитного и систематического
Розділ 2. Про нормативну
документацію : кому потрібні нові
Положення, Правила, інструкції ?
• Читачам
• Бібліотекарям
• Представникам контролюючих органів
Про бібліотеки і бібліотечну справу
ЗАКОН УКРАЇНИ
N 32/95-ВР від 27 січня 1995 року
• (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 7, ст.45 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 33/95-ВР від 27.01.95,
ВВР, 1995, N 7, ст. 46 }{ В редакції Закону N 1561-III ( 156114 ) від 16.03.2000, ВВР, 2000, N 23, ст.177 }{ Із змінами,
внесеними згідно із Законами N 2120-III ( 2120-14 ) від
07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 N 2905-III ( 2905-14 ) від
20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 N 380-IV ( 380-15 ) від
26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 N 594-IV ( 594-15 ) від
06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159 N 1344-IV ( 1344-15 ) від
27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31
грудня 2008 року } одатково див. Рішення Конституційного
Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }{ Із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1388-VI ( 1388-17 )
від 21.05.2009 }
і далі буде…..
• Примірне положення.про бібліотеку
вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів
акредитації. Затв. наказом МОН України
від “ О6” 08 №641
• Типові правила користування бібліотеками в
Україні, зареєстр. в Міністерстві юстиції України
8 липня 1999 р. за N 449/3742 ( Зі змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінкультури N 319
(z0538-01 ) від 25.05.2001
• Типові правила користування бібліотекою
вищого навчального закладу освіти Міністерства
освіти України
Надруковано: “ Інформаційний збірник Міністерства освіти України”
№21 , листопад , 1998р.
• Проект “Типових правил користування
бібліотекою внз ” неодноразово розглядався , але
не був затверджений . Несправедливо....
• Подяка : Н. О. Карягіній
Чому потрібна нова редакція ?
• у зв’язку з активним
впровадженням автоматизації
виникли технологічні зміни
• не врахована специфіка системи
автоматизованого обслуговування
(наприклад, відсутність підпису на
чит. формулярі...) і т. д.
Наприклад:
п. 3.4. Кожний документ , виданий на
абонементі, фіксується в чит. формулярі
і підтверджується підписом користувача
( п. 3.4. в редакції Наказу Мінкультури
№ 319 від 25. 05. 2001
Що потрібно читачам
( декілька прикладів) :
• Кількість видань, що видаються для
опрацювання поза бібліотекою
визначається кожною бібліотекою з
урахуванням своїх можливостей
• Правило “Fair Use”:
• “Добросовестное использование ”
• “Добросовісне (справедливе)
використання?”
Бібліотекарям :
• Примірне положення про бібліотеку вищого
навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Затв. наказом МОН України від “ О6” 08 №641
• Наприклад, який статус має
обмінно-резервний фонд бібліотеки ВНЗ???
п. 2. 9. ... Співпраця і взаємодія з бібліотеками
інших систем і відомств?
П. 3.1. 4 ... Реалізує можливості ... внутрішнього та
міжнародного книгообміну ?
Закон “ Про бібліотеки і
бібліотечну справу”
• Державний бібліотечний фонд України
складається з фондів бібліотек…
взаємопов'язаних скооперованим
комплектуванням, системою
депозитарного зберігання,
перерозподілу і взаємовикористання
фондів і відображає науковий,
культурний, інформаційний потенціал
суспільства.
Про почуття під час ревізій ....
А раніше- : “Порядок
освидетельствования библиотеки”
2005р.
Інструкція про організацію і порядок
обміну, перерозподілу і
розповсюдження документів серед
бібліотек України
зареєстр. в Мін-ві юстиції Україні,
поширюється на мережу бібліотек усіх форм
власності
Із Інструкції :
• 3.2. Обмінний фонд
відокремлений від основного
фонду, на баланс бібліотекифондоутримувача не береться…
Міністерство фінансів України
Лист від 16. 11 2009р.
№ 31-34000-30-5/31019
Міністерству культури і туризму України
Про надання зауважень
Міністерство фінансів України
Лист від 16. 11 2009р. № 31-34000-30-5/31019
Міністерству культури і туризму України
Про надання зауважень
... Пропонується внести відповідні зміни до
нормативних документів МК і туризму з
бухгалтерського обліку бібліотечних фондів:
слова “на баланс бібліотеки ... не
береться” виключити.
Висновки :
• Типове положення про бібліотеку
вищого навчального закладу
• Типові правила користування
бібліотекою ВНЗ
• Інструкція з обліку бібліотечних фондів у
бібліотеках ВНЗ
потребують першочергового
редагування, а далі : інструкція з
міжнародного книгообміну і т. д.
Хто здійснить редакцію, підготує
нові проекти нормативних
документів ?
І знову про історичні традиції –
50 років НМБК МОН України
Досвід – видання “ Нормативні
документи бібліотеки вищого
навчального закладу “
“ Правила для Библиотеки Харьковского
университета” 1850г.
NIHIL DESPERARI
"Никогда не теряй
надежды (веры),
никогда не сдавайся"
До нових зустрічей!
Подяка НМВ Київського національного
університету ім. Т. Г. Шевченка за
сторінки сайту
Подяка В. Г. Дригайло і колективу
НТБ “ КПІ”
Подяка НБУ ім . Вернадського за сайт і
консультації !!!
Рубинский К.И. Культурная роль
библиотеки и задачи библиотековедения:
Публ. лекция, чит. в актовом зале Харьк.
ун-та, 22 нояб. 1909г.
”Так как функционирование всякого
сложного механизма совершается
правильно только тогда , когда все части
его работают правильно и составляют
одно нераздельное целое , то изучение
составных частей ... “
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
5
Размер файла
4 321 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа