close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Полезные ископаемые.

код для вставкиСкачать
Пайдалы
?азбаларды?
т?рлер?
Саба?ты? ма?саты:
? Пайдалы ?азбаларды? т?рлер?мен таныстыру. Адам
?м?р?ндег? ма?ызына, алыну жолдарына то?талу.
? ?з ойларын ашы? б?лд?р?п, п?к?рлер?н ?ор?ай б?луге,
?зд?г?нен ?здену?н, шы?армашылы?ын, танымды?
?аб?лет?н дамыту.
? Таби?атты аялай б?луге, ел байлы?ын ?немдеп
пайдалану?а т?рбиелеу.
?айырлы к?н деп айтамыз
Т?сте б?рге ?айтамыз
Отбасыны? г?л?м?з
К???лд? ?тер к?н?м?з
?Топ?а б?л?ну
тас
??м
т?з
металл
Пайдалы
?азбалар
саз
?к
м?най
тас
к?м?р
Есте са?та !
Пайдалы
?азбаларды?
т?рлер?
Пайдалы ?азбалар
Жан?ыш
Тас к?м?р,
м?най,
газ
Кенд?
Кенге
жатпайтын
Тем?р, мыс,
?ор?асын,
алюминий,
алтын, к?м?с
Т?з , ?ктас,
м?рм?р,
гранит,
??м, саз
Таби?атта
пайдалы
?азбалар
Газт?р?здес
к?йде
?атты
к?йде
С?йы?
к?йде
Т???ыш геолог ?аныш
С?тбаев
Отанымыз?а, ел?м?зге,
хал?ымыз?а, таби?и
байлы?тарымыз?а т?реу
де, с?йеу де, бола
б?лген академик, ?алым,
Жез?аз?ан мыс рудасын
ашу?а к?п е?бек
с???рген осы ?аныш
Имантай?лы С?тбаев
болатын.
Тас к?м?р
1. ?атты, морт сын?ыш.
2. ?ара т?ст? жылтыр.
3. Жа?сы жанады ж?не
жылуды к?п беред?.
4. Суда ер?мейд?.
5. ?ара?анды,
Ек?баст?зда ?нд?р?лед?
М?най
1. С?йы?
М?най ??быры
2. ?о?ыр т?ст?
3. Айры?ша и?с? бар
майлы зат
4. Судан же??л
5. Жа?сы жанады
6. Ма??ыстау, А?т?бе
облыстарында ?нд?р?лед?
М?найдан алынады:
?Керосин
? Мазут
? Асфальт
? Спирт
? Лак
?Пластмасса
?Газ
? Автол
? Бензин
?Вазелин
Тем?р
1. ?атты
2. ?о?ыр ?ызыл т?ст?
3. ??деу ар?ылы алынады
4. Мы?ты
?ктас
1. ?атты
2. А? немесе а?шыл с?р тас
3. М?лд?р емес
4. Мы?ты
5. Б?р тамшы ?ыш?ыл ?осса
?айнайды (газ б?л?нед?)
Саз
1. Тау жыныстарыны? ?г?лу?нен
пайда болады.
2. А?,?ыз?ылт,с?р?ылт,к?кш?л
т?стес келед?.
3. Ол о?ай ?г?лед?.
4. Суды ?тк?збейд?.
Гранит
1. ?атты
2. С?р немесе
?ызыл т?ст?
3. М?лд?р емес
4. Б?лшект?
5. ?те мы?ты
М?т?нд? о?у, ??г?мелеу
?
Пайдалы ?азбаларды?
шартты белг?лер?:
Тас к?м?р -
М?най-
Газ-
Тем?р -
Алтын -
Мыс -
Т?з -
?ктас -
Саз -
Алюминий -
А
Д?птермен ж?мыс
Д?птермен ж?мыс
Тас к?м?р -
М?най-
Газ-
Тем?р -
Алтын -
Мыс -
Т?з -
?ктас -
Саз -
Алюминий -
А
Ойын
Сен- ма?ан, мен-са?ан
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
30
Размер файла
1 841 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа