close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Радиактивлык- атомнарны? катлаулы
т?зелешен раслаучы факт.
XIX гасыр башында
б?ленм?с диг?н т?шенч?
кире кагыла...
Атом т?зелеше:
Водород
Атом т?зелеше:
Гелий
Атом т?зелеше:
?
Литий
1896 ел француз физигы Анри
Беккерель
Химик элемент атомнарыны?
?злегенн?н нурландыра алу
с?л?тен радиоактивлык дип
атыйлар.
radio- нурландырам,
activus- т?эсир ит?ч?н.
1898 ел Мария Складовская Кюри
1899 ел инглиз галиме Эрнест
Резерфорд
Альфа-нурлар
? Гелий атомы т?шл?ре
? ?теп кер? с?л?те и? кечкен?
Бета-нурлар
? Электроннар
? Матд? аша ?тк?нд? шактый кимр?к
йотыла
Гамма-нурлар
? Кыска дулкынлы электромагнитик
нурланыш
? Таралу тизлеге 300000000 м/с
? ?теп кер? с?л?те бик зур
Атом т?шене? составы
А-атом саны
X
Z-т?ш корылмасы, т?ртип номеры,
протоннар саны
64
Cu
29
29 протон, 29 электрон, 35 нейтрон, 64 атом
саны
Алюминий, бакыр, тимер, к?меш атомнарында
нич? протон, электрон, нейтрон бар?
?
?
?
?
Al
Cu
F
Ag
Алюминий, бакыр, тимер, к?меш атомнарында
нич? протон, электрон, нейтрон бар?
?
?
?
?
Al 13-протон, 13- электрон, 14-нейтрон
Cu 29-протон, 29- электрон, 35-нейтрон
Fe 9-протон, 9- электрон, 8-нейтрон
Ag 47-протон, 47- электрон, 61-нейтрон
?й эше
Укырга 55.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
6
Размер файла
724 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа