close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В

код для вставкиСкачать
L/O/G/O
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Засідання «круглого столу» директорів Макіївських
загальноосвітніх шкіл освітнього округу №2
19.01.2012
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Справжній керівник – той, хто бачить
більше, аніж бачать інші, хто бачить
далі, аніж бачать інші, і той, хто
бачить раніше, аніж побачать інші
ЗАВДАННЯ
1
Продовження ознайомлення керівників ЗНЗ міста з
перспективним досвідом управління в освіті
2
Виявлення шляхів вирішення проблем управління
навчальним закладом
3
Сприяння розвитку управлінської компетентності
керівників ЗНЗ м. Макіївка
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Місія менеджера – директора ЗНЗ
Створення
сприятливого
середовища для
динамічної
взаємодії освітніх
процесів
Розвиток в
учнях
готовності до
змін в умовах
життєдіяльності
Творення
майбутнього
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Прийняття
розумного
рішення
Організація
виконання
прийнятих
рішень.
Створення
належних умов
для ефективної
роботи.
Забезпечення
мотивів та
стимулів
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТІ
Контроль за
виконанням
рішень
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ –
ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ»
Малахова І.В., директор МЗШ №7
Реалізація проектів: «Імідж школи – шлях до гармонії ума та серця»,
«Нові форми системи управління».
Вдосконалення роботи різних команд: управлінських,
методичних, творчих.
Суспільний колектив: педагоги + учні + батьки - суб’єкти
внутрішньошкільного управління.
Кожен із суб’єктів має доступ до управління закладом через:
- Раду школи;
- педагогічну раду, участь в органах громадського та
учнівського самоврядування;
- індивидуальну участь
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
«УПРАВЛІНСЬКІ ДІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ ЩОДО
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ»
Жучков В.А., директор МЗШ №4
ОБЛАСНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК
«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ»
Оцінка якості не зводиться тільки до тестування
знань учнів, але є показником якості освіти.
Оцінка якості освіти здійснюється комплексно
у всіх напрямках його діяльності.
Якість результатів освіти забезпечується якістю діяльності усіх
структур:
Шкільна бібліотека, як інформаційно-ресурсний центр
Програми збереження здоров'я учнів
Моніторинг становлення особистості школяра
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
«ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ ЗАКЛАДОМ»
Анохіна Т.В., директор МЗШ №22
Менеджмент – уміння досягти цілей через інтелект, творчість, працю
Освітній маркетинг потрібен учням та
батькам для:
- розширення можливості задоволення
соціальних, особистих потреб;
- отримання якісних освітніх послуг;
- здійсненні свідомого вибору
навчального закладу
Освітній маркетинг потрібен
учителям, педагогам для:
- використання більш широких
можливостей для самореалізації;
- отримання кращого результату;
- для підвищення власного статусу
Освітній маркетинг потрібен керівникам для :
- визначення стратегії управління школою в умовах ринкових
відносин;
- забезпечення умов щодо розвитку педагогічної системи;
- ефективного управління матеріальними, фінансовими та
людськими ресурсами.
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
«УПРАВЛІНСЬКІ МОДЕЛІ В РОБОТІ ДИРЕКТОРА
ШКОЛИ»
Жукова О.І., директор міської гімназії
20-РІЧНИЙ ШЛЯХ ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ
ТА ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ
Асамблея досягнень
Рада гімназії
Парламент
Рада наставників
Піклувальна Рада
Учнівське
самоврядування
Методична рада
ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГІМНАЗІЄЮ
ОБДАРОВАНІ ДІТИ
ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ
КАФЕДРА
ВИХОВНОЇ РОБОТИ
ПАРЛАМЕНТ
ПСИХОЛОГІЧНА
СЛУЖБА
СТАРОСТАТ
ПРЕЗИДЕНТ
МЕТОДИЧНА РАДА
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
АСАМБЛЕЇ
РАДА НАСТАВНИКІВ
ОСВІТА ДОРОСЛИХ
БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ
БАТЬКІВСЬКІ КОМІТЕТИ
КАФЕДРА
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
РАДА ГІМНАЗІЇ
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ
ЗАКЛАДИ
ПІКЛУВАЛЬНА РАДА
УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ПЕДАГОГІЧНА РАДА
ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ
ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ЗАГАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
ДУХОВНОСТІ
МІНІСТЕРСТВО
ПРАЦІ
КЛУБ
“ВІДМІННИК”
МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ
КЛУБ “ЛІРА”
КЛУБ “ОЛІМП”
МІНІСТЕРСТВО
КУЛЬТУРИ
НАУКОВЕ
ТОВАРИСТВО
“ІНТЕЛЕКТ”
ЄВРОКЛУБ
ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНА
КАФЕДРА
КАФЕДРА
ІНОЗЕМНИХ МОВ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА
КАФЕДРА
ЗАСОБИ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
ГАЗЕТА
“Аргументи
і Факти
гімназії”
(АіФ)
Телевізійна
Служба
Новин
Гімназії
(СНГ)
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
«ОРГАНІЗАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА В
СУЧАСНИХ УМОВАХ»
Стасенко О.П., директор МЗШ №5
Мотивація
Інструктування
Структура
органі
заторської
діяльності
Переконання
Допомога
Стимулювання
Забезпечення єдності дій
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ
ЗМІН»
Джалілова В.Л., директор Макіївського ліцею №1
із ЗШ ІІ ступеня №61
РІВНІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
КЕРІВНИКА ШКОЛИ
4
1
3
ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧИМІ
ЯКОСТІ
СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА
СТИЛІ УПРАВЛІННЯ
МОДЕЛІ КЕРІВНИКА СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
2
ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
«РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ФОРСАЙТ-ПРОЕКТУ
«ОСВІТА - 2025»»
Шевченко В.І., директор міського ліцею
Проект, спрямований на розвиток академічної обдарованості молоді
3
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
«РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ФОРСАЙТ-ПРОЕКТУ
«ОСВІТА - 2025»»
Шевченко В.І., директор міського ліцею
3
Педагогічна рада
“Інструментарій освітнього маркетингу:
теорія та практика від професіоналів
Макіївського міського ліцею”
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
«РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ФОРСАЙТ-ПРОЕКТУ
«ОСВІТА - 2025»»
Шевченко В.І., директор міського ліцею
Формування загального простору науки та освіти.
Шкільний технопарк
3
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
«РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ФОРСАЙТ-ПРОЕКТУ
«ОСВІТА - 2025»»
Шевченко В.І., директор міського ліцею
Стартап-проект “Сонячна батарея”
3
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
«РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ФОРСАЙТ-ПРОЕКТУ
«ОСВІТА - 2025»»
Шевченко В.І., директор міського ліцею
Дебати як
освітня
інтерактивна
технологія
3
L/O/G/O
19.01.2012
КЕРУВАТИ – МИСТЕЦТВО ВЕСТИ ДО УСПІХУ
ІНШИХ.
Давайте людям можливість постійно
відчувати свою значущість - і робіть це щиро.
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Рекомендації (пропозиції) до поліпшення якості
управлінської діяльності керівників МЗШ за проблемою:
«Менеджмент освіти: теорія і практика»
Визначити способи подолання невідповідностей між
стандартом освіти та педагогічною творчістю персоналом.
Створити сприятливе середовище для динамічної
взаємодії освітніх процесів та розвитку в учнів готовності
до зміни в умовах життєдіяльності, до творення свого
майбутнього.
Визначити вимоги до якості результату діяльності та
ефективності способів досягнення цілей, забезпечення
оптимальних затрат зусиль та часу
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
66
Размер файла
5 270 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа