close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА – ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ

код для вставкиСкачать
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА
ПЕДАГОГА – ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Коченгіна М.В.,
зав.
секції
розвивального
навчання кафедри методики
дошкільної та початкової
освіти, канд. пед. наук
МЕТА ВИСТУПУ:
розкрити
зміст
навчально-методичної
роботи
щодо формування інформаційної
культури вихователів ДНЗ під час навчання
педагогів на курсах підвищення кваліфікації;
ознайомити з тенденціями в становленні
ігрової діяльності сучасних дошкільників,
особливостями
мовленнєвого
та
літературного
розвитку
сучасних
дошкільників, які були виявлені в межах
реалізації програми розвитку інформаційної
культури вихователів ДНЗ;
визначити перспективний план дій
ПОКАЗНИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО
ВИХОВАТЕЛЯ ДНЗ
психологічна
та загальнокультурна компетентність,
педагогічна ерудиція;
системність мислення;
інноваційність мислення (здатність модернізувати зміст,
форми, методи, прийоми та засоби навчально-виховного
процесу);
детермінізм мислення (здатність встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки);
перспективність мислення (здатність прогнозувати
шляхи розвитку навчально-виховного процесу);
продуктивність мислення (здатність розробляти
методичний матеріал);
науковість мислення (готовність проводити педагогічні
дослідження),
соціальна компетентність та соціальна активність;
готовність презентувати себе й свій педагогічний досвід
СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ
інформаційний
кругозір;
інформаційна грамотність;
здатність створювати
інформаційні продукти
РОЗДІЛ І.
ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ
РОЗВИТКУ ІНФОРМАІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ
АУДИТОРІЯ РЕСПОНДЕНТІВ:
350 дітей старшого дошкільного віку;
400 слухачів курсів підвищення
кваліфікації за напрямом: “Вихователі
ДНЗ”
РЕЗУЛЬТАТИ
ОПИТУВАННЯ СТАРШИХ
ДОШКІЛЬНИКІВ
НАЙУЛЮБЛЕНІШІ ІГРАШКИ ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
25
М'які іграшки
Машинки
20
15
10
Ляльки
Іграшки-персонажі з агресивних
мультфільмів
Іграшки, матеріал для
конструювання
Лялькові побутові речі
Солдатики
М'яч
5
Іграшкова зброя
Комп'ютер
0
Решта
“У ЯКУ ГРУ ТИ ЛЮБИШ ГРАТИ?”
На комп'ютері
Настільні
Рухливі
4,7
Сюжетно-рольові
7
7,6
9,3
8,7
11
Замість ігри назвали
іграшкии
Будівельні
Спортивні
22,7
20,3
Ігри за мульфільмами
8,7
Не назвали
“ЩО ТИ ДИВИШСЯ ПО
ТЕЛЕВІЗОРУ?”
Кінофільми
Передачі
Т/серіали
Мультфільми
0
20
40
60
ПРІОРИТЕТИ СЕРЕД МУЛЬТФІЛЬМІВ У
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
22%
Російські та
українські
мультфільми
Зарубіжні
мультфільми
55%
Не дали назви
23%
“ЧИ ЧИТАЮТЬ ТОБІ БАТЬКИ?”
80
70
60
50
40
30
20
10
"Так"
"Ні"
"Іноді"
0
НАЙУЛЮБЛЕНІШІЙ ХУДОЖНІЙ ТВІР
Книги, які названо по 1 разу
"Дидактичні книжки"
Казки К.Чуковського
"Не знаю, не маю..."
Енциклопедії
Казкові повісті
Казки "Про..."
Українські народні казки
Казки за мультфільмами
Російські народні казки
Казки зарубіжних авторів
"Просто казки"
0
5
10
15
20
ТВОРИ, ЯКІ БУЛО НАЗВАНО 1-2 РАЗИ:
А.Пушкин.
Сказки;
А.Пушкин. Сказка о золотой рыбке;
В.Біанкі. Мишонок Пік;
Д.Мамін-Сибиряк. Сіра Шийка;
Загадки;
Библия;
“Нова”;
“Велика”
ПОЯСНЕННЯ ДІТЕЙ, ЧОМУ ПОДОБАЄТЬСЯ
ЛІТЕРАТУРНИЙ ГЕРОЙ
30
Не мають улюбленого героя
25
Не змогли пояснити
20
Любить бабусю, допомагає,
смілива, добра, гарна, слухає
маму
"Добра, гарна, красива"
15
10
"Сміливий, сильний, усіх
захищає"
5
Пояснення по 1-4 рази
0
1 кв
ПОЯСНЕННЯ ДІТЕЙ, ЧОМУ ЇМ ПОДОБАЄТЬСЯ
ПЕРСОНАЖ:
“Роботяща” – 1 дитина;
“Веселі, добрі” –1 дитина;
“Цікавий (цікаві)” – 2 дитини;.
“Усіх лікує” - 3 дитини;.
“Дружні, дружелюбні” – 4 дитини;
“Тому що він – головний” – 1
дитина;
“Тому що вона старенька” - 1
дитина;
“Летает, в плаще” – 3 дитини;
“Допамагає, врятовує” – 4
дитини:
“Потому что эту книгу купил
папа”, “Потому что эту книгу
читает мама на ночь…” - 3
“Б’ються,
хочуть вбивати” – 4
дитини;
“Обманула” – 2 дитини;
“Потому что герой – выдумщик и
фантазер” – 1 дитина;
“Потому что несет золотые яйца”
– 1 дитина;
“Потому что спекла бабушка” – 1
дитина;
“Потому что там есть кошечка” –
1 дитина;
“Там ежик в тумане” – 1 дитина;
“Потому что быстрая, ловкая” –
дитина;.
“Потому что прыгает” – 1 дитина
Сподобався сюжет – 2 дитини;
сподобався опис у творі – 1
дитина
ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЬМИ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛІТЕРАТУРНИХ
ПЕРСОНАЖІВ:
Хорошие, добрые, красивые (самая многочисленная группа):
Белоснежка, Ариэль, Винни-пух, Русалочка, Дюймовочка, Маша, Шрек,
Снегурочка, Золушка, Красная Шапочка, Колобок, Мальвина, Человекпаук, фея, гномы, королевы, принцессы, поросята, осел, петух, заяц;
Любит бабушку, помогает, добрая, нарядная, слушает маму,
хорошая, смелая, не боялась идти по лесу к бабушке: Красная
Шапочка;
Смелые, сильные: Человек-паук, Бетмен, Спайдермен, семь
богатырей, медведь.
Веселые: Емеля, Чиполлино.
Старенькая: бабушка
Главный: король
Интересный персонаж: баба Яга, Колобок
Спасает: Буратино
Помогает: Золушка, ласточка, рак-неборак
Лечит: Айболит
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАНН Я
ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ
АНКЕТА
СЛУХАЧА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА НАПРЯМОМ
“ВИХОВАТЕЛІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ”
Дата початку курсів: _________ Місце проведення курсів: __________________________
1. Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________
2. Назва навчального закладу __________________________________________________
3. Район (місто) _____________________ 4. Рік народження ________ 5. Освіта ___________ 6.
Педагогічний стаж _____ 7. Категорія ________8. Педагогічне звання (якщо є) _________
9. Коли Ви останній раз навчалися на курсах підвищення кваліфікації? ______________
10. Скільки разів Ви проходили навчання на курсах підвищення кваліфікації? _________
11. Коли Ви останній раз атестувалися? _______
12. Які мотиви Вашого прибуття на курси: а) власне бажання; б) необхідність атестації;
в) направлення керівника навчального закладу або районного відділу освіти
13. Чи вважаєте Ви, що заняття на курсах можуть суттєво підвищити Ваш професійний
рівень? а) так;
в) ставлюся до курсів підвищення кваліфікації скептично;
б) частково;
г) не визначилася
14. З дітьми якої вікової групи Ви працюєте?
а) 3-4-річного віку;
в) старшого дошкільного
д) ______________________
б) 4-5-річного віку;
г) різновікова група
15. Чи є у Вашому дошкільному навчальному закладі комп’ютер? а) так;
б) ні
16. Чи є у Вашому дошкільному навчальному закладі Інтернет?
а) так;
б) ні
17. Якщо мережі Інтернет немає, чи є надія, що він з’явиться?
а) так;
б) ні
18. Чи маєте Ви можливість користуватися комп’ютером ДНЗ ?
а) так;
б) ні
19. Визначте Ваш рівень володіння комп’ютером? а) нульовий;
в) достатній;
б) низький;
г) високий
20. Чи достатньо Вас забезпечують методичною, психолого-педагогічною та дитячою
художньою літературою? а) так;
б) ні
21. Які педагогічні технології Ви застосовуєте у своїй практиці?
_______________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
22. Яку тему для проведення тематичного спецкурсу запропонували б особисто Ви?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
23. Які фахові питання Ви бажали б з’ясувати під час навчання на курсах
підвищення кваліфікації?
а) підходи до планування за Базовою програмою розвитку дитини “Я у Світі”;
б) ефективні й інноваційні технології мовленнєвого розвитку дошкільників;
в) ефективні й інноваційні технології математично-природничного розвитку дітей;
г) ефективні й інноваційні технології художньо-естетичного розвитку дошкільників;
д) взаємодія з батьками;
є) гуманізації навчально-виховного процесу;
е) здоров’язбережувальні технології;
ж) робота з дітьми 5-річного віку;
з) робота з обдарованими дітьми;
і) робота з дітьми, які мають особливі потреби;
й) профілактика власного емоційного вигоряння;
к) інноваційні технології в дошкільній освіті;
л) формування інформаційної культури педагогів;
м) ваша пропозиція: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
24. Коли Ви в останній раз були в театрі? а) __________________________ ; б) ніколи
Анкета
Шановний Колего!
З метою оптимізації навчально-виховного процесу просимо Вас відповісти на такі
запитання:
1. Якими рисами характеру або особливостями поведінки сучасний дошкільник
відрізняється від своїх ровесників, які відвідували дитячі садки 12-15 років тому?
___________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Які іграшки, на Ваш погляд, є найулюбленішими у дівчаток? ___________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Які іграшки, на Ваш погляд, є найулюбленішими у хлопчиків?__________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Кого або що наслідують у своїх іграх дівчинки? ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Кого або що наслідують у своїх іграх хлопчики? ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Яке значення для розвитку, виховання та соціалізації дівчаток має лялька Барбі?
__________
_____________________________________________________________________________________
7. Як впливає на розвиток, виховання та соціалізацію хлопчиків іграшки-монстри,
іграшкова
зброя?
______________________________________________________________________________
8. На Ваш погляд, яка кількість батьків усвідомлено та відповідально ставиться до
придбання іграшок для своєї дитини? а) до 20%;
б) до 50%;
в) до 75%;
г) ваш
варіант: __________
9. У якому випадку дитяча книжка та читання не мають позитивного виховного впливу на
дитину? ______________________________________________________________________________
10. Чи вистачає Вам психолого-педагогічної літератури, щоб здійснювати просвітницьку
роботу серед батьків? а) так; б) ні;
в) ваш варіант___________________
11. На якому рівні Ви здійснюєте просвітницьку роботу серед батьків щодо негативного
впливу на дитину агресивного інформаційного середовища? а) низький; б) достатній;
в) високий
12. Ваш пед. стаж: ___ 13. Ви працюєте у ДНЗ: а) сільської місцевості; б) смт; в) міста
ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ ДО
МОВЛЕННЄВОГО І ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО
РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ
Методи та прийоми, які
застосовуються вихователями з
метою розвитку зв’язного мовлення
дошкільників:
бесіда;
пояснення;
демонстрація
ілюстрацій
Методи та прийоми, які
застосовуються вихователями з
метою розвитку творчих
мовленнєвих здібностей
дошкільників:
бесіда;
пояснення;
Методи та прийоми, які
застосовуються
вихователями з метою
опрацювання творів
художньої літератури з
дітьми дошкільного віку:
пояснення;
читання;
бесіда;
переказ;
демонстрація
ілюстрацій
ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ
ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ ВИКОРИСТОВУВАТИ
РОЗВИВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
володіння
методикою
опрацювання
творів
художньої літератури з
дітьми дошкільного віку
відповідно
до
Базової
програми “Я у Світі”:
недостатній
(іноді
–
початковий) рівень;
ІКТ-компетентнсть:
низький рівень
рівень
забезпечення
художньою літературою
для дітей та методичною
літературою:
не достатньо забезпечені
53% педагогів;
готовність
проводити
звуковий аналіз слів:
не завжди достатній
рівень;
Висновки:
зафіксовано недостатній показник професійної
підготовки вихователів ДНЗ до керівництва
літературним,
мовленнєвим
розвитком
дошкільників;
спостерігається
тенденція
невідповідності
предметного ігрового середовища, що оточує
дитину старшого дошкільного віку, вимогам
сьогодення;
констатовано недостатній рівень сформованості
мовленнєвих компетентностей та читацького
кругозору старших дошкільників;
втрачаються традиції сімейного виховання та
дозвілля; відбувається
знищення ігрового
розвивально-предметного середовища для дітей
дошкільного віку вдома
РОЗДІЛ ІІ.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ ВИХОВАТЕЛІВ
ДНЗ: ДОСЯГНЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
СКЛАДОВІ СУПРОВОДУ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ НА
КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ
1. Організаційний напрям.
2. Навчально-методичний.
3. Науково-методичний.
4. Підтримка особистісного зростання.
1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ НАПРЯМ
упровадження
інноваційних форм проведення
навчальних занять – інтерактивні лекції,
семінарські та практичні заняття, на яких
використовуваютьсяся, переважно, проблемні,
проблемно-пошукові
та творчі методи
(зокрема,
складання
та
розв’язання
педагогічних
задач,
прийом
“відкрите
запитання”, ділові ігри тощо );
ПЕРСПЕКТИВИ:
започаткування періодичного видання для
вихователів Харківського регіону;
створення
“Музею творчості вихователів
ДНЗ” на
базі факультету
підвищення
кваліфікації
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
розроблено
навчальні
програми
для
слухачів курсів підвищення кваліфікації за
напрямами «Вихователі ДНЗ», “Вихователі
різновікових груп ДНЗ” –
«Розвивальна
модель дошкільної освіти»;
розроблено матеріали для самостійної
роботи для слухачів курсів підвищення
кваліфікації
«Сучасний
вихователь
дошкільного навчального закладу»;
відбувається
розробка
навчальнометодичних посібників для вихователів ДНЗ
“Підготовка вихователів ДНЗ до розвитку
особистості дитини засобами художньої
літератури”
та
“Створення
безпечного
інформаційного середовища для дитини
дошкільного віку”
.
3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ
НАПРЯМ:
здійснювалося
залучення вихователів
дошкільних навчальних закладів до
підготовки колективних творчих
проектів;
впроваджується програма науководослідної діяльності “Розвиток
інформаційної культури вихователів
ДНЗ"
4. ПІДТРИМКА
ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ
ПЕДАГОГІВ:
застосування
в навчальновиховному процесі ситуації успіху;
гуманізація спілкування
ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ, ЯКИХ ТРЕБА
ВЖИТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ
1) посилити увагу:
до
підвищення рівня професійної комптентності
вихователів ДНЗ щодо мовленнєвого та художньоестетичного розвитку дошкільників засобами художньої
літератури;
до літературного розвитку дошкільників;
до організації ігрової діяльності дошкільників
2) сприяти на місцях популяризації користування
комп’ютерами, мережею Інтернет;
3) запобігати емоційному вигорянню педагогів
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
ВІДКРИТІ
ЗАПИТАННЯ:
1. Які фактори гальмують
розвиток інформаційної
культури вихователів ДНЗ?
2. Яка потрібна допомога
щодо розвитку інформаційної
культури вихователів ДНЗ?
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
200
Размер файла
716 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа