close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Практика розгляду відповідей на повідомлення про можливу

код для вставкиСкачать
Практика розгляду відповідей
на повідомлення про можливу
відмову у реєстрації знака та
рекомендації щодо вирішення
спірних питань.
п.1 ст.6 Закону України “Зображують або імітують
офіційні назви держав”
документ, що підтверджує
право заявника на
використання:
у складі заявленого
позначення елементу, що
імітує офіційну назву
держави "НОРВЕГІЇ (NORGE)"
п.1 ст.6 Закону України “Зображують або імітують
державні прапори”
позначення, заявлене на
реєстрацію як знак, складається
виключно з позначення, яке імітує:
- прапор України;
- прапор древньої землі Брюнсвік
(Flag of the former Land of
Brunswick), що охороняється
відповідно до ст. 6ter Парижської
конвенції з охорони промислової
власності.
Конституція України ст. 20.
Закон України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" розд. ІІ,
ст. 6 п. 1.
Парижська конвенція з охорони
промислової власності ст. 6ter.
Intellectual Property Digital Library
Article 6ter
(http://www.wipo.int/ipdl/en/search/6te
r/search-struct.jsp) (6ter Number:
DE0088).
п. 2 ст. 6 Закону України “є загальновживаним як
позначення товарів певного виду”
заявлене словесне позначення:
1) не має розрізняльної здатності та не
Заявлене словесне позначення:
набуло такої внаслідок використання
- для товару 29 класу, що відноситься
заявником для всіх товарів 33 класу,
до узагальнюючих понять "овочеві
зазначених у наведеному в матеріалах заявки
консерви; овочеві салати; овочі
законсервовані", що зазначені у
переліку товарів та послуг;
наведеному в матеріалах заявки
2) є оманливим для товарів 33 класу,
переліку, є загальновживаним як
зазначених у наведеному в матеріалах заявки
позначення товару певного виду:
РАТАТУЙ, -я, ч., кул. Типова провінційна переліку, крім товарів "вина", тому що
страва французької кухні, овочеве рагу; включає зазначення "кагор":
Кагор - сорт червоного десертного вина.
- є оманливим для товарів "салати
фруктові; фрукти законсервовані;
3) для товару 33 класу "вина" є
фруктові консерви";
загальновживаним як позначення товарів
Закон України "Про охорону прав на
певного виду.
знаки для товарів і послуг" (Розд.ІІ,
"Кагор ВК Алк. 16 % об., сах. 160 г/дм3. ст.6, п. 2).
красное десертное вино, изготовлено из
http://www.slovnyk.net/
французского сорта винограда Каберне –
Совиньон.
Кл.: 29, 30, 31, 32
Кл.: 33
п. 2 ст. 6 Закону України “є загальновживаним як
позначення товарів певного виду”
Кл.: 29, 30, 32
Заявлене словесне позначення "ГАУДА"
не може бути зареєстроване як знак
для
товарів
29
класу
"молочні
продукти, а саме "сири", тому що воно
є загальновживаним для вищевказаних
товарів.
Гауда — голландський твердий сир з
коров'ячого молока. Найпоширеніший
сир у світі та найвідоміший з усіх
голландських сирів.
Кл.: 29
п. 2 ст. 6 Закону України
“загальновживаний термін”
заявлене словесне позначення є
загальновживаним терміном для
товарів 30, 31 класів, зазначених у
наведеному в матеріалах заявки
переліку.
Екобренд - екологічно безпечний
бренд.
Бренд - це розрекламована торгова
марка певного товару.
Екобренд - це бренд, який пройшов
екологічну експертизу на
відповідність міжнародним,
європейським та національним
стандартам та екологічну
сертифікацію згідно ISO 14024 і
отримав ліцензії на право
використання знаків екологічного
маркування міжнародної,
європейської та національних
сертифікаційних систем.
Кл : 30, 31
п. 2 ст. 6 Закону України “є описовим”
для всіх товарів 30 класу, що
зазначені у наведеному в
матеріалах заявки переліку
товарів, заявлене словесне
позначення:
- не має розрізняльної
здатності та не набуло
такої внаслідок його
використання заявником;
- є описовим при
використанні щодо
зазначених у заявці товарів,
бо вказує на якість та
властивості товарів.
FRESH - свіжий,
натуральний.
Свіжий - який не втратив
своїх природних
властивостей, своєї якості.
Щойно приготовлений.
Свіжість - властивість і
якість за знач. свіжий.
Свіжість продуктів.
Кл.: 30
п. 2 ст. 6 Закону України “є оманливим”
заявлене комбіноване позначення є
оманливим для товарів 30 класу,
зазначених у наведеному в
матеріалах заявки переліку товарів,
крім товару "борошно", бо містить у
своєму складі зазначення "мука".
"Мука - борошно.
Борошно - продукт помолу зерна, який
використовується для виготовлення
хліба, макаронів, кондитерських та ін.
виробів."
Закон України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" розд.ІІ
ст.6 п.2.
http://translate.yandex.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0
%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%
BD%D0%BE
Кл.: 30, 35
п. 2 ст. 6 Закону України
“часткова оманливість, описове”
заявлене словесне позначення:
1) є оманливим для товарів 30
класу, крім товару "майонез",
зазначення щодо якого наявне в
його складі;
2) для товарів 30 класу, а саме:
"майонез", складається лише з
даних, що є описовими при
використанні щодо зазначених
товарів, бо вказують на їх вид та
властивості:
Майонез - соус виготовлений з
яєць, олії, оцту та інших приправ.
Корисний - який дає, приносить
добрі наслідки.
Закон України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" (розд. ІІ,
ст. 6, п. 2).
Великий тлумачний словник
сучасної української мови (з дод. і
допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т.
Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "ПЕРУН",
2005. - стор. 637, 574.
Кл.: 30
п. 2 ст. 6 Закону України “може ввести в оману”
для всіх товарів 33 класу,
зазначених у наведеному в
матеріалах заявки переліку
товарів та послуг, заявлене
словесне позначення може ввести
в оману щодо товару (місця його
виготовлення).
ИБЕРИЯ (ИВЕРИЯ) - античное и
византийское название Восточной
Грузии (Картли).
Наявність в позначенні назви
Східної Грузії - ІВЕРІИЯ, в тому
числі літерами грузинського
алфавіту може породжувати
асоціації про місце виготовлення
товарів, а саме - Грузії, що
насправді не відповідає дійсності.
"Картли - историческая область
Восточной Грузии. В античных и
византийских источниках
известна под названием Иберия.
Ксанское ущелье, южные склоны
Мухранскои долины, Ленингорский,
Цхинвальский и многие другие
микрорайоны располагают
уникальными виноматериалами
для получения игристых вин."
Кл.: 33
п. 2 ст. 6 Закону України
“може ввести в оману щодо особи”
заявлене позначення не може бути зареєстроване для
всіх товарів 16, 25, 28 та послуг 41 класів, зазначених
у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів та
послуг, тому що воно може ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товар або надає послуги.
“Disney Enterprises, Inc. є дочірньою компанією
всесвітньо відомої The Walt Disney Company, яку було
засновано у 1945 році відомим американським
кінорежисером Уолтом Діснеєм (Walt Disney).
Станом насьогодні The Walt Disney Company є другою
за розмірами транснаціональною компанією з
прибутком в 27,1 млрд. доларів на рік.
Компанія здійснює свою діяльність з використанням
тотожного товарного знака.
Одним із важливіших напрямків діяльності компанії на
території країн СНД є ліцензування виробництва
споживчих товарів під відомим у світі брендом
"DISNEY".
Товари, марковані заявленим позначенням та послуги,
які надаються з використанням заявленого
позначення, можуть породжувати у свідомості
споживача асоціації, пов'язані з компанією The Walt
Disney Company, що насправді не відповідає дійсності”.
Мотивоване заперечення проти реєстрації знаку для
товарів і послуг (від 11.06.2007).
Кл.: 16, 25, 28, 40, 41
п. 3 ст. 6 Закону України
“схожі настільки, що їх можна сплутати”
для всіх товарів 1 класу, частини товарів 5
класу, а саме: "фармацевтичні та
ветеринарні препарати; хімічні препарати на
медичні потреби; хімічні препарати на
фармацевтичні потреби; хімічні препарати
на ветеринарні потреби; хімічні реагенти на
лікарські (медичні) або ветеринарні потреби;
фармацевтичні препарати для застосування
у медицині; фармацевтичні препарати для
застосування у хіміотерапії", частини послуг
42 класу, а саме: "наукові та технологічні
послуги і досліджування та конструювання,
що відносяться до них; послуги промислового
аналізування та досліджування; розробляння
фармацевтичних препаратів та лікарських
засобів; послуги з проводіння досліджень, що
стосуються розробки та тестування
фармацевтичних препаратів", зазначених у
наведеному в матеріалах заявки переліку
товарів та послуг, заявлене словесне
позначення є схожим настільки, що його
можна сплутати з комбінованим знаком "S
СИНБИАС", раніше зареєстрованим в Україні
на ім'я Товариства з обмеженою
відповідальністю "Науково-виробнича фірма
"Сінбіас" (UA) (свідоцтво № 38341 від
15.03.2004 заявка №2002031956 від
12.03.2002) щодо таких самих та споріднених
товарів і послуг.
Закон України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" розд.ІІ, ст.6 п.3.
Кл.: 05, 42
Кл.: 01, 05, 42
п. 3 ст. 6 Закону України
“схожі настільки, що їх можна сплутати”
для всіх товарів 32 класу,
зазначених у наведеному в
матеріалах заявки переліку,
заявлене словесне
позначення є схожим
настільки, що його можна
сплутати з словесним
знаком “ЧОРНИЙ ОКСАМИТ",
раніше зареєстрованим в
Україні на ім'я Закритого
акціонерного товариства
"АЛ-ВИН" (UA) (щодо таких
самих та споріднених
товарів.
Закон України "Про охорону
прав на знаки для товарів і
послуг" розд.ІІ, ст.6 п.3.
ЧОРНИЙ ОКСАМИТ
Кл.: 32
ТЕМНИЙ ОКСАМИТ
Кл.: 32
п. 3 ст. 6 Закону України
“схожі настільки, що їх можна сплутати”
Кл.: 30, 32, 35
для всіх послуг 35 класу, не пов'язаних
з введенням у цивільний оборот
товарів 30 та 32 класів, зазначених у
наведеному в матеріалах заявки
переліку товарів та послуг, заявлене
словесне позначення є тотожним з
словесним знаком "Солодкі миті
життя", раніше зареєстрованим в
Україні на ім'я Колеснікова Бориса
Вікторовича, Кия Сергія Вікторовича,
Такташевої Раїси Саітовни,
Такташевої Ельміри Жиганівни,
Такташева Рената Жигановича,
Ляшка В'ячеслава Михайловича,
Черткова Юрія Дмитровича,
Ахметова Ігора Леонідовича;
(свідоцтво № 154530 від 10.04.2012
заявка № m201109234 від 14.06.2011)
щодо таких самих та споріднених
послуг.
Кл.: 35, 38
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
20
Размер файла
1 100 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа