close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Pingetrafo

код для вставкиСкачать
Mõõtetrafod
По виду измеряемого значения:
трансформаторы напряжения;
трансформаторы тока (переменного);
трансформаторы постоянного тока.
По количеству коэффициентов трансформации:
однодиапазонные;
многодиапазонные.
По способу установки:
внутренней установки;
наружной установки;
встроенные;
накладные;
переносные.
По материалу диэлектрика:
масляные;
газонаполненные;
сухие.
Klasiifikatsioon mõõdetava suurusejärgi:
1.Pingetrafod
2.Voolutrafod (vahelduvvool)
3.Alalisvoolutrafod
Trafo ülekandetegurite järgi
1.Ühepiirkonnalised
2.Mitmepiirkonnalised
Paigalduskoha järgi
1.Piagaldus välisseadmetesse
2.Paigaldus siseseadmetesse
3.Paigaldus seadmetesse
4.Peale paigaldatavad
5.Kantavad
Dielektrise materjali järgi
1.Õliga täidetud
2.Gaasiga täidetud
3.Kuivad
Pingetrafo mõiste
Pingetrafo (inglise keeles voltage transformer, vene keeles трансформатор
напряжения ) on vahelduvvoolu mõõtetrafo, millel normaaltingimustel
sekundaarpinge on proportsionaalne primaarpingega ja mähiste õigel
ühendamisel nende pingete vaheline faasinurk on nullilähedane.
Pingetrafo mõiste
Pingetrafo (inglise keeles voltage transformer, vene keeles трансформатор
напряжения ) on vahelduvvoolu mõõtetrafo, millel normaaltingimustel
Sekundaarpinge on proportsionaalne primaarpingega ja mähiste õigel
ühendamisel nende pingete vaheline faasinurk on nullilähedane.
Трансформатор напряжения измерительный – это трансформатор
электрический, предназначенный для преобразования высокого
напряжения в низкое в цепях измерения и контроля.
Измерительные трансформаторы напряжения – это промежуточные
трансформаторы, через которые включаются измерительные приборы
при высоких напряжениях. Благодаря этому измерительные приборы
оказываются изолированными от сети, что делает возможным применение
стандартных приборов (с переградуированием их шкалы) и тем самым
расширяет пределы измеряемых напряжений.
Pingetrafod
6.6
Optilised mõõtetrafod
Pingetrafod
Primaarmähis
Primaarmähis
Keerdude arv W1
Keerdude arv W1
Pinge U1
Pinge U1
Sekundaarmähis
Keerdude arv W2
Pinge U2
Ülekandetegur
K=
W1
W2
Pingetrafode nimiandmed
Pingetrafode nimiandmed
Pingetrafo vektordiagramm
Pingetrafode mõõtevead
Pingetrafode mõõtevead
Pingetrafode mõõtevead
Pingetrafode mõõtevead
Pingetrafode mõõtevead
Pingetrafode lülitusskeemid
Ühefaasiline
liin
U1 – primaarpinge;
W1 – primaarmähise keerdude arv;
U2 – sekundaarpinge;
W2 - sekundaarmähise keerdude arv;
Ühefaasiline
liin
Pingetrafo mõõteskeemid
nn. Mittetäielik
Kolmnurk, vt järgmist lk.
Pingetrafode lülitusskeemid
Pingetrafode lülitusskeemid
Pingetrafode lülitusskeemid
Pingetrafo
Pingetrafo
Pingetrafo TRENCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Voolupiirav reaktor
Abi pingetrafo
Harmoonilisi piirav filter
Pingepiirik
Klemmliist
Ekraan
Maanduslüliti
Induktiivsuspooli ja pingepiiriku
kaitseplokk
9. Induktiivsuspool, piirik ja
maanduslüliti
Pingetrafo TRENCH
Pingetrafo TRENCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Voolupiirav reaktor
Abi pingetrafo
Harmoonilisi piirav filter
Pingepiirik
Klemmliist
Ekraan
Maanduslüliti
Induktiivsuspooli ja pingepiiriku
kaitseplokk
9. Induktiivsuspool, piirik ja
maanduslüliti
Pingetrafo TRENCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Portselanist otsakate
Õli paisumispaak
Kondensaator
Õliga täidetud korpus
Vahetraho
Järjestikku ühendatud Induktiivsuspool
Stabiliseeriv koornus
Madalpinge väljaviikude klemmliist
Õlitaseme kontollimise vaateaken
Pingetrafo TRENCH
Pingetrafo TRENCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Portselanist otsakate
Õli paisumispaak
Kondensaator
Õliga täidetud korpus
Vahetraho
Järjestikku ühendatud Induktiivsuspool
Stabiliseeriv koornus
Madalpinge väljaviikude klemmliist
Õlitaseme kontollimise vaateaken
Pingetrafo ehitus
Pingetrafo
Pingetrafo
Seadme mass kuni 120 kg
Mõõtmed 320x484x670
Lubatud viga pinge järgi - + 0,2% ja nurga järgi -+10 min
Nimipingel ja võimsusel 76 VA-
Ettenähtud kõrgepinge (10 kV) muutmiseks madalpingeks (100V)
Mida saab mõõta ja kasutada seadmete (relee) kaitseks.
Pingetrafo 110 kV
Seadme mass 800 kg
Kõrgus 2100
Õli 240 kg
Pingetrafo 110 kV
Ettenähtud kõrgepinge (110 kV) muutmiseks madalpingeks
Mida saab mõõta ja kasutada seadmete (relee) kaitseks.
Seadme mass kuni 410 kg
Mõõtmed 730x800x2280
Elegaasi rõhk 0,35 MPa
Nimipingel ja võimsusel 76 VA-
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
3
Размер файла
6 585 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа