close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Изтегли

код для вставкиСкачать
Преглед на топло
електрическа станция с
въглищен енергоизточник
Основни принципи на ТЕЦ
Предаване
на
извлечената
енергия към
водата
Превръщане на
водата в пара с
високо налягане
Парата с високо налягане превръща
енергията си в механична => въртене
на турбината
Механичната
енергия се
превръща в
електрическа
=>
Напрежение/електри
чество
Ел. Енергията се
доставя на
потребителите
Извличане на
енергия от гориво
Електрическа станция с
въглищен енергоизточник
Изглед на площадката
Съдържание
–
–
–
–
–
Управление на въглищата
Котелно отделение
Електрическа централа
Охлаждаща кула
Обработка на отпадъчния газ
• Електростатични филтри
• Сероочистка
– Други сгради
1.Подаване на гориво
5. Генератор
трансформиращ
механичната
енергия в
електриеска
6. Трансформатор
позволяващ
преноса на
ел.енергия на
дълги разстояния
3. Нагревателен агрегат
8. Сероочистка
2.Изгаряне
4. Парна турбина :Превръщане
на енергията от парата в
механична
7. Електростатичен филтър
R. Peters, Jan. 2007
9. Охлаждаща
кула:превръща парата във
вода
Подаване на гориво: примерно
подаване на въглища
R. Peters, Jan. 2007
Подаване на гориво:Конвейр и
мелница
R. Peters, Jan. 2007
Котелен агрегат (1) Вход
+ 9 5 .0 m
Нагревателен
агрегат
Водозахранване
Студен
въздух
Подаване на
въглища
Мелница
± 0 .0 m
Горивна
камера
R. Peters, Jan. 2007
Котелен агрегат (2) Изход
+ 9 5 .0 m
Нагревателен
агрегат
Горещ въздух
Пара за
турбините
Горивна камера
Мелница
± 0 .0 m
R. Peters, Jan. 2007
Отделена
пепел
Турбинно отделение
Прегрята пара към
торбината
Вода от котела
R. Peters, Jan. 2007
Turbine Cross Section
Изходяща пара
Подаване на
пара с високо
налягане
Разширена
пара
Подаване на
пара с ниско
налягане
Кондензатор
Турбинно отделение
R. Peters, Jan. 2007
Генератор
Изходяща ел.енергия
Механична
енергия от
турбината:Вход
Охладителна кула
Загрята вода от
кондензаторите
Горещ
въздух+
Отпадъчен
газ
Загрят
въздух
Студен
въздух
Вода до
помпено
отделение
Охаждащо водно помпено
отделение
Серпентини
Охладителни
водни помпи
Кондензатор
Вода от
охлаждащата кула
R. Peters, Jan. 2007
Електростатичен филтър
Събирателни пръчки
Отпадъчен газ от
котела
Пепел отделена от отпадъчната газ
Сероочистка
Поток на
отпадъчен газ
Към охлаждаща
кула
Пръски вода
(смес от вода,гипс и
варовик)
Суспенсия от
гипс/варовик
Котел + Електростатичен филтър
+ Сероочистка
+ 9 5 .0 m
± 0 .0 m
Управляващи системи
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
7
Размер файла
2 774 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа