close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Застосування електромагнітних

код для вставкиСкачать
Застосування
електромагнітних коливань
Підготувала група
“РОБІТНИКИ”
Які робітничі професії пов’язані з
застосуванням електромагнітних
коливань?
Щоб відповісти на це питання, ми
ознайомилися з додатковою
літературою та відвідали підприємства
нашого міста і виявили:
• Майстер по обслуговуванню і ремонту
побутової, радіотелевізійної апаратури
та комп’ютерної техніки;
• Випробовувач електричних машин і
апаратів;
• Намотувач котушок, трансформаторів.
Зборщик трансформаторів;
• Електромонтер по експлуатації
розподільних мереж.
Питання з програми по
фізиці
10 клас. Конденсатор.
Двохелектродна
лампа.
Напівпровідниковий
діод. Транзистор.
Робітнича професія
назва
призначення
Майстер по
обслуговуванню і
ремонту
радіотелевізійної
апаратури,
комп’ютерної
техніки
Виявляє причини
несправності
радіотелевізійної
апаратури,
побутової і
комп’ютерної
техніки.
Здійснює заміну
пошкоджених
деталей.
Знання даного спеціаліста
по фізиці, які потрібно
для роботи
Радіодеталі –
конденсатори,
вакуумний і
напівпровідниковий
діод, транзистори; їх
будова, дія,
призначення, правила
включення.
Вольтамперні
характеристики
радіоламп і
напівпровідникових
діодів.
Питання з програми по
фізиці
11 клас. Трансформатор.
Електрогенератор.
Робітнича професія
назва
Випробовувач
електричних
машин і апаратів
призначення
Провіряє готовність
до роботи
зібраних
електричних
машин
Знання даного спеціаліста
по фізиці, які потрібно
для роботи
Будова, принцип дії і
призначення
трансформатора,
електрогенератора,
складання
електричних схем для
проведення
випробувань, робота з
вимірювальними
приладами.
Питання з програми по
фізиці
11 клас. Трансформатор.
Електрогенератор
Робітнича професія
назва
Намотувач котушок,
трансформаторів
. Зборщик
трансформаторів
призначення
Виготовляє узли
трансформатора,
здійснює їх
з’єднання.
Знання даного спеціаліста
по фізиці, які
потрібно для роботи
Призначення
трансформатора і
його будова; явища,
що лежать в основі
його роботи. Теорія
дії на холостому ходу
і під загрузкою.
Залежність опору
провідника від його
довжини і
поперечного перерізу.
Ізолятори і їх роль.
Види ізоляцій. Види
з’єднань провідників.
Питання з програми по
фізиці
11 клас. Передача
електроенергії.
Робітнича професія
назва
Електромонтер по
експлуатації
розподільних
мереж
призначення
Слідкує за
справністю ліній
електропередач,
виконує їх
незначний
ремонт
Знання даного спеціаліста
по фізиці, які
потрібно для роботи
Фізичні основи передачі
електроенергії на
відстань.
Трансформатори і їх
роль; лінії проводів,
ізолятори, кабелі.
Електровимірювальні
прилади: амперметр,
вольтметр, омметр,
авометр; правила
роботи з ними.
Порядок виконання
робіт на лініях
електропередач.
Техніка безпеки при
роботі з електричним
струмом.
Нас зацікавило:
• В яких навчальних закладах
Полтавщини можна здобути дані
професії:
- Полтавський політехнічний коледж;
- Комсомольський політехнічний технікум;
- м. Кременчук, ПТУ №7.
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
22
Размер файла
9 122 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа