close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Ознайомившись з цією
презентацією ти:
- продовжиш вивчення процесу розвитку
давньоруської держави в період князювання
Ольги та Святослава;
- дізнаєшся про реформаторську діяльність
Ольги та військово-політичну — Святослава;
- навчишся працювати з історичною картою,
давати характеристику історичним особам;
- навчишся робити політичний аналіз.
Повторюємо!
1.Хто був засновником династії київських
князів ?
2.Поясніть походження назви “Київська Русь” .
3.Визначте спільні риси діяльності князів Олега
й Ігоря.
4.Які проблеми для Київської Русі часів Олега
чи Ігоря були найгострішими ?
5.Порівняйте договори Русі з Візантією 907 та
944рр. Зробіть висновки.
6.Поясніть термін “полюддя”.
Повторюємо!
7.Працюємо з текстом : “… сказала дружина Ігореві:
“ У отроків Свенальда доволі і зброї, і одягу, а ми
голі. Піди,князю, з нами по данину : ти добудеш і
ми”. Послухав iх Ігор, пішов до деревлян по данину,
добавляв до попередньої данини, і чинили
насильство древлянам він і мужі його. Взявши
данину,він пішов у своє місто. Коли він повертався,
то,роздумавши, сказав дружині своїй: “Ідіть з
даниною додому,а я повернусь і ще походжу (за
даниною) “.
- Про які події йдеться у тексті? Коли вони відбулися?
- Чому деревляни платили Ігорю данину?
- Що спричинило повстання деревлян? Які воно мало наслідки?
- Як звали дружину Ігоря?
Пригадай події зображені на ілюстрації. Які почуття у
тебе вона викликала? Прокоментуй побачене.
Після загибелі князя Ігоря у 945 р. княжий престол
у Києві посіла княгиня Ольга. У « Повісті минулих
літ» вона постає жорстокою та мстивою на початку
свого правління і мудрою та поважною в останні
роки свого князювання. Чи відповідає такий образ
княгині Ольги вашим уявленням про неї? Як ви
вважаєте, княгиня Ольга – негативна чи позитивна
історична постать?На це запитання спробуємо
відповісти наприкінці уроку.
Велика київська княгиня,
дружина князя Ігоря. Керувала
Київською державою в пору
неповноліття свого сина
Святослава Ігоровича.
Жорстоко розправилася з
деревлянами,які під час
повстання 945р.вбили ії
чоловіка.
Підтримувала політичні й
торговельні зв’язки з
Візантією.
У 957р. їздила в
Константинополь, де прийняла
християнство.
Налагодила політичні зв’язки з
німецьким королем Оттоном І.
Переконала Святослава не
здійснювати після її смерті
язичеської тризни.
Канонізована православною
церквою.
ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА
придушила деревлянське
повстання та помстилася ім ;
- сприяла розвитку
господарства;
- провела реформу системи
збору данини :
- точно встановлювались норми
данини,податків,повинностей,
”уроків”,“оброків”;
- встановлювався новий порядок
стягнення данини і податків
через представників князя;
- засновані центри збору
данини ПОГОСТИ;
- погости опорні пункти
верховної влади на місцях.
-
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
- використовувала якісно нові
підходи у зміцненні
міжнародного авторитету
Київської Русі,
- віддавала перевагу мирним
способам перед воєнними:
- у 946р. та 957р. здійснила два
дипломатичних візити до
Константинополя, уклала
угоди з Візантією;
- з метою встановлення мирних
і дружніх відносин з
германським імператором
Оттоном І відправила до
нього послів.
- невідбувалося воєнних
зіткнень з хозарією,печенігами.
Був Святослав помірний на зріст, не
дуже низький, і не дуже високий, із
кошлатими бровами та світло-синіми
очима, кирпатий, безбородий, із
густим довгим волоссям над
верхньою губою. Голова була в нього
зовсім гола, але з одного її боку
звисало пасмо волосся — ознака
знатності роду. Міцна потилиця,
широкі груди і всі інші частини тіла
цілком пропорційні. Виглядав він
суворим і диким. Одне вухо його
прикрашала золота сережка,
оздоблена золотим карбункулом і
двома перлинами. Одяг на, ньому був
білий і вирізнявся лише чистотою.
У 964 р. вся повнота влади
зосередилась в руках
Святослава. Але до 969р.
державою переважно керувала
княгиня Ольга,тому що він
більшу частину часу проводив у
військових походах. За роки
свого правління він пройшов
походами зі Сходу на Захід,від
Каспійського моря до
Балкан,щонайменш 8000-8500
км,він мечем перекроїв карту
світу і вписав молоду
Давньоруську державу в
геополітичний простір Євразії.
Навесні 972р.,повертаючись до
Києва,після походу на Візантію,
дружина Святослава потрапила
в засідку,організовану біля
Дніпровських порогів
печенігами,яких підмовили
візантійці. У ході бою князь
Святослав загинув. Печенізький
хан Куря наказав виготовити з
черепа Святослава чашу.
ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА
Посилив владу Великого
князя, зосередевши всю
повноту влади в руках
єдиної династії:
969р. – розділив
князівства між своїми
синами: намісником у
Києві став старший син
Ярополк,у Древлянскій
землі—Олег; у Новгороді
– Володимир.
ЗОВНІШНЯ
ПОЛІТИКА
Проводив активну політику направленуна
поширення теріторії Київської Русі :
--протягом 964-966рр. воєнна активність
була зосереджена на Сході : він
підкоряє в’ятичив ,які сплачували
данину хозарам;перемогає хозарських
союзників –волзьких булгар та
буртасів(мордву) ;
завдає поразки Хозарському каганату,
примушує підкоритись племена ясів і
кагосів на Північному Кавказі;
-- 968р. вдалий похід проти Болгарії;
-- 968-972рр. боротьба з печенігами ;
-- 969р. другій похід на Балкани; військо
князя було зупинено під
Адріанополем,а під Доростолом
підписана у 971р. мирна угода.
1. Князь Святослав воював із:
древлян:
а) гунами ;
б) половцями;
в) печенігами.
3. Розташуйте в хронологічному
князювання
порядку правління князів :
а) Ольга ;
б) Аскольд ;
в) Святослав ;
г) Олег;
д) Ігор.
5. У битві з печенігами
загинув князь :
а) Ігор ;
б) Святослав ;
в) Олег.
Запитання :
2.Ольга спалила столицю
а) Новгород;
б) Іскоростень;
в) Олешшя.
4. Ольга за часів свого
а) побудувала нові міста ;
б) прийняла християнство;
в) розгромила хозар;
г) встановила дипломатичні
відносини з Францією;
д) установила норми данини.
6. Кому належить фраза
“ Йду на ви!:
а) Олегу ;
б) Аскольду ;
в) Святославу.
7. Чому Ольгу дістала прізвиська “ мудра “ та “ свята “ ?
8. Чому князь Святослав став для нащадків зразком воїна ?
9. Поясніть термін ПОГОСТ .
В КОРОСТЕНІ
В ПСКОВІ
В ЗАПОРІЖЖІ
В БЕЛГОРОДІ
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
91
Размер файла
9 316 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа