close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Кафедра бухгалтерського обліку

код для вставкиСкачать
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
Якісний склад
професорськовикладацького
персоналу кафедри
підвищується від року в
рік. На сьогодні
це 28 осіб
викладацького складу,
серед
яких 8 професорів, 12 до
центів, 3 старших
викладачі
та 5 асистентів.
Загальна кількість
викладачів кафедри, які
мають науковий ступінь,
дорівнює 60,7 %, що
підтверджує високий
рівень підготовки
З 1981 року і до теперішнього часу кафедру очолює
кандидат економічних наук, професор
ЯНЧЕВА ЛІАНА МИКОЛАЇВНА.
Перший проректор Харківського
державного університету харчування
та торгівлі, завідувач кафедрою
бухгалтерського обліку та аудиту,
кандидат економічних наук,
професор, Заслужений працівник
народної освіти України, відмінник
освіти України, лауреат
регіонального рейтингу "Харків'янин
року" 2005 – 2006 років у номінації
"Діячі науки, культури, мистецтва",
Лауреат Всеукраїнського конкурсу
"Ділова людина України". За плідну
працю нагороджена Міністерством
освіти і науки України нагрудним
знаком "Відмінник освіти України",
нагрудним знаком "Петро Могила",
медаллю "Ветеран праці" та орденом
"Княгиня Ольга" ІІІ ступеня.
Науково-методична робота
Багато уваги приділяється організації самостійної та індивідуальної
роботи студентів. Перші помічники тут — навчально-методичні
матеріали, зокрема розроблені на кафедрі.
За 10 років науково-педагогічним персоналом, які викладають студентам
спеціальності "Облік і аудит", видано підручників, монографій та навчальних
посібників: для рівня “бакалавр” – 154 найменування, для рівня “спеціаліст”
– 84 найменування, для рівня “магістр” – 53 найменування
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Дисципліни, що викладаються фахівцями
кафедри, є одними з основних у формуванні
спеціалістів галузі “Облік і аудит”:
Аудит
Аудит в зарубіжних країнах
Аудит в підприємствах торгівлі та
харчування
Бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік в банках
Бухгалтерський облік і аудит в
підприємствах галузі
Бухгалтерський облік в ресторанному
бізнесі
Бухгалтерський облік в галузях народного
господарства
Бухгалтерський облік в підприємствах
торгівлі та харчування
Державний фінансовий контроль і аудит
Електронний бізнес
Звітність підприємств
Інформаційні системи і технології обліку
Контроль та ревізія
Контроль та ревізія в підприємствах торгівлі
та харчування
Методика викладання у вищій школі і
Болонський процес
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Облік і аудит в зарубіжних країнах
Оподаткування підприємницької діяльності
Організація бухгалтерського обліку
Організація і методика аудиту
Організація обліку на підприємствах малого
бізнесу
Податковий контроль
Управлінський облік
Управлінські інформаційні системи в аналізі
та аудиті
Фінансовий облік
Студент – наше багатство
Науково-дослідна робота студентів під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри є невід’ємною складовою
частиною навчального процесу. Науково-дослідну роботу студенти виконують під час написання рефератів, виконання курсових
та дипломних робіт, а також приймаючи участь у науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах, працюючи у
наукових гуртках. Крім того студенти активно залучаються до виконання держбюджетних тем під керівництвом викладачів
кафедри, набуваючи навичок самостійної наукової роботи з нормативно-правовими обліковими документами та з літературними
джерелами за фахом.
Дослідження студентів знаходять своє відображення у статтях, що публікуються у наукових збірниках, журналах тощо, та у
наукових роботах, кращі з яких представляються для участі у міському конкурсі наукових робіт.
Одним із способів активізації пізнавальної діяльності та науково-дослідної роботи є проведення олімпіад. Кожен рік на обліковофінансовому факультеті проводиться І тур Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю „Облік та аудит” з дисциплін:
Переможці І туру делегуються для участі у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з бухгалтерського обліку.
Студенти факультету приймають участь конкурс “Аудитор”, який щорічно проводиться видавничо-консалтинговою корпорацією
“Фактор”, де вони також мають можливість проявити свої знання і зарекомендувати себе перед майбутніми роботодавцями.
поїздки
Відпочинок студентів
ПОСВЯЧЕННЯ в студенти
Дні спорту
ДЕБЮТ
ВИПУСКНИЙ
ПЕРЛИНА УНІВЕРСИТЕТУ
Сфери використання та можливості
працевлаштування випускників
Види діяльності:
•
•
•
•
•
•
•
•
Фінансовий облік;
Управлінський облік;
Податковий облік;
Економічний аналіз;
Контроль і ревізія;
Аудит;
Науково-дослідна діяльність
Педагогічна діяльність
Посади:
• Головний бухгалтер;
• Фінансовий директор;
• Керівник групи обліку;
• Економіст з бухгалтерського
обліку і аналізу господарської
діяльності;
• Економіст з фінансової
роботи;
• Головний державний
податковий інспектор;
• Старший державний
податковий інспектор;
• Ревізор-інспектор
податкової служби;
• Консультант з економічних
питань;
• Науковий співробітник,
викладач вищого навчального
закладу.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бухгалтер;
Бухгалтер-ревізор;
Бухгалтер-експерт;
Керівник групи обліку;
Контролер-ревізор;
Економіст;
Аналітик;
Ревізор;
Аудитор;
Касир-експерт;
Наші випускники
працевлаштовані у банківській сфері,
податкових органах, на
підприємствах різних форм
власності, займаються науковопедагогічною діяльністю тощо
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
18
Размер файла
682 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа