close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Князі Київської Русі

код для вставкиСкачать
Давньоруські
князі
Князь Олег (882-912)
882 р. – захоплення Києва,
початок історії
Київської Русі.
Підкорив племена
кривичів,сіверян,древлян.
Успішно відбивав набіги
хозарів.
В 907 і 911 роках
здійснив успішні походи
на Візантію і в 911році
підписав вигідну угоду.
Князь Ігор (912-945)
Придушив повстання
древлян, відбивав
набіги печенігів
(915 і 920).
Здійснив невдалий
похід проти Візантії
(941),другий похід(944)
призвів до підписання
угоди(944).Вбитий
древлянами (945)
Княгиня Ольга (945-964)
Придушила повстання
древлян (945),провела
реформу щодо збору
данини (945),здіснила
мирне посольство у
Візантію, де прийняла
християнство. Намагалась запровадити його
на Русі.
Князь Святослав (964-972)
Остаточно розбив
хозарів,завдав смертельного удару булгарам.
Після битви під Доростолом (971) змушений відмо
витись від Болгарії.
Дорогою до Києва загинув на Дніпровських порогах (972).
Відновив язичництво.
Князь Володимир Великий
(980-1015)
В боротьбі за владу пе
реміг братів Ярополка і
Олега (980).
Намагався реформува
ти язичництво (980).
Запровадив християн
ство (988).
Розширив державу до
Балтійського моря.
Князь Ярослав Мудрий
(1015-1017;1019-1054)
До 1036 правив разом
з братом Мстиславом.
Розбив печенігів(1036).
(Софійський собор)
Поширив християнство,
запровадив митрополію
(Іларіон 1051 р.)
Видав закон про прес
толонаслідування.
Прийняв “Руську правду”
Князь Володимир Мономах
(1113-1125)
Онук Візантійського імпе
ратора Мономаха.
Організатор зїзду в Любечі.
В 1113 р. придушив пов
стання міщан Києва і став
Київським князем.
1117 р.- Повчання дітям.
Князі Борис і Гліб
В ході міжусобної боротьби за владу після
смерті Володимира
були вбиті братами.
(приписують Святополку “Окаянному”)
Канонізовані, як перші святі-мученики.
Князь Володимирко Володарович
(1141(44)-1152)
Обєднав декілька земель у єдине - Галицьке
князівство (1141(44) )
Вів тривалу війну з
Угорським королівством
Князь Ярослав Осмомисл
(1153-1187)
Значно розширив територію князівства
(від Дністра до Карпат
і до понизовя Дунаю)
Згадується в “Слові о
полку Ігоревім”, як
дуже розумний і могутній князь.
Князь Роман Мстиславович
(1199-1205)
Засновник ГалицькоВолинського кн.
В 1204-1205 кн.Київський.
В 1201 і 1203 роках
розбив половців.
Загинув в 1205 р. в
битві з поляками під
Завихостом (Лешко І).
Князь Данило Галицький
(1211-1264)
В 1238 р.поновив єдність Галицько-Вол.кн.
За його правління це
була найбільша в Європі держава.Був відносно незалежний від
Золотої Орди.
В 1253 р.коронований
В Дорогочині (Інокентій ІV)
Король Юрий Болеслав
(1325-1340)
Останній король Галицько-Вол. королівства.
В 1340 р. отруєний правосл. боярами за спробу
запровадити католицтво.
Не мав спадкоємців.Тому
після його смерті ці землі
стають ареною боротьби
між Литвою та Польщею.
Князь Ольгерд (1345-1377)
Литовський князь, який
В 1355 р.захопив Чернігово-Сіверщину,в 1362
розбив тат. під Синіми
Водами і приєднав Київщину,Поділля,Переяславщину.
Руська мова стала мовою Литовського князівства
Владисслав ІІ Ягайло
(1386-1434)
Литовський кн. (1382).
Після шлюбу з Ядвігою
(Кревська унія 1385 р.)
став польським королем
В 1392 р.визнав Вітовта
Лит.князем (Острівська
Угода)
В 1410 р. Участь у Грюнвальдській битві.
Князь Вітовт (1392-1430)
Виступив проти Кревської унії за незалежн.
Литви.(Остр.угода 1392)
Ліквідував удільні кн.на
тер.України (Волинське,
Подільське,Київське,
Новг.-Сіверське) – стали
Лит.провінціями ( намісники)
Князь Свидригайло(1430-1432)
Протягом 1432-35 рр.
точиться громадянська війна
між католиками (Сигизмунд)
та православними (Свидригайло).
В 1435 р. в битві під
Вількомиром Свидригайло
був розбитий.
Помер в 1452 році
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
20
Размер файла
1 236 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа