close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
ХАРАКТЕР И СТЕПЕН НА КИБЕР ​ОМРАЗАТА
ВКЛЮЧВАЩА РАСИЗЪМ, РЕЛИГИОЗНА ОМРАЗА,
ЖЕНОМРАЗСТВО И ХОМОФОБИЯТА
СЛОВО НА ОМРАЗАТА
•
Слово на омразата (враждебна реч): Акт на публично изразяване или отправяне на
послания, които застрашават, унизяват или осмиват група хора на основата на
тяхната раса, цвят на кожата, националност, етнически произход, религия, вяра или
сексуална ориентация.
•
Езикът на омразата няма легална дефиниция във вътрешното ни законодателство.
•
Определението за това е дадено в Препоръка №20 от 1997г. на Комитета на
министрите на Съвета на Европа за езика на омразата. Според определението в
тази препоръка езикът на омразата ще се разбира като обхващащ всички форми на
изразяване, които разпространяват, подтикват, насърчават или оправдават расова
омраза, ксенофобия, антисемитизъм или други форми на омраза, основаващи се
на нетолерантност, включително:
- нетолерантност, изразяваща се в агресивен национализъм и етноцентризъм,
- дискриминация и враждебност към малцинствата, преселниците и имигрантите.
Какво е CyberHate?
•
CyberHate е всяко използване на електронни комуникационни технологии за
разпространение на анти-семитски, расистки, тесногръдски, екстремистки и
терористични съобщения или информация.
•
Тези електронни съобщителни технологии включват:
- интернет (т.е. уеб-сайтове, сайтове за социални мрежи "Web 2.0", сайтове за
запознанства, блогове, он-лайн игри, моментални съобщения и електронна
поща)
- както и мобилни телефони
Слово на омразата - свобода на словото
•
Словото на омразата засяга един нравствено-етичен
въпрос, свързан със свободата на словото (свободата
на изразяване) и съпътстващите упражняването на
това право отговорности и ограничения.
•
Много често свободата на словото (свободата на
изразяване) се схваща като едно неограничено право
– т.е да говориш и разпространяваш всички свои
идеи и мисли, без значение дали те засягат или не,
или в каква степен
правата и свободите на
останалите.
•
Но в действителност свободата на словото не е
толкова абсолютно право и то не може да бъде
използвано за изразяване на нетолерантност.
•
По–специално, словото на омразата (враждебното слово)
излиза
извън правата, давани ни от свободата на словото, и не само се счита за
неприемливо в едно демократично общество, а и се санкционира по
подходящ начин.
•
Словото на омразата е мощно средство за генериране и разпространение
на стереотипи и предразсъдъци, които стоят в основата на
дискриминационните прояви и са причина за случването им.
•
Словото на омразата е една от проявните форми на дискриминацията,
преценявана като тормоз и/или подбуждане към дискриминация и заради
това употребата му не е позволена заради забраната за извършване на
дискриминация.
Примери за употреба на словото на омразата:
•
генерализиращо и стереотипно представяне на
сексуални или етнически малцинства;
•
посочване на принадлежност към сексуални
или
етнически
малцинства,
без
тази
принадлежност да има някакво значение за
същността на поднасяната информация;
•
коментари в интернет с унизителен и срамен
характер по отношение на групи хора;
•
реклами с омаловажаващ ролята на жените
контекст
РАСИЗЪМ / РЕЛИГИОЗНА ОМРАЗА
•
Расизмът е предразсъдък, основан на вярата, че човешките раси имат
физиологични особености и ярко изразени характеристики, които
предопределят тяхната култура и способности.
•
Обикновено расизмът включва идеята, че една раса е по-висша и има правото
да управлява и доминира над другите.
•
Според друго речниково определение расизъм е вярата, че расата е основно
определяща за човешките черти, способности и че расовите различия
произвеждат наследимо превъзходство на дадена раса.
•
Произтичащи от термина расизъм са други понятия като институционален
расизъм и расова дискриминация
ЖЕНОМРАЗСТВО
•
Женомразство е омраза или неприязън към жени или
момичета.
•
Според феминистката теория , женомразство може да се
прояви по много начини, включително и полова
дискриминация, очерняне на жените, насилието срещу
жените, и сексуална обективиране на жените.
•
Женомразството се характеризира като важна характеристика
на различните религии.
ХОМОФОБИЯ
•
Хомофобия (от гръцкия префикс ομο-, означаващ еднаквост и думата φόβος
— ‚страх‘) е термин, отнасящ се до страх, враждебност или дискриминация
срещу хомосексуалността и хомосексуалните.
•
Използва се още да означи омраза или пренебрежително отношение към
хомосексуалните, сексуалното им поведение и като цяло служи, за да означи
проява на фанатизъм.
•
Според доклади на Европейската агенция за основни права (FRA), България е
държавата с най-ниска търпимост към ЛГБТ-хората в целия Европейски съюз
през 2009 и 2011 година.
КИБЕР-НАЦИОНАЛИЗМЪТ: Новият свят на Е-омразата
• Социалните мрежи и сайтовете за
видеообмен не винаги сближават
хората
“Народ с народ ще си говорят за мир". С това идеалистично мото преди 80
г. британската държавна компания Би Би Си показа надеждата си, че
модерните комуникации ще установят нови връзки на приятелство между
народите, разделени от културни и политически граници и от разстоянията.
•
За онези, които все още се придържат към този идеал, последните
тенденции в Интернет са мрачни и угнетяващи. Разбира се, както може да
се очаква, правителствата използват своите уебсайтове да се хвалят със
своите постижения и да привеждат аргументи за споровете си относно
територии, символи, исторически права или неправди.
Кибер-национализмът: Новият свят на Е-омразата
•
Но по-страшното е начинът, по който
надарените млади хора, сърфиращи в
Интернет,
използват
чудото
на
електрониката, за да насаждат омраза
между държави, раси и религии.
•
Понякога изглежда, че тези киберфанатици действат по повеля на своите
правителства - но твърде често те работят
по своя собствена инициатива, решени да
надминат своите политически "учители" в
пропагандирането
на
омраза
или
атакуването на някой неприятел.
Кибер-национализмът: Новият свят на Е-омразата
От най-ранните дни на Интернет новата среда
стана форум за националистически изблици,
които понякога бяха сравнително невинни в
сравнения с днешните стандарти.
Хората спореха:
- дали прочутият Фреди Мъркюри е иранец,
персиец или азер;
- дали Японско море трябва да се нарича Източно
море или Източно Корейско море...
Понякога тези спорове се прехвърляха и в
Уикипедия, чието сложно модераторско
управление, обаче, ограничи ожесточението.
Кибер-национализмът: Новият свят на Е-омразата
•
Но е-споровете също така доведоха до истински хакерски войни.
•
Никой не се изненадва да чуе за китайски атаки срещу американски
сайтове, които защитават каузата на независим Тибет; или пък за
хакерски битки между сърби и албанци, или турци и арменци.
•
Мрачната перспектива е в злоупотребата с блогове, социални мрежи и
сайтове за видео- или музикален обмен, които правят публикуването на
подстрекателски материали и формирането на "групи по омраза" много
лесно.
•
Изследване, публикувано през май от Центъра "Симон Визентал"
(еврейска организация за защита на човешките права), показва, че през
последната година броят на сайтовете, които проповядват омраза и
насилие, е нараснал с 30%, достигайки цифрата 8000.
Социалните мрежи
•
Социалните мрежи са изключително удобни за самоорганизиращи се
националистически общности, които са децентрализирани и нямат ясно
изразена командна структура.
•
В социалната мрежа Facebook, например, човек може да се присъедини към
групи като "Белгия не съществува", "Абхазия не е Грузия", "Косово е Сърбия",
или "Аз мразя Пакистан".
•
Не всички новини, разбира се, са лоши - съществуват групи за приятелство
между гърци и турци, или пък между израелци и палестинци. Но съществуват
и други екстремистки и слабоизвестни мрежи, по-малко популярни от
Facebook, които обединяват екстремисти, чиито действия са ограничени от
местните правителства, но са трудни за контролиране, когато станат глобални.
•
Podblanc, например, е алтернативен на YouTube сайт за "интересите на
белите, културата на белите и политиката на белите", който предлага обилен
материал за забавление на расистите.
Малкият размер на тези онлайн-общности не означава,
че те са незначителни
•
Мощта на националстическите послания
може да бъде усилена чрез блогове,
онлайн-карти и разпращане на текстови
съобщения; и докато "кампанията" се
прехвърля от медия в медия, може да бъде
изпълнена с фалшификации и лъжи.
•
По време на кризата в Кения нападенията
бяха
най-често
провокирани
чрез
съобщения в блоговете и по мобилните
телефони.
•
Участниците в антиамерикански протести в
Южна Корея бяха мобилизирани чрез
онлайн-петиции, форуми и блогове, някои
от които прапагандираха най-налудничави
теории, като например, че корейците били
генетично уязвими към болестта "луда
крава".
Пропагандирането на омраза в мрежата
•
Пропагандирането на омраза в мрежата стана по-лесно с драстичното падане
на цената за изработване, архивиране и разпространяване на дигитална
информация. Дали ще е
- унгарска група, която организира конкурс за антицигански постер,
- руска анти-имигрантска общност, която дава точното местонахождение на
някоя малцинствена група в предградията,
- словашки националисти, които публикуват карта на Европа без Унгария на нея,
мрежата е удобно място за насаждане на страх и омраза.
•
Особено благодатно за екстремистите в мрежата е лесното публикуване на
връзки към съществуващи източници на информация, видеоматериали и
статии.
Пример е сайтът anti-cnn.com, създаден от млад китайски импресарио, който
събира "примери" за про-тибетски ориентирани западни медии. Още в
момента, в който сайтът призова за изпращане на такива материали, над 1000
души се отзовават и осигуряват информация. Сайтът бързо се превръща в
двигател на китайския кибер-национализъм, организирайки бойкот на различни
търговски марки и улични протести.
"Прогресът" е очевиден!
•
Преди десетилетие, ако един фанатик искаше да докаже нещо абсурдно:
- например, да отрече нацисткия Холокост (избиването на над 6 млн. евреи
от режима на Хитлер)
- или пък украинския Голодомор (изкуствено предизвикан от режима на
Сталин глад в Украйна през 1932-33 г., при който по различни оценки
измират между 1 и 10 млн. души),
той трябваше да прекара дълги дни из библиотеките, за да открие някой
объркан и неясен пропагандистки материал.
•
Днес, дигиталните версии на тези книги, макар и неотпечатвани от
десетилетия, са достъпни в много онлайн-библиотеки.
•
Накратко, никога досега не е било по-лесно да бъдат пропагандирани
омраза и лъжи.
•
Хората с по-благородни намерения трябва да се замислят как и те да
използват мрежата….
Благодаря за вниманието!
Светлин Кирилов
13-15.07.2012 г., Огняново
Презентацията е изготвена по проект “Младите срещу кибер-омразата”,
№4739.3.D.2012, финансиран от Европейска младежка фондация по грантова
схема D.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
13
Размер файла
5 968 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа