close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

тук

код для вставкиСкачать
Информационнопсихологическите
операции по време на
конфликта в Косово
НИКОЛАЙ ПАВЛОВ
Център за изследвания
по национална сигурност
и отбрана - БАН
София, 12 май 2009
Информационна стратегия
(според
вижданията на Дирекцията за информационни
операции в МО на Великобритания)
Легални
средства
Икономически
действия
Дипломация
Медийни
операции
Гр.-военно
сътр.
Информ.
Хуманитарни
операции Военни
действия
действия
AGENCIES
Цели на
политиката
Високоговорители
Радио
Психологически
операции
Печат
Видео
Трите фронта на конфликта в Косово
Конвенционални
военни действия
Фронтът на
спецслужбите
Информационно
-психологическо
противоборство
Косово в световното
информационно пространство
До 1998 сръбското лобиране в западноевропейското
информационно пространство е много по-силно от
албанското
1998 – Косово трайно навлиза в новините на
световните информационни агенции. Същата година
– първото легитимиране на АОК пред световното
обществено мнение – срещата на специалния
американски пратеник Кристофър Хил с
представители на АОК пред камерите на CNN
Масирана обработка на европейското обществено мнение срещу
режима на Милошевич и сръбския шовинизъм. Прилагането от
САЩ на класически митологеми – Милошевич като “нов Хитлер”,
етническото прочистване срещу албанците в Косово като
Холокост
Печатът срещу телевизията
По време на кризата – много силно разминаване в
пропагандните внушения на печата и телевизията в
Европа. Позицията на европейския печат бе много
по-критична към възприетия от САЩ и НАТО подход
за решаване на кризата в сравнение с позицията на
европейските телевизии. Телевизията до голяма
степен владее масовото съзнание, а пресата влияе на
по-ограничен брой хора.
Телевизионните мрежи в много по-голяма степен се
съобразяват с официалната политическата власт –
примерът с BBC, CNN, Sky News и NTV. На
телевизионните екрани бяха създадени най-големите
манипулации – репортажи без синхрони,
фрагментарни образи на войната и др.
Инф.-психологическите операции от телевизия към Интернет
До възникването на Интернет телевизията бе
считана за най-могъщата медия. По време на
Косовската криза мултимедията Интернет,
съчетаваща възможностите на телевизията,
печата и радиото, все още не бе достатъчно
развита и нямаше толкова голямо влияние
върху международното обществено мнение.
10 години по-късно обаче значението на
Интернет е вече решаващо. Едно от големите
предимства на Интернет е, че осигурява
“вечност” на информацията, която е
публикувана.
The Internet
Accuracy
And
Longevity
Контролът върху информационните
потоци в Сърбия
Серия от действия на режима на Милошевич за
пропаганден контрол
1998 – приемане на Наредба за специални мерки при
условия на опасност от въоръжено нападение на
НАТО – забрана да се всява страх, паника и
пораженски настроения
1998 – приемане на Закон за обществената
информация, предвиждащ репресии срещу
журналисти, които говорят срещу властта.
Ограничаване на опозиционни медии.
На сръбските медии бе забранено да цитират чужди
информационни агенции. Те бяха задължени стриктно да
отразяват политиката на правителството и ГЩ. В тази връзка –
скромна роля на Интернет като алтернативен канал за
Заключение
Косовският конфликт ясно демонстрира тясното
преплитане между информационна политика и
геополитика в съвременния свят. В началото на ХХІв.
наред с класическите показатели на геополитическа
мощ, трябва да се отчита и информационния
компонент, който придобива все по-голямо значение.
Ключов става въпросът за способностите и ресурсите
за провеждане на ефективни информационнопсихологически операции. В този контекст стои
въпросът за ролята на ротата за психологически
операции (дислоцирана в Горна Баня), която е част
от специалните сили на БА. Разполага ли ротата с
нужните способности за ефективни ИП операции ?
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
9
Размер файла
1 260 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа