close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Изтегли

код для вставкиСкачать
І. Основни понятия
Наркотик – общо наименование на вещества,
растения, продукти, получени от тях и лекарствени
препарати, чието действие се изразява в потискане
или възбуждане на централната нервна система
(ЦНС), които предизвикват привикване на
организма към тяхната употреба и пристрастяване.
Доза – количество еднократно приеман наркотик:
- лечебна (терапевтична) доза - предписва се от лекар при определени
заболявания;
- токсична доза - количество наркотик, което води до отравяния в
организма, без да предизвиква смърт;
- летална доза – най-малкото количество, което причинява смърт.
Зависимост – психическо или физическо състояние,
породено от взаимодействие между наркотика и организма,
при което се изпитва настойчива потребност от постоянен
или периодичен прием на наркотик.
Толеранс – състояние на приспособяване на организма
към наркотик, което изисква увеличаване на дозата му, за да
се постигне желаното въздействие.
Абстиненция – комплекс от разстройства на организма,
които изчезват временно след поредното приемане на
наркотик.
Наркомания – болестно състояние, болезнено
пристрастяване към наркотиците. Наркоманията се
причислява към токсикоманиите (пристрастяване към
отрови).
ІІ. Видове наркотични вещества:
1. Опиум
Морфин
Хероин
Кодеин
Метадон
2. Канабис
Марихуана
Хашиш
Хашишово масло
3. КОКАИН. Крек
4. Халюциногени
ЛСД
Магически гъби
5. Амфетамини. Екстази
6. Сънотворни и успокояващи средства
Опиум. Опиати
Опиатите са вещества,
извлечени от растението опиев
мак. Чрез отделяне на неузрелия
семенник и изсушаване на
млякото, което излиза, се
получава суров опиум. От
суровия опиум може да се
извлече морфин, а хероинът се
прави чрез химическа
обработка на морфина. Опиум е
общо име за множество опиати,
включително морфин, кодеин,
тебаин, папаверин и носкапин.
Съществуват и синтетично
произведени опиати като
метадона.
Опиатите имитират
действието на
обезболяващите химични
вещества, които се
произвеждат естествено в
човешкия мозък ендорфините.
Морфин
Морфинът е основен наркотик в
опиума.
Представлява бели кристали,
получени чрез разтваряне.
Непосрествено действие - силен
аналгетик с продължителност
понякога до 8 часа.
Дългосрочно действие потискане на дишането, спадане
на кръвното налягане, гадене и
повръщане, блокиране на
чревната система, развитие на
лекарствена зависимост във
всичките ѝ форми – физическа и
психическа.
Хероин
Хероинът се прави чрез химическа
обработка на морфина.
Чистият хероин може да бъде
синтезиран и в лаборатория. Хероин с
такава сила, обаче не се продава никога в
актуалната практика. Преди да достигне
до крайния потребител, дилърите вече са
го смесили с всякакви видове други
субстанции, като кофеин, аспирин,
захар, какао, брашно, други лекарства.
Случва се и смесване на хероина с
опасни субстанции. В България
чистотата на уличния хероин варира от
3% до 60%. Формата на хероина също
варира - от едро смлян бял прах до
жълто-кафяви парчета, които се наричат
кафяво, стаф, материал, херо и др.
Канабис. Хашиш. Хашишово
масло
Канабис е название на различни наркотични
вещества, които се добиват от индийския коноп
(Cannabis Sativa). В зависимост от мястото и
начина на получаване, канабисът се предлага
на пазара под различни наименованиямарихуана, хашиш, хашишово масло и др.
Когато се изсушат върховете на женското растение и
се наронят, се получава марихуана. Тя има
зеленикаво-кафяв цвят и обикновено се нарича
“трева”.
Когато се пресова смолата от растението на блокчета
или резенчета, резултатът е хашиш. Цветът на
хашиша варира от светло кафяв до черен. Чрез
специален процес може да бъде извлечена много
силно концентрирана съставка от растението, която
се казва хашишово масло.
Марихуаната, хашишът и хашишовото масло имат
много характерна миризма. Хората, които са
употребявали тези вещества дори и един път, веднага
ще разпознават миризмата в бъдеще.
Кокаин. Крек
Кокаинът се извлича от листата
на растението Erythroxylon coca
чрез органични разтворители.
Представлява бял,
кристалообразен прах.
Най-разпространеното название
на кокаина е „кока”. Начините за
употреба са няколко: смъркане,
пушене (крек), инжектиране и
през устата. Най-обичайният
начин е чрез смъркане.
Инжекционната употреба е слабо
разпространена, взимането през
устата – също. За сметка на това
пушенето е доста
разпространено. То всъщност
представлява вдишване на
изпаренията, отделящи се при
загряване на веществото.
Кокаинът води до
пристрастяване, като
психологическата зависимост
по-силно изразена от
физическата. Чувството на
умора, раздразнителността и
разтройствата на съня могат
да продължат седмици след
спиране на употребата.
Температурата, при която се
втечнява кокаинът, е около 200
градуса, но когато е обработен по
химичен път, се втечнява и при
температура до 100 градуса. Тази
обработка е процес на извличане
на „свободна база кокаин”,
известна под името крек.
Пушенето на крек (кокаин на
кристали) може да става чрез
специална водна лула (кокаинът е
водоразтворим) или чрез
загряване на фолио.
Краткосрочни ефекти:
стимулира – повишава
активността, потиска
умората, нуждата от сън
и чувството на глад.
Дългосрочни ефекти:
загуба на тегло, безсъние,
тревожност,
халюцинации, ранимост,
параноя, агресивност,
депресия, след
интензивна употреба –
тотално изтощение.
Амфетамини
Амфетамините и метамфетамините са
стимуланти, които най-често се
наричат „спийд”. Стимулантите са
химически вещества, възбуждащи
централната нервна система. В
България най-разпространени са
амфетамините, които могат да се
купят най-често под формата на прах
за смъркане или инжектиране.
Краткосрочни ефекти: повишена
концентрация, потискане на умората и
сънливостта, загуба на апетит,
повишена самооценка.
Дългосрочни ефекти: безпокойство,
дразнимост, загуба на тегло,
Важно: употребата
тревожност, параноя, заблуда,
при хора със
агресивност, физическо изтощение.
сърдечно-съдови
заболявания носи
голяма опасност.
ЕКСТАЗИ
Най-разпространен
амфетамин.
Непосрествено
действие: отстранява
желанието за сън и глад,
стимулира нервната
система, изостря
чувствителността.
Дългосрочно действие:
бързо привикване, води
до отслабване, сърдечни
и мозъчни смущения,
агресивност и
шизофрения .
Халюциногени
Халюциногените са наркотици,
които предизвикват
халюцинации. Това означава, че
сетивните възприятия на
употребилия такива вещества се
променят. В природата се срещат
естествени халюциногени (има ги
в някои видове гъби), но могат да
се синтезират и в лаборатория.
Най-добре познатият синтетичен
халюциноген е LSD - екстракт от
ръжени осили.
Халюциногените се употребяват
по най-различни начини. LSD,
например, обикновено е във вид
на хартийки или хапчета. Гъбите
могат да се ядат или да се варят
на чай.
Халюциногените се
употребяват още откакто
са открити от човека.
Първоначално са били
употребявани главно с
магически и религиозни
цели, но тази употреба
малко или много е
останала в миналото.
Свойствата на LSD са
открити случайно в една
лаборатория през 1943 г.
Първоначално LSD е било
употребявано за
медицински цели, най-вече
като инструмент в помощ
на психотерапията. През
60-те години LSD намира
своя път към
“алтернативните” млади
хора.
ІІІ. Фактори, от които зависи
действието на наркотика
Агрегатно състояние на наркотика. Най-
бързо в организма проникват наркотиците, които при
обикновена температура отделят по-голямо
количество пари (разтворителите на лепилата).Бързо
е действието и на течните наркотици. Най-бавно е
действието на твърдите наркотици. Те трябва да са
разтворими в мазнини, вода и пр.
Концентрацията на наркотика в организма.
Пътят на проникване на наркотика в
организма. Най-бързо е действието при венозно,
мускулно или подкожно внасяне. Следва приемането
чрез инхалация.
Общото състояние и индиведуалните
особености на организма.
ІV. Наркотична зависимост
Зависимостта бива два вида - физическа и
психическа.
За да е налице зависимост, трябва да има
осъзнато търсене, желание за наркотика.
Наркотикът заема място в желанията на
наркомана, стремежът става неконтролируем,
"заразеният" е склонен да пречупи всякакви
бариери и да направи много компромиси, които
иначе не би направил, за да се сдобие с обекта
на желанието си. Тази зависимост е със
сложен механизъм, трудно податлива на
лечение. Вероятно има връзка с еуфорията и
щастието, които наркотикът предизвиква и
индивидуалният начин, по който всеки
приемащ преживява това състояние.
Физическа зависимост
Физическата зависимост обикновенно настъпва по - късно
или не присъства. При нея тялото на наркомана е до такава
степен привикнало с наркотика, че приема за неестествена
липсата му. Организмът проявява симптоми на
неразположение, болестни пристъпи при отсъствието на
наркотика; лишението може дори да застраши живота на
наркомана. В този случай говорим за пристъпи на
абстиненция. Макар да се приема, че това е в основата си
физиологичен процес, не малък дял за силата на пристъпа
и начинът на проявлението му има и психическата
зависимост, които болният си е отработил към съответното
вещество. Психическата зависимост усилва пристъпа,
добавя към него фактори като паника, агресия, които
много усложняват заболяването.
Психическа зависимост
От психическа зависимост наркоманът започва да се
стреми към по - пълно удовлетворение и увеличава
дозата. Създава се и физическа зависимост, с която
организмът се бори, като си изработва толерантност към
наркотика. Това обаче е в разрез с психичната
зависимост и търсенето на удовлетворение от страна на
наркомана и той отново увеличава дозата... И така докато
наркотикът застраши живота му (свръхдоза) или докато
по един или друг начин цялата процедура не премине в
състояние на контрол. Най - често това е външно
наложен контрол, против който поразеният се
съпротивлява, а не мотивиран самоконтрол.
V. Наркотиците, наркоманията и
обществото
Наркотиците са психоактивни вещества и
поради това са едни от най-опасните врагове
на човека. Под тяхно влияние чувствата и
усещанията се променят, човек губи
работоспособността си, реалността загубва
очертанията си, човек престава да бъде
пълноценна част от обществото.
Но вредното им влияние не се заключава само
в разрушителното им действие по отношение Наркоманията е
на отделната личност. Наркотичните вещества сериозно заболяване на
предизвикват пристрастяване на организма и нашето общество и
това прави наркоманите зависими може би най-лошото е,
психически, а често и физически. Много често че имунитет срещу това
за да си доставят необходимото количество
заболяване няма. Найдрога наркоманите стават крадци, а понякога и сигурния щит е високата
убийци.
степен на компетентност
и силата на духа и на
волята.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
55
Размер файла
7 406 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа