close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9

код для вставкиСкачать
Николай Коперник
Съдържание
Биография
Научно творчество
Основа на хелиоцентричната
система
Кратка биография
Николай Коперник е астроном от полски
и немски произход, живял в Кралска
Прусия.Той е първият учен, който предлага
хелиоцентричната система за строежа на
Вселената.
Най-важното съчинение на Коперник, „За
въртенето на небесните сфери“ е приемано
за началото на съвременната астрономия и
на общата научна революция.
Работата на Коперник стимулира последвалите
научни изследвания, превръщайки се в ключов
момент от историята на науката.
Един от универсиалистите на Ренесанса, освен
астроном Коперник е и математик, лекар,
полиглот, филолог, преводач, художник,
католически духовник, юрист, държавен
служител, офицер, дипломат и икономист.
Макар астрономията да е само странично
занимание сред множеството му дейности, точно в
тази област той оставя своето най-трайно
наследство.
Биография
Коперник е роден в Торун на 19 февруари
1473 г. Семейството му е част от градското
съсловие в пристанищния град Торун.
Бащата е един от заможните търгoвци на
мед в града и правителствен чиновник.
Вуйчо му Лукаш Ватценроде който е главен
епископ осигурява образованието на
четирите сирачета.
От 1491 до 1495 г. Коперник посещава
университета в Краков, където е ученик на
Вой чех Брудзевски - професор по
астрономия и философия.
През 1496 г. Ватценроде го изпраща заедно
с неговия в университета в Болоня, където
Николай се записва да изучава канонично
право,астрономия. През 1499 г. получава
магистърска степен in utroque jure.
Портрет на
Коперник
През 1510 г. се преселва във Фромборк малък град на брега на река Висла, и остава
там до края на живота си, като изпълнява
длъжността си на католически каноник, а
през свободното си време изучава и развива
астрономията и лекува болни.
Той упражнява професията на лекар в
продължение на 40 години и благодарение
на финансовата си независимост не взема
пари за лечението от бедните.
• Славата му на прочут лекар била напълно
заслужена - той избавя много пациенти от
тежки и трудно лечими недъзи.
• Коперник умира на 24 май 1543 г. във
Фромборк от кръвоизлив в мозъка. Великото
му произведение "За въртенето на
небесните сфери" излиза от печат няколко
седмици преди смъртта му.
Научно творчество
Според Коперник Слънцето се намира в
центъра на Вселената, а Земята и другите
планети обикалят по концентрични кръгови
орбити около него.
Идеята за хелиоцентризма е изказана още
в древността , но Коперник успява да я
обоснове научно и да обори геоцентричното
учение на Клавдий Птолемей, господстващо
тогава и официално поддържано от
църквата.
С помощта на двете основни движения на
Земята - въртенето около оста и около
Слънцето, Коперник обяснява сложните
движения на планетите.
Смяната на годишните времена, явлението
прецесия и определя относителните
разстояния на планетите до Слънцето.
Хелиоцентричната система е изложена в
безсмъртното му произведение "За
въртенето на небесните сфери“, над което
той работи повече от 40 години.
Основа на
хелиоцентричната система
Основа на хелиоцентричната система:
1. Не съществува един център на всички небесни
орбити или сфери.
2. Центърът на Земята не е център на света, а
само център на тежестта, и на лунната орбита.
3. Всички сфери се движат около Слънцето,
което стои като че ли в средата на всичко.
4. Разстоянието между Земята и Слънцето е
нищожно малко в сравнение с разстоянието
между нея и звездите.
Основа на хелиоцентричната система
5. Всички движения, които наблюдаваме на
сферата на неподвижните звезди, не
принадлежат на нея, а на Земята.
Именно Земята с принадлежащите й стихии
извършва денонощно въртене около
неизменните си полюси, при което небесната
твърд и най-горното небе остават неподвижни
през всичкото време.
6. Всички движения, които виждаме при
Слънцето, не принадлежат на него, а на
Земята и на нашата сфера.
Заедно с нея се въртим около Слънцето, както
и останалите планети, така че Земята
извършва едновременно няколко движения.
Земята според Птоломей
7. Привидните прави и обратни движения
на планетите не принадлежат на тях а на
Земята. Следователно нейното движение е
достатъчно, за да обясни голям брой от
видимите по небето движения.
Тук с пълна сила проличава силата и
величието на Коперник - независимостта на
ума му, ширината на кръгозора, смелостта
на мисленето, довело го до изключителните
следствия на разработената от него система.
А тези следствия са действително
революционни.
Земята е кръгла
Макар че сега не остава нито една
неподвижна небесна сфера, всички небесни
сфери стават мними и са отдалечени в
необозримата далечина.
Няма повече необходимост от неподвижни
звезди, свързани или пришити по някакъв
начин към тази сфера. Пред човечеството се
разкрива неизмеримата безкрайност на
пространството.
Изготвил Тодор Михайлов
от 10 ‘б’ клас
2010 година
СОУ” Железник “
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
28
Размер файла
312 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа