close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на PowerPoint

код для вставкиСкачать
а
м?знина
? мазен, мазнини
м?дерни
? мода, модерен
о
о ? полета, полски
п?ле
о ? очен, очи
?ко
ъ
п?течка
? път, пътека
о
р?днина
? родственик, род
бухали
а л ? ??????....
бух?
мисли
ъ ? ???????.
мис?л
чехли
чех?
ъ л ? ???????.
малки
ъ ? ???????.
мал?к
пъргави
а в ? ??????..
пърг?
топли
топ?л
ъ ? ???????..
пианистка
Жена, която свири на пиано. ? ???????????.
тракторист
Мъж, който управлява трактор. ? ?????????.
щангист
Хора, които вдига щанги. ? ????????????
алпинист
Човек, който изкачва върхове. ? ??????????
вестникарка
Жена, която продава вестници. ? ??????????
Лиса и Врабчо
Лиса и Врабчо се сздружили. Дълго време живели в
сзговор.
Един ден решили заедно да си засеят нива, за да
се сздобият с храна. Врабчо все работел, а Лиса все
подпирала небето, че да не сесзгромоляса над посевите.
С
с
Згрешила, збъркала
много Лиса. Зайко не бил глупав.
Развалил сзделката.
т
т
т
т
гини?ба,
о?гатвам,
о?бор,
о?зад,
д
д
т
о?обрение,
о?теглям,
о?расквам,
т
т
т
д
о?дих,
о?скачам,
у?воявам,
о?пред
искрени
искрен - ????????????
каменни
каменен - ???????????
есенни
есенен - ????????????
фини
фин - ?????????????..
честни
честен - ????????????.
стенни
стенен - ????????????.
нощта помощта пакостта
хубостта свещта радостта
г а
2. ?
г
а 5. ж
?
л
4.
б
?
а а
а
6. д
?
ъ
а
р
б? ч е 7.
д
Р
р
1. в
? 3.
ъ
и
к о
б?
к
враг гладък кораб багаж
а
жабче едър рибка
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
2
Размер файла
1 920 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа